Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchova demokratického občana

Výchova demokratického občana

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Věra Jirásková
Úvodní článek cyklu k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát.

Následující články se vztahují k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát a podrobně rozvádějí jeho témata. Učitelům se tak nabízí základní materiál, který přináší jak definice klíčových pojmů, tak jejich uplatnění v obsahu tématu. Stává se tak nezbytným teoretickým východiskem pro rozpracování tématu do školního vzdělávacího programu i pro jeho realizaci. Problematika není záměrně specifikována pro jednotlivé stupně či ročníky. Záleží jen na učiteli, jak si její obsah zařadí, aby na sebe navazoval a gradoval.

1 Občan a občanství
1.1 Občanství jako státní příslušnost
1.1.1 Historické aspekty českého občanství
1.1.2 České občanství dnes
(způsoby nabytí a pozbytí státního občanství ČR)
1.2 Občanská práva a povinnosti
(Listina základních práv a svobod, princip nedotknutelnosti soukromé sféry, princip rovnosti před zákonem, právo na spravedlivý proces, politická práva, sociální, hospodářská a kulturní práva, práva a povinnosti)
2 Občanská společnost
(občanská společnost jako sociální "meziprostor"; občanská společnost a její funkce)
3 Stát
3.1 Historické a současné pojetí státu
(antické teorie o státě, křesťanská teologie, osvícenský racionalismus, demokratický právní stát)
3.2 Ústava České republiky
3.3 Politický systém české republiky
3.3.1 Zákonodárná moc
(Poslanecká sněmovna, Senát, hlavní úkoly poslanecké sněmovny, hlavní úkoly senátu, poslanecká imunita, zákonodárný proces)
3.3.2 Výkonná moc
(prezident, vláda)
3.3.3 Soudní moc
(Ústavní soud, parlamentní systém)
4 Zapamatujte si
Obsahuje 10 základních kontrolních otázek a odpovědí, které se vztahují k předcházejícím třem článkům: Občan a občanství, Občanská společnost, Stát.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám