Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Počítáme se sovičkou Evičkou

Počítáme se sovičkou Evičkou

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina

Počítáme se sovičkou Evičkou je název vyučovací hodiny matematiky v prvním ročníku základní školy. Jedná se o procvičování, při kterém si žáci mají upevnit princip odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20. Díky názornosti a  aktivnímu přístupu k látce je prezentace vhodná pro žáky se SPU – dyskalkulie. Samozřejmě ji můžeme předložit i ostatním dětem bez poruch.

Popis činností s jednotlivými stránkami – prezentace na interaktivní tabuli

Strana č. 1 – Úvodní seznámení s náplní hodiny.

Strana č. 2 – Číselná osa.

Slouží pro "rozehřátí" před vlastním počítáním. Žáci hledají čísla od 1 do 20 a tahem je posouvají na číselnou osu. Pro snadnější orientaci jsou čísla 1 – 9 rozlišena velikostí a tvarem.

Strana č. 3 – Hrušky. Na stromě uzrálo 11 hrušek. Dvě hrušky spadly na zem. Kolik hrušek zůstalo na stromě?

Nejlépe žáci rozumějí látce, když je jim předložena aktivní formou. Úlohu s hruškami si mohou přečíst sami (nebo jen šikovný čtenář či vyučující). Na lavici ve dvojici mají žáci možnost manipulovat s modely hrušek tak, aby si sami uvědomili početní operaci. Jeden nebo dva žáci u IT tahem posunou dvě hrušky pod strom. Příklad a výsledek napíšeme k sovičce do bubliny.

Strana č. 4 – Dortíky. V obchodě měli __ dortíků. Maminka 3 dortíky koupila dětem. Kolik dortíků zůstalo v obchodě?

Na lavici žáci opět manipulují s modely. Na IT s žáky spočítáme a doplníme počet dortíků, tři koupené dortíky žáci zakrývají čtverečky. Pod posledním čtverečkem je ukryta sovička, která navádí k výpočtu. Na interaktivní tabuli znázorňujeme pomocí koleček, zapíšeme příklad a šikulka napíše odpověď. V tuto chvíli mohou žáci současně psát do sešitu.

Strana č. 5 – Ovoce a zelenina.

Společné počítání příkladů na IT. Žáci škrtají uvedený počet ovoce nebo zeleniny a zapisují výsledky. Na lavici opět pracují s modely.

Strana č. 6 – Něco k snědku.

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Samostatná práce na závěr hodiny. Žáky můžeme rozdělit na skupiny – A počítá první sloupeček, B druhý. Matematický řetěz je pro rychlé šikulky. Kontrolu provádíme společně po výměně sešitů mezi žáky. Výsledky žáci chodí zapisovat na IT. Kontrolu provedou pouhým odtažením potraviny, pod níž je správný výsledek – v příloze je ukázka, jak vypadá sloupek před výpočtem (potraviny před linkou na výsledek) a po výpočtu (posunuté potraviny a správné výsledky).

Strana č. 7 – Dobrou noc, sovičko Evičko.

Na závěr hodiny shrneme a zhodnotíme výsledky. Pokud se žákům hodina líbila, posunou na nebe hvězdičku, pokud ne, tak mráček.

Celou hodinou se prolínají potraviny. Toho můžeme využít při výchově ke zdraví.

Vhodné otázky:

  • Kdo má rád hrušky?
  • Jaké jiné ovoce máte rádi.
  • Jaké cizokrajné ovoce znáte?
  • Proč nejsou dortíky zdravé na zuby?
  • Co ještě může uškodit vašim zubům?
  • Pojmenujte a rozdělte uvedenou zeleninu a ovoce.
  • Pojmenujte potraviny a řekněte, které jsou pro vás zdravé a které ne.

Závěrem

Doporučuji jednotlivé listy použít také v jiných hodinách matematiky jako vzor pro samostatnou práci, pětiminutovku či domácí úkol a navázat v prvouce (Člověk a jeho svět) na tuto hodinu matematiky.

Uvedenou hodinu jsem měla možnost odučit pouze jednou. Reakce žáků byly pozitivní a mně samotné se u interaktivní tabule velice dobře učilo.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám