Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pracovní dílna k tvorbě ŠVP

Ikona informativni

Pracovní dílna k tvorbě ŠVP

Autor: Jana Hejčíková
Anotace: Zamyšlení účastníků setkání vybraných málotřídních škol nad školskou reformou a tvorbou školních vzdělávacích programů.
Klíčová slova: málotřídní školy, vorba švp
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Během pracovního setkání 14. října 2005 ve VÚP Praha se ředitelé škol zapojili do malé pracovní dílny, ve které se zamýšleli nad otázkami:
- s čím už máme zkušenosti, co v naší škole již děláme;
- co se potřebujeme naučit;
- čeho se obáváme;
- v čem vidíme smysl ŠVP, na co se těšíme, čemu věříme.
Závěry z této dílny si můžete přečíst v následujícím textu.

Čekají nás velké změny, ale nebudeme začínat úplně od začátku.
Na našich málotřídních školách jsme již zkoušeli pracovat formou projektového vyučování, někteří již realizovali projekty týkající se environmentální výchovy, osobnostní a sociální výchovy i jiné.
Individuální přístup k žákovi a úzká spolupráce s rodiči jsou samozřejmostí.
Snažíme se, v rámci svých možností, nabídnout dětem pestré mimoškolní aktivity.
Někteří z nás se již zamýšleli společně se svými kolegy nad vlastní koncepcí školy, dělali si analýzu podmínek.
Někteří již absolvovali kurzy osobnostní a sociální výchovy i kritického myšlení, cizí jazyk učí komunikativní metodou.
Daří se spolupráce mezi blízkými málotřídními školami.

Na změny se těšíme, přesto máme určité obavy.
Budeme mít dostatek času, abychom mohli vše dobře promyslet?
Budeme umět své myšlenky a představy správně formulovat?
Podaří se nám vytvořit takový ŠVP, který by odpovídal potřebám našich žáků a současně jim umožnil bezproblémový přechod na 2. stupeň?
Jak dlouho bude trvat, než rodiče a veřejnost pochopí, že změny jsou potřebné?
Neudolá nás byrokracie a slovíčkaření různých kontrol (např. ČŠI)?
Nebude chtít zřizovatel naši školu zrušit z ekonomických důvodů?

Ale nevzdáváme se a jsme připraveni se učit a naučit, co považujeme za potřebné: Pochopit správně obsah a cíle RVP ZV, mít představu, jak je převedeme do praxe.
Umět přesně vymezovat pojmy.
Stručně, jasně a výstižně formulovat myšlenky, převádět je do písemné podoby, dát jim řád a systém.
Pracovat efektivně - pracovat v týmu.
Učit se ze zkušeností kolegů.
Umět motivovat všechny spolupracovníky a získat je ke spolupráci na ŠVP a jeho budoucí realizaci.
Přesvědčovat kolegy, rodiče a negativně naladěné okolí o smyslu této práce.

My nepochybujeme o tom, že bude pro děti a jejich vzdělávání přínosem.
Každá škola má šanci získat svou vlastní identitu založenou na vlastní filosofii vycházející z konkrétních podmínek. Učitelé, žáci i rodiče mají možnost se do tohoto procesu zapojit a ztotožnit se s ním.
Učitelé získají prostor pro tvořivou, smysluplnou práci, která přinese dětem i jim radost z učení, z poznávání, ze společné práce, jejímž cílem je připravit děti pro praktický život.
Školní vzdělávací program není neměnné dogma, ale otevřený dokument, který bude možné upravovat a obměňovat podle aktuálních podmínek na škole.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 12. 2005
Zobrazeno: 5835krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HEJČÍKOVÁ, . Pracovní dílna k tvorbě ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 06. 12. 2005, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/417/PRACOVNI-DILNA-K-TVORBE-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.