Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Mapa Evropy

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Jane Mamelok
Spoluautor: Nicolas Smith
Žáci vpisují do slepé mapky názvy států, které znají. Následně porovnávají český název s cizím názvem státu a analyzují podobnost či příbuznost těchto názvů.
Příprava

K činnosti budeme potřebovat nástěnnou mapu Evropy, kterou rozbalíme až při kontrole pracovního úkolu. Aktivitu můžeme dělat se žáky jen za pomoci mapy Evropy a předem připravených pracovních listů (viz příloha) anebo na počítačích.

Popis činnosti

Zeptejte se žáků na názvy států v Evropě, které znají, a zapište je na tabuli (10 minut). Žáci se podívají na slepou mapu Evropy a pokusí se seznam z tabule „přepsat" do mapky. Společně spočítají, kolik států nám chybí. Poté se žáci podívají na mapu Evropy s názvy států v jejich jazyce. Zkontrolují si správnost svého umístění jednotlivých států do slepé mapy a doplní chybějící. Žáci napíšou do připravené tabulky v pracovním listě seznam států Evropy v jejich jazyce a v jazyce českém (20-30 minut).

Diskuse: Rozebíráme se žáky názvy jednotlivých států. Znali žáci některé originální názvy států? Které názvy se jim zdají být podobné češtině? A proč? V čem je podobnost? Které názvy zcela překvapily svým zněním? Které názvy jsou zvláštní nebo exotické (10 minut)?

Poznámky

Vzhledem k tomu, že se obvykle na 1. stupni ZŠ pracuje s názvy sousedních států, postačí pracovat pouze s nimi. Pokud žáci projeví zájem, je možné využít i názvy dalších států Evropy.

Použitá literatura a zdroje:
http://www.geonames.de/native_europe.jpg,
http://www.language-investigator.co.uk/identify.htm,
Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ (Metodika VÚP Praha)

Překlad a úprava textu Gabriela Baladová.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek