Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zvednutí stolu pákou

Ikona prakticky

Zvednutí stolu pákou

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Martin Macháček
Anotace: Jednoduchý motivační pokus ukazující možné využití páky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dvě dřevěná prkýnka, každé o délce přibližně 1 m, tloušťce asi 2 cm a šířce asi 10 cm, stůl ve třídě, zátěž (několik těžších knih, školní taška s knihami apod.).
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příprava

Jedno z prkýnek uřízneme na takovou délku, aby sahalo od podlahy ke spodní straně desky stolu, s kterým budeme pokus provádět.

Provedení

 

Obrázek
1. Obrázek

 

Na stůl (doprostřed jedné z kratších stran desky stolu) narovnáme několik těžkých knih nebo jinou zátěž. Vyzveme žáky, aby si šli stůl z této strany potěžkat.

Pak připravíme páku podle obrázku. Ukážeme, že stůl i se zátěží můžeme pomocí páky zvedat daleko menší silou než bez páky. Necháme žáky, aby si to vyzkoušeli sami a porovnali síly, kterými zvedají stůl bez páky a s pákou.

Na páce můžeme hned ukázat její osu a obě ramena. Současně lze demonstrovat, že pomocí páky sice působíme menší silou, ale po větší dráze, než když zvedáme stůl rukama. Žáci si také mohou vyzkoušet, jak se změní síla potřebná k zvednutí stolu pákou, když jedno rameno prodlužujeme a druhé současně zkracujeme.

Poznámka

Prkýnka by neměla být moc hladká, aby po sobě v místě dotyku neklouzala.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 03. 2006
Zobrazeno: 8386krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČEK, . Zvednutí stolu pákou. Metodický portál: Články [online]. 09. 03. 2006, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/489/ZVEDNUTI-STOLU-PAKOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.