Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana...

Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Námět na projektový den, který byl podpořen v rámci programu MŠMT ČR Podpora rozvoje EVVO ve školách v roce 2009 a uskutečnil se během školy v přírodě.

Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody

Cíl: Prohloubit zájem a znalosti o ochranu přírody, třídění odpadů a recyklování, podporovat spolupráci v kolektivu, hravost, soutěživost, pohybovou zdatnost, pohotovost, tvořivost

Realizované kompetence:

 • KK – domluva na práci ve skupině, diskuze v rámci skupiny
 • KSP – vzájemná spolupráce při plnění úkolů a pomoc starších žáků mladším
 • KU – uplatnění znalostí z předmětu prvouka a přírodověda  v praxi
 • KP – rukodělné nebo výtvarné činnosti, výroba Smeťáka podle fantazie
 • KO – odpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme, dodržování zákonů
 • KŘP – řešení problémových úloh, řešení problémů ve spojitosti s organizací ve skupině

Pomůcky: barevně odlišené lístečky s pojmenováním odpadu, krabice od bot, psací potřeby pro skupinu, výtvarné potřeby,výkresy, odpadky – např. staré hadry, plechovky, PET lahve, noviny, kelímky, igelitové sáčky...

Určeno: pro věkově smíšené skupiny žáků 1. až 5. třídy

Rozsah: 1 projektový den

Metody: řešení problémových úkolů, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové hry, metoda kritického myšlení Ano – Ne

 • Část A. Hra Poselství z jiné planety – pohyb, pohotovost
 • Část B. Tvořivé výtvarné a literární činnosti, ústní prezentace
 • Část C. Co kam patří? Řešení problémových úkolů
 • Část D. Pohybová hra Lov na Smeťáky
 • Část E. Soutěž – Ochrana přírody aneb co do lesa nepatří

Část A. – Hra Poselství z jiné planety

Motivace: Jednoho dne, v daleké budoucnosti, přistála nouzově na planetě Zemi cizí raketa s návštěvníky z kosmu. Očekávali, že tady žijí šikovní, veselí a spokojení obyvatelé, kteří jim pomohou opravit jejich kosmickou loď. Místo toho tu ale našli samé smutné lidičky. Všichni trpěli záhadnou nemocí, dusili se, nemohli dýchat, byli bledí, unavení, všude kolem se válely neuklizené odpadky. Návštěvníci byli šokováni. Znovu a znovu listovali v hvězdném atlasu a počítali složité matematické vzorce a ověřovali si, zda se opravdu naše planeta podle jejich atlasu nazývá .................. Zjisti v následující hře, jak byla naše planeta pojmenovaná v atlase mimozemšťanů.

V označeném lesním terénu jsou na stromech umístěny cedulky s čísly a odpovídajícími písmeny. Každá skupina vysílá do terénu vždy jednoho hráče, který musí kartičku s číslem nenápadně najít, zapamatovat si a při návratu zapsat. Hodnotí se správnost, pomocné kritérium je rychlost.

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

Z

E

M

Ě

M

O

D

R

Á

P

L

A

N

E

T

A

Výstupy a prezentace projektového dne
1. Výstupy a prezentace projektového dne

Část B. Výtvarné a literární činnosti, tvorba ústní prezentace

Motivace: Kapitán lodi vyslal do okolí průzkumníky aby zjistili, co se děje. Ti se po nějaké době vrátili se šokujícím zjištěním: Planetu ovládli nebezpeční tvorové – Smeťáci, kteří žijí všude tam, kde je nepořádek. Škodí všude, kde mohou, ale dávají si velký pozor, aby je nikdo neviděl. Proto lidé nevědí jak vypadají. Vytvořte Smeťáka z toho, co najdete nebo máte po ruce (společná práce skupiny).

Hodnotí se dodržení limitu, nápad. Skupina při slovní prezentaci krátce popíše vzhled smeťáka a jeho náplň práce. Skupiny se navzájem vyhodnocují (sama sebe skupina nehodnotí). Mohou použít rozsah bodů nejlepší 5... až nejméně 1.

Část C. Co kam patří? Řešení problémových úkolů
(na čas, společná práce skupiny, body za správnost a rychlost)

Motivace: Po této zprávě se vesmírní návštěvníci rozhodli, že lidem pomohou Smeťáky vypátrat a vyhubit. Svolali všechny lidi a vydali se k nejbližší skládce. Poradili lidem, aby všechny odpadky pěkně roztřídili a uklidili.

Úkol: Každá skupina dostane obálku s lístečky ve své barvě, s názvy odpadů (např. PET láhev, skleněná láhev od sirupu, kelímek od jogurtu, slupky z brambor ...). Barvy lístků jsou specifické pro skupiny. Děti mají za úkol odpad správně roztřídit do jednotlivých kontejnerů, které tvoří barevná krabice .

Kontejnery (barevně označené stejně jako existují ve skutečnosti)

Papír

Plasty

Nebezpečný odpad

Bio odpad

Sklo

Komunální odpad (směsný odpad)

Nápojové kartony

Jiné

Kovy

ČASOPIS

STARÝ VÝKRES

PET LÁHEV

PROPAGAČNÍ LETÁKY

KRABICE OD BOT

MASTNÝ PAPÍR

STŘEPY Z ROZBITÉHO OKNA

NOVINY

PNEUMATIKA

PEŘÍ

PROŠLÉ LÉKY

SUCHÁ TRÁVA

SLUPKY Z BRAMBOR

SKLENICE OD MARMELÁDY

BATERIE Z HODIN

HNŮJ

LÁHEV OD SIRUPU

ZBYTEK ŘEDIDLA

KELÍMEK OD JOGURTU

POPEL ZE DŘEVA

PAPÍROVÁ UTĚRKA

SUCHÁ KYTICE

POPSANÝ SEŠIT

IGELITOVÁ TAŠKA

CHLUPY Z KOČKY

SUCHÁ POKOJOVÁ ROSTLINA

SKOŘÁPKY OD VAJEC

KRABICE OD MLÉKA

KOSTI OD OBĚDA

STARÁ POŠKOZENÁ KNIHA

SUCHÉ LISTÍ

ZBYTKY ZELENINY

PYTLÍK OD MOUKY

RTUŤOVÝ TEPLOMĚR

KRABIČKA OD ČAJE

ZBYTEK BARVY

POUŽITÝ ČAJOVÝ SÁČEK

PILINY

TVRDÝ CHLEBA

UMĚLOHMOTNÝ OBAL OD KEČUPU

TRÁVA

STARÝ TELEFON

MIKROTENOVÝ SÁČEK

OBAL OD MÁSLA

LÁHEV OD PIVA

CD A DVD

STARÉ RADIO

LEDNIČKA

MONITOR OD POČÍTAČE

ROZBITÝ TALÍŘ

POLYSTYREM

OBAL OD ŠAMPONU

POUŽITÉ PLENY

KRABICE OD DŽUSU

ŽÁROVKA

PECHOVKA OD BARVY

ROZBITÉ AUTÍČKO

STARÉ BOTY

STARÝ SVETR

DRÁTĚNÉ SKLO

ALOBAL (hliníková folie)

REZAVÝ STŘEŠNÍ OKAP

STARÝ LÁTKOVÝ UBRUS

KLUBKO VLNY

ZRCADLO

LEDNIČKA

MOKRÝ PAPÍR

LINOLEUM

ROZBITÁ PORCELÁNOVÁ FIGURKA

ROZBITÁ ZAVAŘOVACÍ SKLENICE

BALICÍ PAPÍR

OBAL OD JOGURTU


Motivace:
Ale pořád to nebylo nic platné, Smeťáci se jen tak lehce nechtěli vzdát. Proto se vesmírní návštěvníci připojili k lidem a všichni společně Smeťáky pochytali tak, jak my teď posbíráme všechny plastové uzávěry z daného území.

Část D. Pohybová hra

Na vytyčeném území jsou rozházeny barevné uzávěry od PET lahví (stejný počet uzávěrů každé skupinové  barvy). Všechny děti vyběhnou a hledají uzávěry konkurenčních barev (skupin). Každý žák smí odnést mimo hrací pole  naráz jen jeden uzávěr. Vítězí skupina, která nasbírá nejvíce vršků.

Lidé s pomocí Vesmírných návštěvníků Smeťáky pochytali. Pochytaní Smeťáci museli za trest dát do pořádku vše, co pokazili.

Metodická poznámka: Hraje se po určený časový limit. Po skončení se vydáme vysbírat zapomenuté uzávěry i fáborky ohraničující území.

Motivace: Návštěvníci z kosmu si opravili svou vesmírnou loď a vydali se na další cestu. Na památku zanechali na Zemi následující poselství, které pozemšťané museli nejdříve z osmisměrky vyluštit.

Tajemka: Příroda není skládka smetí. Chraňte ji.

Část E: Soutěž

Motivace: Chceme-li chránit, musíme vědět a znát.

Hra v terénu – Co do lesa nepatří

Po jednotlivých skupinách družstva procházejí lesem vytyčenou trasu, objeví a zapamatují si věci, které podle jejich názoru do lesa nepatří.Teprve po projití celé trasy skupina sestaví seznam věcí, které si zapamatovala. Za správnou odpověď je bod, za špatnou nebo zapomenutý předmět se body odečítají.

Metodická poznámka: Vedoucí, který trasu předtím projde a umísťuje věci, které do lesa nepatří (10–15věcí, např. obal od plastové lahve, sklenici od zavařeniny, igelitovou tašku apod. si všímá i věcí, které opravdu v lese leží, zakomponuje je do konečného výčtu při kontrole. Po skončení hry s žáky trasu projdeme a vyčistíme od nepatřičných věcí, a ty uložíme do skutečných kontejnerů u rekreačního střediska. Přitom si vysvětlíme, jak se zachovat, když nejsou k dispozici všechny druhy odpadových kontejnerů.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ:

ANO

NE

Železo a měď se dají recyklovat a ve sběrnách je vykupují.

Nebezpečný a jedovatý odpad patří do popelnice.

Na území Národního parku můžeme tábořit a dělat ohniště.

Rozbitá skleněná láhev nepatří do recyklovatelného odpadu.

Do kompostu můžu dát alobal (hliníková folie).

Zbytky ředidla na barvu nemůžu vylít do záchodu.

Nejlepší způsob, jak se zbavit starého papíru, je – spálit ho.

Jízda vlakem je ekologičtější než jízda autem nebo autobusem.

V lese nemůžeme křičet co nejvíce nahlas, rušili bychom jeho obyvatele.

Člověk může žít bez spojení s přírodou.

Na území chráněného krajinného území chodíme po vyznačených cestách.

PET lahve a igelitové tašky se nedají recyklovat, proto patří do popelnice.

Odpad třídíme jen ve škole, doma nemusíme.

Voskovaný papír patří do kontejneru na recyklovatelný papír.

Přírodní rezervaci poznáme podle označení.

Kupovat pití ve vratných lahvích je ekologické.

Stromy a ostatní zeleň umí vyrobit kyslík, který potřebujeme k dýchání.

Na závěr projektového dne se sečtou body za jednotlivé disciplíny a skupina provede sebehodnocení, jak během dne pracovala jako tým, co se dařilo, jaké se objevily problémy a jak by se daly řešit.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek