Odborný článek

Strašidelný den

9. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dana Šafránková

Anotace

Celodenní program je určen žákům prvních ročníků. Na základě hry se učí spolupracovat a komunikovat ve třídě.

Cíl

Vytváření klimatu třídy, spolupráce a komunikace žáků ve skupině, vyvolání zájmu o knihy, četbu, podpora fantazie, vlastní názory a projevy. Naučit se pracovat ve skupině i samostatně. Vytvářet vlastní pokrmy, hodnotit jejich kvalitu. Umět ocenit svoji práci i práci druhých. Pokusit se zhodnotit vlastními slovy celodenní program.
Hodnocení: ústní pochvala, hodnocení spolužáky – pracovní sešit, výstavka prací, sebehodnocení.

Průběh dne, jednotlivé kroky při programu

1) Žáky motivuji na začátku písničkou v AJ , poslech CD – vlastní nahrávka autorky.

2) Pokusíme se dramaticky vyjádřit pohybem některé ze strašidel  (čarodějnici na koštěti, strašidlo na hradě apod.).

3) Myšlenková mapa – téma strašidla – společný kruh (na tabuli je nakreslené strašidlo, co tě napadne, když řeknu slovo „strašidlo”?) Vše učitelka zapisuje na tabuli.

4) Vymysli si své nové strašidelné jméno, zapiš si ho do pracovního sešitu.

5) Společně se učíme vytvářet speciální jídla – „Jedlé oči”, „Hadí nápoj” (jablko, hrozinka, sušená meruňka), tvoření podle fantazie.

6) Souboj strašidel v létání – společná hra, každý žák má u pasu uvázaný jeden balonek, se kterým se pohybuje po třídě, ostatní strašidla mu ho tělem (ne rukou) musí prorazit. Vyhrává to strašidlo, kterému zůstane jeho balonek.

7) Básnička – pokusíme se vytvořit krátkou, jednoduchou básničku (za pomoci učitelky vytváříme společně text, který se pokusíme opakovat a naučit se ho).

8) Hledání obrázků se strašidly – podle nakreslených obrázků, které máme rozloženy na koberci, hrajeme Kimovu hru na zapamatování strašidel (jednoduché obrázky jsem vyrobila sama).

10) Lovení žužu v kyblíku – hra, ve které se strašidýlka za pomoci brčka snaží (bez použití rukou) vytáhnout žužu bombon z mísy.

11) Tvoření mumie – ve skupinkách se žáci pokoušejí co nejlépe omotat svého spolužáka toaletním papírem tak, aby nebyla vidět ani část jeho oděvu. Potleskem nebo drobnou odměnou hodnotíme nejlépe zabalenou mumii.

12) Obtisk ruky na dveře – jako podpis, že jsme se účastnili strašidelného shromáždění, obtiskneme svou dlaň na dveře naší třídy (prstové barvy).

13) Tanec s létajícím koštětem – volný tanec, vyjádření hudbou (jakákoli hudební nahrávka).

14) Výroba kartiček na kliku – jednoduchý výrobek, který rodičům naznačuje, kdy strašidýlka chtějí být sama a kdy spí nebo pracují.

15) Pracovní sešit (M, ČJ, HV, VV, PV, TV) – žáci, za pomoci učitelky, plní jednotlivé úkoly (v příloze společně se zadáním).

Výzdoba třídy – během předcházejících dnů ve škole vyrábíme společně výzdobu třídy. Obrázky, řetězy, strašidla, pavouky apod.

V případě času je možno program doplnit – puzzle, karty, příběhy, průvod školou, společný tanec s jinou třídou.

Všichni byli uvolnění, komunikovali se spolužáky i učitelkou, samostatně i jednotlivě plnili úkoly, které jsme si společně vysvětlovali. Nebáli se vyjádřit svůj názor, přidávali i další nápady, které možná uskutečníme v příštím programu.

Hodnocení proběhlo ústní formou, následovala prezentace vlastních pracovních listů a jejich výstava.

Práce byla velmi pestrá, ale časově dost náročná. Některé úkoly jsme proto nemohli zařadit do programu. Dohodli jsme se, že si podobný den zopakujeme a doplníme o zbývající úkoly. Ne vždy se dá odhadout, jak rychle budou žáci pracovat a která část programu je bude bavit nejvíce.

V pracovním sešitě je třeba do políček vypsat čísla úkolů. Bohužel můj program neumožňuje přenesení informace do pracovního sešitu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.39 MB
Dokument
Pracovní sešit
doc
23.44 kB
Dokument
Pracovní sešit – zadání úkolu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Šafránková

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
9. 4. 2010, 18:57
Děkuji za velké množství nápadů ,které lze (podle potřeby) ztížit a použít ve vyšším ročníku. PS: Už vím, jak bude vypadat jeden z podzimních projektů s mými druháčky :-)
Jan Novotný
10. 4. 2010, 21:21
Líbí se mi propojení předmětů a hlavně myšlenková mapa. Děkuji za nápady.
Dana Šafránková
11. 4. 2010, 09:44
Děkuji za názory, snad si vyberete i z dalších materiálů, jakmile se dostanou na portál.
Růžena Pekařová
12. 4. 2010, 10:01
Opravdu krásný příspěvek. K vytváření pozitivního klimatu ve třídě a upevňování kladných vztahů, důvěry mezi žáky i žáky s učitelem je tato cesta - hrou - nejlepší. I já využiji námětu ve své další práci. Děkuji.
Dagmar Gomolová
25. 4. 2010, 15:58
Děkuji za bezvadně zpracované nápady, využiju je na Den čarodějnic.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kostýmy, psací potřeby, jablka, meruňky, hrozinky, balonky, provázek, fixy, žužu, kbelík,toaletní papír,prstové barvy, koště, odměny, razítko dýně, pracovní sešity, brčka, kelímky, šťáva, hádci, ubrousky, odměny. Maska strašidla, nejlépe vlastnoručně vyrobená.