Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Ikona informativni

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Autor: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Anotace: Příručka je rozdělena na část teoretickou a metodickou, obsahuje mimo jiné informace o požární ochraně i základní témata první pomoci a zdravovědy. V metodické části jsou uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků.
Klíčová slova: vzdělávací oblast člověk a zdraví, požární ochrana, výchova dětí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V roce 2003 se do rukou učitelů základních a středních škol dostala příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí. Do obsahu vzdělávání ve školách byla zařazena na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003.

Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí. V jedné z kapitol (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se uvádí, že požáry vznikají v řadě případů z důvodů nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka, že každoročně způsobují mnohamilionové škody a často ničí zdraví a lidské životy. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné neuváženým jednáním způsobit, je důležité preventivně-výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Mimořádné situace typu požáru nebo dopravní nehody se stávají každodenní realitou a každý z nás se s ní může kdykoli setkat, ať už jako postižený nebo ten, kdo poskytuje nezbytnou pomoc.

Rozpracování kapitoly o požárech přináší nyní Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v příručce „Výchova dětí v oblasti požární ochrany", určené pro učitele základních a speciálních škol (následně bude připravena obdobná publikace pro učitele středních škol). Příručka je rozdělena na část teoretickou a část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínaje pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Snahou autorského kolektivu je i příprava názorného doprovodného materiálu k vybranému tématu na videokazetě.

Všichni, kdo se na zpracování a vydání této příručky podíleli, věří, že její aplikace při školní výchově povede ke snížení počtu požárů způsobených dětmi, a především i ke poklesu jejich následků s újmou na zdraví či ztráty na životě.

Výchova dětí v oblasti požární ochrany
1. Výchova dětí v oblasti požární ochrany
©

 

 

 

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf5543 kBVýchova dětí v oblasti požární ochrany
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 10. 2009
Zobrazeno: 8455krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Výchova dětí v oblasti požární ochrany. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2009, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6925/VYCHOVA-DETI-V-OBLASTI-POZARNI-OCHRANY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.