Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nejrozšířenější jazyky

Nejrozšířenější jazyky

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Jane Mamelok
Po brainstormingu na téma jazyky, kterými se nejčastěji na světě mluví, se žáci seznámí s 50 nejrozšířenějšími jazyky a zeměmi, ve kterých se těmito jazyky mluví. Na mapě světa lokalizují tyto země.
Příprava

Diskutujte se žáky o tom, jaké jazyky znají, a zaznamenávejte odpovědi na tabuli. (10 minut)

Popis činnosti

Rozdělte žáky do dvojic/malých skupin s úkolem dát dohromady seznam pěti jazyků, kterými se ve světě mluví nejčastěji. Schopnější žáci mohou sepsat seznam deseti jazyků. Páry a skupiny zaznamenávají svou volbu na malé tabule.

Rozdejte žákům také Pracovní listy č. 1 - Nejrozšířenější jazyky a nechte je zaznamenávat odpovědi do prvního sloupce.

Nechte žáky, aby ostatním své výsledky přednesli, a pak o nich diskutujte.

Rozdejte informační leták 50 nejrozšířenějších jazyků (Pracovní list č. 2) a diskutujte o nich. Jsou žáci překvapeni? Existuje spojitost mezi nejrozšířenějšími jazyky a počtem zemí, v nichž se těmito jazyky mluví?

Použijte atlas nebo mapu světa a lokalizujte některé země. Zaznamenejte informace do pracovního listu. (30 minut)

Poznámka: Na závěr žákům na mapě světa ukažte jednu zemi a zeptejte se jich, jakým jazykem se v ní hovoří. Co jiného o této zemi vědí? (5 - 10 minut)

Tuto aktivitu je možné využít přímo jako motivaci v rámci učiva o světě a jazycích ve světě na 2. stupni ZŠ.

Překlad a úprava textu: Gabriela Baladová. 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek