Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > ROZUMĚT MÉDIÍM - základy mediální výchovy...

Ikona informativni

ROZUMĚT MÉDIÍM - základy mediální výchovy pro učitele

Autor: VÚP Praha
Anotace: Autor v příspěvku seznamuje čtenáře s obsahem metodické příručky Rozumět médiím - základy mediální výchovy pro učitele.
Klíčová slova: mediální výchova, interaktivní hry, metodická příručka, mediální produkty, multimediální cd-rom, ukázkové lekce

Obr.
1. Obr.

 

Společnost Partners Czech, o. p. s. vydává v dubnu metodickou příručku Rozumět médiím - základy mediální výchovy pro učitele. Příručka vznikla v rámci stejnojmenného projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Publikace vznikla v kolektivu autorů pod vedením vedoucího projektu Marka Mičienky a odborného garanta Jana Jiráka.

Metodický materiál projektu ROZUMĚT MÉDIÍM se skládá z metodické příručky a multimediálního CD-ROMu. Metodická příručka nabízí texty a lekce pro hodiny mediální výchovy. Multimediální CD-ROM pak obsahuje obrazové, zvukové a jiné materiály pro výuku. Příručka obsahuje celkem devět tematických celků, tedy úvod a osm kapitol, které charakterizují hlavní oblasti mediální výchovy. Na začátku každé kapitoly učitel najde úvodní text, který je vstupem do tématu. Tento text je teoretickým shrnutím důležitých informací, které by si měl učitel uvědomit při výuce daného tématu, zároveň však není vyčerpávajícím vysvětlením dané oblasti, spíše vstupem, který má motivovat k dalšímu studiu. V úvodním textu je zdůrazněn význam probíraného tématu pro žáka a je doplněn seznamem literatury, ve které se můžete dočíst k tématu více.

Každá kapitola obsahuje vedle úvodu také nabídku ukázkových lekcí. Jedním z hlavních záměrů při přípravě cvičení a aktivit bylo aktivní zapojení žáků. Lekce a aktivity jsou proto založeny na interaktivních hrách, diskusích, cvičeních, rozborech textů a mediálních produktů. V úvodu každé lekce lze nalézt její stručné shrnutí, hlavní cíle a především vazbu na jednotlivé vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu. Samotné lekce mají podobu návrhů scénářů vyučovacích hodin. Jde spíše o nabídku samostatných lekcí pro využití v různých předmětech dle zvážení učitele, popřípadě o inspiraci při přípravě samostatného předmětu Mediální výchova (forma realizace mediální výchovy a její integrace do výuky závisí na rozhodnutí školy). Každá část je doplněna pracovními listy pro žáky a shrnutím pro učitele, které lze využít i jako závěrečné opakování pro žáky. Některé lekce odkazují na ukázky na multimediálním CD-ROMu, přičemž je vždy uvedeno, kde na CD-ROMu lze ukázku nalézt.

Považujeme za důležité zdůraznit, že předkládané lekce není nutno chápat jako hotové a uzavřené scénáře vyučovacích hodin, které musí být realizovány pouze způsobem uvedeným v tomto metodickém materiálu. Každý učitel si může lekce dotvořit dle potřeb a cílů, které si stanovil, zohlednit úroveň žáků i množství času, kterým disponuje. Může využít jen některé aktivity či texty. Učitel by se tak měl cítit jako spolutvůrce konečné podoby jednotlivých lekcí.

Ukázkovou lekci, obsah a další informace o projektu a probíhajících školeních najdou zájemci na www.rozumetmediim.cz.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 04. 2006
Zobrazeno: 14636krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. ROZUMĚT MÉDIÍM - základy mediální výchovy pro učitele. Metodický portál: Články [online]. 04. 04. 2006, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/512/ROZUMET-MEDIIM---ZAKLADY-MEDIALNI-VYCHOVY-PRO-UCITELE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.