Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pojetí sociálních studií ve finském kurikulu...

Ikona informativni

Pojetí sociálních studií ve finském kurikulu pro základní vzdělávání

Autor: VUP Praha
Anotace: Překlad vybrané kapitoly finského kurikula National Core Curriculum for Basic Education 2004
Klíčová slova: společnost, finsko, jednotlivec

Příspěvek je překladem vybrané kapitoly finského kurikula National Core Curriculum for Basic Education 2004.


Sociální studia

Úkolem výuky v rámci sociálních studií je provázet žáka v procesu přijímání role odpovědného hráče ve společnosti. Výuka sociálních studií od sedmé do deváté třídy základního vzdělávání musí zajistit základní znalosti a dovednosti týkající se struktury a fungování společnosti a příležitostí občana k jejich ovlivňování. Účelem výuky je podpořit růst žáků jako tolerantních, demokratických občanů a poskytnout jim zkušenost sociálního jednání a demokratického používání autority.

7. - 9. ROČNÍK

CÍLE

Žáci:

 • získají představu o povaze sociální informace;
 • se naučí získávat a kriticky používat informace o společnosti a ekonomickém životě a uplatňovat efektivně vliv;
 • se dozvědí o veřejných službách;
 • se naučí oceňovat hodnotu práce;
 • se naučí základy podnikání a porozumí jeho důležitosti jako zdroje blahobytu společnosti;
 • pochopí efekty společenských rozhodnutí na životy občanů;
 • se budou zajímat o společenskou participaci a uplatnění vlivu;
 • se naučí zkoumat a rozvíjet své schopnosti zodpovědných spotřebitelů a aktérů společnosti;
 • se dozvědí o právních následcích svého jednání.

ÚSTŘEDNÍ OBSAH

Předmětovými oblastmi jsou finská společnost a ekonomický život a Evropská unie.

Jednotlivec jako člen veřejnosti

 • rodina; různé typy společenství; minoritní kultury a subkultury
 • příležitosti jednotlivce k působení v jeho domovské obci jako občana vlastního státu, ve skandinávských zemích a v Evropské unii

Prospěch jednotlivce

 • různé dimenze sociálního státu
 • rovnost, udržitelný růst a další způsoby zajištění blahobytu

Uplatňování vlivu a rozhodování

 • příležitosti občanů mít vliv
 • demokracie, volby a hlasování
 • političtí a administrativní aktéři na obecní, národní a evropské úrovni
 • média a sociální vliv

Bezpečnost občana

 • právní systém, práva a povinnosti jednotlivce, právní odpovědnost
 • bezpečnost silničního provozu
 • bezpečnostní politika: zahraniční politika, národní obrana

Zacházení s osobními financemi

 • principy zacházení s vlastními penězi
 • práce a podnikání

Ekonomika

 • jednotlivec a domácnost jako spotřebitelé a ekonomičtí aktéři
 • důležitost zahraničního obchodu a globální ekonomika

Hospodářská politika

 • fluktuace v ekonomickém cyklu; nezaměstnanost, inflace a její dopady na domácnosti
 • daně a veřejné finance

KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU

Získávání a používání sociálních informací

Žáci:

 • budou schopni kriticky interpretovat mediální sdělení, statistiky a grafické prezentace;
 • budou schopni zdůvodnit své myšlenky o sociálních tématech;
 • budou vědět, jak porovnat různé alternativy společenského rozhodování a ekonomických řešení a také jak porovnat důsledky odlišných alternativ.

Porozumění sociální informaci

Žáci:

 • porozumí, že společenské rozhodování a ekonomická řešení zahrnují četné alternativy;
 • porozumí etickým otázkám spojeným se společenskou a ekonomickou aktivitou.

Literatura a odkazy:
National Core Curriculum for Basic Education 2004, National Core Curriculum for Basic Education intended for Pupils in Compulsory Education. Finnish National Board of Education, Helsinki 2004.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 10. 2005
Zobrazeno: 6377krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Pojetí sociálních studií ve finském kurikulu pro základní vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 21. 10. 2005, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/374/POJETI-SOCIALNICH-STUDII-VE-FINSKEM-KURIKULU-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.