Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Doma bezpečně

Informativní příspěvek
Autor Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování představuje početně největší samostatnou oblast požární ochrany a dotýká se prakticky nás všech. Také požáry bytového fondu jsou z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak i počtu zraněných či usmrcených osob.

U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob. Často si myslíme, že „u nás hořet nebude". To se však může stát noční můrou těch, kteří z tohoto předpokladu při stavbě a užívání objektu vycházeli a nevěnovali dostatečnou pozornost zásadám a podmínkám požární bezpečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy a technickými normami.

Zároveň je velmi obtížné zvládnout už jen samotné odborné názvosloví, chápat význam jednotlivých pojmů a jejich vzájemné vazby. Požární bezpečnost je v současné době složitým mezivědním oborem a příprava specialistů, kteří působí v této oblasti, vyžaduje náročnou školskou přípravu, praxi a další celoživotní vzdělávání.

Tato publikace je určena pro širokou veřejnost, které má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů. Snahou bylo srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením" a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky. Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR chce takto přispět k tomu, aby náš domov byl nejen moderní, komfortní a útulný, ale byl také místem pro klidný a bezpečný život.

Celý text publikace naleznete v příloze.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf6893 kBDoma bezpečně
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám