Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální studia v České republice, Instituce...

Ikona teoreticky

Mediální studia v České republice, Instituce a zdroje informací

Ikona odbornost
Autor: Jan Jirák
Spoluautor: Barbara Köpplová
Anotace: Základní informace o oboru "Mediální studia", odkaz na výzkumné a pedagogické instituce, na instituce uchovávající dokumentační materiál; přehled základní literatury.
Téma příspěvku:Mediální výchova
Klíčová slova: informační zdroje, mediální studia


Tento text je součástí programu Mediální studia.


Mezi tradiční společenské vědy pěstované v českých odborných institucích se od počátku devadesátých let dvacátého století začal prosazovat nový, průnikový obor mediální studia. Z počátku byl u nás označován za studium masové komunikace a metodologicky působil jako teoretické východisko k prohloubení znalostí vysokoškolských studentů, kteří hodlali spojit svůj profesní život s masovými médii, a to především jako novináři. Tato funkce mu samozřejmě zůstala, ale okruh lidí, kteří se jím zabývali, se nemohl obejít bez soustavného vlastního výzkumu médií, jinak by se obor nerozvíjel. Směřování nepočetné skupiny odborníků k vědeckému poznání médií a výkladu jejich postavení ve společnosti podmiňovala domácí tradice zájmu o tuto problematiku počínající v období mezi světovými válkami. Současně bylo nezbytné zmapovat pokročilý vývoj oboru v zahraničí, kde nebyla narušena jeho kontinuita jako u nás. Na počátku nového tisíciletí můžeme konstatovat, že se mediální studia jako vysokoškolská specializace i badatelský prostor ustavila i v České republice v respektovaný obor, jehož problematika je úzce spjata s každodenním životem naší společnosti.

Instituce a zdroje informací

Každý vědecký a vzdělávací obor má zázemí ve specializované odborné literatuře, institucích organizujících jeho provoz a poskytujících mu zdroje informací. Pro pedagogy i pro studenty, kteří by se chtěli problematikou hlouběji zabývat, jsou důležité následující údaje:

Výzkumné a pedagogické instituce v České republice:

  • Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (Praha), iksz.fsv.cuni.cz
  • Centrum pro mediální studia (CEMES), Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (Praha), instituty.fsv.cuni.cz/cemes
  • Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií (Brno), www.fss.muni.cz/medzur

Nejvýznamnější instituce uchovávající dokumentační materiál sloužící k výzkumu vývoje médií:

Další publikace, jež lze využít ke studiu:
Buton, G. - Jirák, J.: Úvod do studia médií. Barrister & Principál, Brno 2001.
DeFleur, M.L. - Ballová-Rokeachová, S.: Teorie masové komunikace. Karolinum, Praha 1996.
Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Karolinum, Praha 1995.
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha 1999.

Citace a použitá literatura:
[1] - JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 04. 2006
Zobrazeno: 8501krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JIRÁK, Jan. Mediální studia v České republice, Instituce a zdroje informací. Metodický portál: Články [online]. 30. 04. 2006, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/541/MEDIALNI-STUDIA-V-CESKE-REPUBLICE-INSTITUCE-A-ZDROJE-INFORMACI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.