Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – Obst und Gemüse

Ikona prakticky

Přírodní učebna – Obst und Gemüse

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Hana Tančincová
Anotace: Žáci se učí v němčině poznávat ovoce a zeleninu. Aktivita je vhodná do prostředí přírodní učebny, je určena pro žáky 7. nebo 8. ročníku. Rozsah – 2 až 3 vyučovací hodiny.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Psaní » reaguje na jednoduché písemné sdělení
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: sezónní ovoce, zelenina, obrázky s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny, cedulky s názvy Obst, Gemüse, papír, psací potřeby, šátek, slovníky
Klíčová slova: skupinová práce, přírodní učebna, ovoce, zelenina
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem je rozšířit slovní zásobu – názvy ovoce a zeleniny v němčině.

Motivace

Co si myslíte, je cennější zelenina nebo ovoce? Je málo známo, že je to právě zelenina (vedle vitaminu C navíc obsahuje nerostné látky), ale musíme se naučit s ní správně zacházet, abychom to nejcennější (především vitamin C) nesprávným zacházením nezničili. Nejzdravější je zelenina čerstvá.

Pracovní postup

 1. Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech až pěti.
 2. Každá skupina dostane několik obrázků, ve slovníku hledá německé ekvivalenty (příloha č. 1).
 3. Na tabuli žáci napíší vyhledaná slovíčka, rozdělí je dle rodu der, die, das, ostatní si opisují z tabule.
 4. Hören – Hör zu und zeig mit – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, ukazují.
 5. Nachsprechen.
 • Hör zu und sprich nach – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, opakují.
 • Hör zu, sprich nach und klatsch mit – učitel vyslovuje, žáci opakují a tleskají.
 1. Na stůl položíme kartičky OBST, GEMÜSE, přiřazujeme obrázky.
 2. Pracovní list Bilderlotto – příloha č. 3.
 3. Pracovní list Wo sind die Wörter versteckt? (osmisměrka) – příloha č. 2.
 4. Hra: Was ist das? (žáci hmatem poznávají ovoce, zeleninu).
 5. Ratespiel:
  • Učitel – Ich esse gern SIMSALABIM. Ratet mal.
  • Žák 1 – Isst du gern Apel?
  • Učitel – Nein.
  • Žák 2 – Isst du gern Birne?
  • Učitel – Ja, du bist dran.
  • Pokračuje další žák.
 6. Pracovní list – Male Obst, das du gern isst. Male Gemüse, das du gern isst  – příloha č. 3.
 7. Wie schmeckt Obst und Gemüse?

Adjektiva: süß, sauer, bitter, knusprig, reif, unreif, weich, hart, saftig, gefault.

 • Učitel – Apfel ist süß oder sauer. Gurke ist bitter. Und Birne? Und Trauben? Und Zitrone?
 • Žáci odpovídají, procvičují adjektiva.
 1. Pracovní list Kreuzwortgitter – příloha č. 4.
 2. Pracovní list Wie findest du das? Ich finde … – příloha č. 5.
 3. Pracovní list Očíslujte výrazy od nejhoršího (3) k nejlepšímu (1) – příloha č. 6.
 4. Gespräche:
 • žák 1 – Ich finde Apfel gut.
 • žák 2 – Was? Ich finde Apfel schlecht.
  Obměna:
 • žák 1 – Ich esse gern Melone.
 • žák 2 – Was? Ich finde Melone hässlich.

Evaluace

Každý úkol vyhodnotíme. Zkontrolujeme společně správné odpovědi. Jednotliví žáci říkají nahlas odpovědi.  Zhodnotíme, jak spolupracovali žáci ve skupinách. Ptáme se jich, jak se jim ve skupině pracovalo, kdo ze skupiny pracoval nejlépe. Učitel může vyhodnotit  nejlépe spolupracující skupinu.

Reflexe:

Žáci se v přirozeném prostředí přírodní učebny seznamují s druhy ovoce a zeleniny, k učení přibude ještě prožitek. Hodina je pestrá díky střídání činností. Práce žáky bavila, zapamatovali si velké množství z nové slovní zásoby.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 03. 2010
Zobrazeno: 10334krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna – Obst und Gemüse. Metodický portál: Články [online]. 05. 03. 2010, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6561/PRIRODNI-UCEBNA---OBST-UND-GEMUSE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.