Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Teplotní roztažnost plastového pravítka

Ikona prakticky

Teplotní roztažnost plastového pravítka

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Pokus, při kterém žáci poznávají, že se látky při zvětšování teploty roztahují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Plastové pravítko, prkýnko, hřebíčky, nádoba s horkou vodou
Klíčová slova: Fyzika, pokus
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Provedení

Pravítko položíme na prkýnko a těsně u každého z konců pravítka přitlučeme jeden hřebíček. Pravítko by se mělo celou plochou dotýkat prkýnka a svými konci hřebíčků.

Obr
1. Obr

Potom pravítko vyjmeme a na chvíli vložíme do nádoby s horkou vodou, aby se ohřálo. Musí se stejně zahřívat zdola i shora, proto ho několikrát ve vodě obrátíme. Zahřívá-li se totiž více zdola než shora, může se prohnout.

Teplé pravítko vyjmeme z nádoby a zkusíme ho vložit zpět na prkýnko mezi dva hřebíčky. Ukáže se, že teplé pravítko se mezi hřebíčky vejde jen prohnuté. To znamená, že se jeho délka se zahřátím zvětšila.

Obr
2. Obr

Vysvětlení

Téměř všechny látky se s rostoucí teplotou roztahují. Roztažnost plastů je ve srovnání s většinou jiných látek velká, proto ji můžeme prokázat i tímto jednoduchým pokusem. Plastové pravítko dlouhé 30 cm se při změně teploty o 40o C prodlouží o přibližně 2 mm, zatímco ocelové o méně než 0,2 mm.

Praktický význam

Upevňujeme-li pomocí šroubů velké desky z plexiskla nebo z jiných plastů, musí v nich otvory pro šrouby být oválné. Jinak by se při změně teploty plexisklové desky deformovaly.

Obr
3. Obr

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 03. 2006
Zobrazeno: 12313krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, Martin. Teplotní roztažnost plastového pravítka. Metodický portál: Články [online]. 13. 03. 2006, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/493/TEPLOTNI-ROZTAZNOST-PLASTOVEHO-PRAVITKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.