Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Oprava textu v RVP ZV-LMP

Oprava textu v RVP ZV-LMP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
V publikaci Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydané ve vydavatelství Tauris v roce 2005 byl opraven text na s. 81 přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tatáž oprava bude zveřejněna ve Věstníku MŠMT.

V publikaci Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydané ve vydavatelství Tauris v roce 2005 byl opraven text na s. 81 přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tatáž oprava bude zveřejněna ve Věstníku MŠMT.

Opravený text

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni na 118 hodin, pro vzdělávání na 2. stupni 122 hodin. Celková povinná časová dotace uvedena v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni základního vzdělávání.

V učebním plánu ŠVP a při realizaci výuky musí být dodrženy podmínky:

  • musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání (118, respektive 122 hodin),
  • nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3. až 5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník 30 hodin, 8. a 9. ročník 32 hodin),
  • současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 20 hodin, 3. až 5. ročník 22 hodin, 6. a 7. ročník 28 hodin, 8. a 9. ročník 30 hodin.
Původní text

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na 1. stupni na 118 hodin, pro vzdělávání na 2. stupni 122 hodin. Celková povinná časová dotace uvedena v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni základního vzdělávání. Nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících jsou stanoveny: 1. a 2. ročník 21 hodin, 3. a 4. ročník 25 hodin, 5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník 30 hodin, 8. a 9. ročník 31 hodin.

V učebním plánu ŠVP a při realizaci výuky musí být dodrženy podmínky:

  • nesmí být překročena celková povinná časová dotace na daném stupni (118 hodin; 122 hodin),
  • nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3.až 5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník 30 hodin, 8. a 9. ročník 32 hodin).
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám