Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Malá myška

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Iva Fastová
Pracovní list – omalovánka a vystřihovánka k rytmické říkance.
Příprava
Motivační cvičení (5 min.)

Ukažte žákům několik obrázků zvířátek, která už umí pojmenovat, a zopakujte otázku: What´s this?, na kterou odpovídají slovem nebo větou: It´s a ... Pokud neznají slovíčko mouse, prezentujte obrázkem nebo hračkou.

Zopakujte otázku: Is it big or small? Potom žákům řekněte, aby dobře poslouchali slova, která učitel vyslovuje, a určili to, které se rýmuje se slovem mouse.

Popis činnosti
Aktivita - práce s celou třídou (5 + 10 min.)

Prezentujte slovíčko house na plakátě či obrázku (příloha č. 3) a žáci se snaží správně určit, co znamenají další slova: ceiling, floor, window, door, která učitel ukazuje na plakátě, či v prostoru místnosti. Jakmile je žákům znám význam slov, nová slova opakují.

Ukažte pantomimicky pokyn point to... a zadávejte žákům instrukce, aby sami ukazovali na místa v místnosti. Při zadávání instrukcí vás může vystřídat šikovný žák.

Práce s písničkou

Žáci si poslechnou společně nahrávku 2-3x, aby se naučili melodii; a při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat. S jejich pomocí připravte gestikulaci ke slovům a výrazům v písničce. Písničku ještě 1-2x zazpívejte s nahrávkou či bez, ale již s gesty.

Práce s listem - samostatná práce a individuální přístup (17 min.)

Prohlédněte si s žáky pracovní list a zopakujte pokyn: Point to... Potom žáky požádejte, aby se sami pokusili odvodit, jaký je čeká úkol.

Můžete podat vysvětlení v češtině nebo říct anglicky: Look at the flowers. Look at the pot. Look at the window. Which flower fits in the window? This, or this...? Cut the flower. Stick the flower on the window. Colour the flower. Colour the house.

Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopili.

Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Cvičení rozvíjí také schopnost nalézat rozdíly, cvičí jemnou motoriku.

Během samostatné práce žáků můžete pouštět novou písničku ještě několikrát ztlumeně.

Veselý proužek s okýnky můžete využít jako zadání pro rychlé žáky nebo jako domácí úkol nebo jako společnou opakovací práci (malovaný diktát) v další hodině.

Závěr hodin (3 min.)

Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte i s gestikulací.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Text písní - Marcela Kořínková, Hudba - Petr Kořínek, Ilustrace - Kateřina Kvačková

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek