Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informace pro základní školy speciální

Informace pro základní školy speciální

Informativní příspěvek
Základní školy speciální, samostatně zřízené nebo organizační součást základních škol, případně základní školy hlavního vzdělávacího proudu, které vzdělávají žáky formou integrace podle Vzdělávacího programu Pomocná škola, začnou s výukou podle ŠVP zpracovaných na základě RVP ZŠS nejpozději 1. 9. 2010 v 1. a 7. ročníku.

Základní školy speciální, samostatně zřízené nebo organizační součást základních škol, případně základní školy hlavního vzdělávacího proudu, které vzdělávají žáky formou integrace podle Vzdělávacího programu Pomocná škola, začnou s výukou podle ŠVP zpracovaných na základě RVP ZŠS nejpozději 1. 9. 2010 v 1. a 7. ročníku.

Všechny tyto školy musí mít v rejstříku škol zapsán nový obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální.

Jakým způsobem v tomto případě postupovat, objasňuje ve svém sdělení ŘO správy školského rejstříku MŠMT Ing. Svatopluk Spurný:

Vzhledem k ustanovení § 185 odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje školám zavádět nové obory vzdělání dle RVP v průběhu dvou let, požadujeme po jednotlivých školách, aby sdělily, od kterého školního roku budou vyučovat podle ŠVP. Toto sdělení se nepovažuje za žádost dle příslušného ustanovení správního řádu, a proto není vyžadován standardní postup podání podle § 146 a násl. školského zákona.

Sdělením zaslaným přímo odboru správy školského rejstříku MŠMT oznámí škola pouze skutečnost, od kterého termínu hodlá vyučovat dle ŠVP a zda nedochází ke změnám ve schválených kapacitách.

Tento postup vyžadujeme i pro zápis v posledním možném termínu (po dvou letech od schválení RVP ZŠS). Školy (případně jejich zřizovatelé) uvedeným oznámením potvrzují skutečnost, že nadále hodlají poskytovat vzdělání ve zmíněném oboru a potvrzují rovněž požadovanou povolenou kapacitu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek