Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přání k narozeninám

Přání k narozeninám

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Gabriela Baladová
Žáci diskutují o tom, jaké mají kontakty na kamarády ze zahraničí. S pomocí internetu naleznou gratulaci v jejich rodném jazyce, napíší ho na vlastnoručně vyrobené přání a zašlou do ciziny.

Vyučující zajistí výuku této hodiny v učebně ICT nebo ve třídě, kde je alespoň jeden počítač. V případě, že to není možné, připraví si znění přání „Všechno nejlepší k narozeninám" v několika jazycích (viz příloha).

Žáci si přinesou na hodinu pohled - přání k narozeninám, které oni nebo někdo z rodiny v minulosti dostal.

Popis činnosti:

Na začátku hodiny položíme žákům dotaz, zda mají nějaké příbuzné či kamarády v zahraničí a zda se navštěvují či si alespoň dopisují. Zeptáme se, kde jejich příbuzní či kamarádi bydlí, v jakém městě a státě, jak se spolu domlouvají, zda česky nebo jinak. Necháme žáky, aby si vyměnili zkušenosti i mezi sebou.

Pak se jich zeptáme, jakou řečí mluví jejich příbuzní či kamarádi ve své zemi a zda v této řeči umějí nějaké slovo či větu. Necháme je alespoň některá slova napsat na tabuli, zejména ta, co se krkolomně vyslovují.

Zeptáme se žáků, zda by chtěli své příbuzné či kamarády mile překvapit. Tím překvapením bude vlastnoručně vyrobené obrázkové přání k narozeninám v jejich řeči.

Polovinu bílé čtvrtky A5 přehneme napůl. Vznikne nám „otevírací pohled". Na jeho svrchní část, vodorovně nebo svisle vytvoříme pomocí barevných papírů, nůžek, lepidla a samolepicích obrázků přáníčko k narozeninám dle vlastní fantazie. Pro inspiraci mohou sloužit přání, která jsme my i žáci přinesli a která rozložíme na katedru nebo magnetickou tabuli, aby se žáci mohli inspirovat z většího množství pohledů.

Když je obrázek hotov, pohled otevřeme a na vnitřní stranu napíšeme přání k narozeninám v jazyce našich příbuzných nebo kamarádů v cizině. Znění přání si žáci najdou pomocí PC na těchto internetových stránkách.

Do rámečku napíšou „Všechno nejlepší k narozeninám" a kliknou na SEARCH.

Otevře se jim tato stránka, na které najdou podle vlajky nebo podle anglického názvu jazyka přání k narozeninám v hledaném jazyce. V příloze najdete názvy těchto jazyků v češtině a můžete tak žákům pomoci při hledání „svého" přání.

Například: Žáci asi snadno pochopí, jakou řeč označuje anglické slovo Italian nebo Spanish, problémy by však mohli mít s anglickým výrazem pro němčinu - German, chorvatštinu - Croatian či holandštinu - Dutch. Proto jim při hledání pomůžeme, případně poskytneme kopii české verze (viz příloha), kterou jim namnožíme nebo promítneme přes dataprojektor či interaktivní tabuli.

Ukázka:

English

happy birthday

Italian

buon compleanno

Spanish

feliz cumpleaños

French

joyeux anniversaire ; bon anniversaire

German

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Russian

c днём рождения

Když naleznou, jak se řekne „Všechno nejlepší k narozeninám" v jazyce, který hledali, přepíšou ho na pohled a podepíšou se. Pak přáníčko vloží do obálky a napíšou adresu. Požádají pak rodiče, aby společně s nimi zašli na poštu a koupili odpovídající známku, aby mohli pohled poslat.

Poznámky:

V případě, že znění přání hledají žáci na internetu sami, mohou si pustit i jeho zvukovou nahrávku, pokud je u přání vpravo značka amplionku (viz ukázka).

Přečíst některé texty bude pro žáky hodně obtížné. Nejde o to, aby se je naučili číst, ale aby se snažili je přečíst. Zjistí přitom, že učit se cizí jazyk je někdy velmi těžké a že mnozí cizinci mohou mít stejné problémy při učení se češtině. Upozorníme na to žáky zejména v případě, kdy na školu chodí nějací cizinci (například děti z Vietnamu).

Přání k narozeninám můžeme napsat také dětem z družební školy, se kterými si žáci dopisují, nebo žákům v zahraničí, s kterými spolupracujeme na nějakém projektu a známe se s nimi již delší dobu. V tomto případě je dobré si zjistit, kdy má kdo z nich narozeniny.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám