Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pracovní dílna k tvorbě ŠVP

Pracovní dílna k tvorbě ŠVP

Informativní příspěvek
Autor Jana Hejčíková
Zamyšlení účastníků setkání vybraných málotřídních škol nad školskou reformou a tvorbou školních vzdělávacích programů.

Během pracovního setkání 14. října 2005 ve VÚP Praha se ředitelé škol zapojili do malé pracovní dílny, ve které se zamýšleli nad otázkami:
- s čím už máme zkušenosti, co v naší škole již děláme;
- co se potřebujeme naučit;
- čeho se obáváme;
- v čem vidíme smysl ŠVP, na co se těšíme, čemu věříme.
Závěry z této dílny si můžete přečíst v následujícím textu.

Čekají nás velké změny, ale nebudeme začínat úplně od začátku.
Na našich málotřídních školách jsme již zkoušeli pracovat formou projektového vyučování, někteří již realizovali projekty týkající se environmentální výchovy, osobnostní a sociální výchovy i jiné.
Individuální přístup k žákovi a úzká spolupráce s rodiči jsou samozřejmostí.
Snažíme se, v rámci svých možností, nabídnout dětem pestré mimoškolní aktivity.
Někteří z nás se již zamýšleli společně se svými kolegy nad vlastní koncepcí školy, dělali si analýzu podmínek.
Někteří již absolvovali kurzy osobnostní a sociální výchovy i kritického myšlení, cizí jazyk učí komunikativní metodou.
Daří se spolupráce mezi blízkými málotřídními školami.

Na změny se těšíme, přesto máme určité obavy.
Budeme mít dostatek času, abychom mohli vše dobře promyslet?
Budeme umět své myšlenky a představy správně formulovat?
Podaří se nám vytvořit takový ŠVP, který by odpovídal potřebám našich žáků a současně jim umožnil bezproblémový přechod na 2. stupeň?
Jak dlouho bude trvat, než rodiče a veřejnost pochopí, že změny jsou potřebné?
Neudolá nás byrokracie a slovíčkaření různých kontrol (např. ČŠI)?
Nebude chtít zřizovatel naši školu zrušit z ekonomických důvodů?

Ale nevzdáváme se a jsme připraveni se učit a naučit, co považujeme za potřebné: Pochopit správně obsah a cíle RVP ZV, mít představu, jak je převedeme do praxe.
Umět přesně vymezovat pojmy.
Stručně, jasně a výstižně formulovat myšlenky, převádět je do písemné podoby, dát jim řád a systém.
Pracovat efektivně - pracovat v týmu.
Učit se ze zkušeností kolegů.
Umět motivovat všechny spolupracovníky a získat je ke spolupráci na ŠVP a jeho budoucí realizaci.
Přesvědčovat kolegy, rodiče a negativně naladěné okolí o smyslu této práce.

My nepochybujeme o tom, že bude pro děti a jejich vzdělávání přínosem.
Každá škola má šanci získat svou vlastní identitu založenou na vlastní filosofii vycházející z konkrétních podmínek. Učitelé, žáci i rodiče mají možnost se do tohoto procesu zapojit a ztotožnit se s ním.
Učitelé získají prostor pro tvořivou, smysluplnou práci, která přinese dětem i jim radost z učení, z poznávání, ze společné práce, jejímž cílem je připravit děti pro praktický život.
Školní vzdělávací program není neměnné dogma, ale otevřený dokument, který bude možné upravovat a obměňovat podle aktuálních podmínek na škole.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám