Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Odpovědi - Učebnice

Ikona teoreticky

Odpovědi - Učebnice

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Odpovědi - Učebnice
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, odpovědi, učebnice

Jaká bude koncepce v tvorbě učebních textů (učebnic)? Budou nám učebnice vytvářeny na zakázku (tzv. na tělo)?
Každá škola sice bude mít trochu jiný ŠVP, variabilita se však bude týkat zejména specifikace očekávaných výstupů a distribuce učiva do ročníku. Obsahové jádro vzdělávání bude společné, protože jej definuje RVP ZV, tudíž z něj bude možné při tvorbě učebnic vyjít.
Podle současného zájmu nakladatelů o RVP ZV je zřejmé, že vydavatelé hodlají budoucí učebnice tvořit v souladu RVP ZV a potřebami škol. Aby vyhověli variantnosti ŠVP, půjdou nejspíš cestou určitých základních textů, které budou v souladu s tematickými celky jednotlivých vzdělávacích oborů RVP ZV, a jejich variabilního skládání (volné listy, tematické brožurky) či doplňování četnými jinými texty a informacemi (přílohy, odkazy na jiné publikace, propojení s internetem atd.). Osvědčuje se i model "encyklopedických" učebnic se základním textem a řadou doplňujících (rozšiřujících) informací různého charakteru (obtížnosti, návaznosti na další témata), které mohou žáci využívat podle dosažené úrovně osvojení základního učiva, podle zájmu, konkrétních úkolů atd.

 

Učebnice si může pedagog tvořit sám?
Ve shodě se školským zákonem (§27, odst. 2) mohou školy kromě učebnic a učebních textů schválených MŠMT používat i jiné, které nejsou v rozporu s cíli vzdělávání, jež stanovuje školský zákon, a s příslušným RVP. Je tedy možnost vytvářet i vlastní texty. Je zřejmé, že každý pedagog nezvládne tvorbu vlastní učebnice, ani by to nebylo efektivní. Ale naskýtá se možnost pro kreativní učitele nebo skupiny učitelů, aby si vytvořili v případě dobrých materiálních a finančních podmínek školy "učebnici pro potřebu svých žáků". To znamená učební texty nejen odpovídající vzdělávacímu obsahu, ale také přímo podporující metody práce, kterými chce učitel (učitelé) navozovat dosahování očekávaných výstupů a směřovat k utváření klíčových kompetencí. Na řadě škol se o takové texty již pokoušejí, využívají nejen stávající učebnice (většinou hned několik), ale i řadu dalších textů - dětskou literaturu, encyklopedie, časopisy, internet atd.

 

Již dnes jsou nabízeny učebnice zpracované podle RVP ZV, kdo je bude schvalovat (schvaluje tyto učebnice VÚP)?
Pokud jsou téměř současně se schválením RVP ZV (nebo před schválením úprav) nabízeny učebnice připravené podle tohoto dokumentu, pak je to přinejmenším varující a školy by měly velmi pečlivě vážit, co se jim nabízí, jak je učebnice v souladu se schválenou verzí RVP ZV, jak se liší od současných učebnic, co přináší nového, kdo učebnici nabízí atd. Pokud bude vydavatel usilovat o schvalovací doložku MŠMT, bude muset postoupit učebnici do schvalovacího řízení. Kvalifikovaní recenzenti (případně i pracovníci VÚP) budou posuzovat mimo jiné i celkový soulad učebnice s RVP ZV.

 

Při tvorbě ŠVP jste využívali stávající učebnice? Můžete nám doporučit některé konkrétní? (poznámka - dotaz byl směrován na ředitele pilotní školy)
Pokud by byly učební osnovy ŠVP vytvářeny podle učebnic, šlo by o vážný omyl. ŠVP musí být obecnější a umožňovat použití většího počtu učebnic, případně tvorbu vlastních variantních textů. Je těžké určit konkrétní učebnice, my si vytváříme i řadu vlastních textů, které korespondují s metodami, které uplatňujeme ve výuce, využíváme internet, řadu encyklopedií, knihy pro děti, časopisy atd.
Některé konkrétní náměty pro výuku a s nimi související učební texty vytvořené učiteli budeme uveřejňovat i na tomto vzdělávacím portálu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 3437krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Odpovědi - Učebnice. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6655/ODPOVEDI---UCEBNICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.