Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Než začneme s multikulturní výchovou

Ikona informativni

Než začneme s multikulturní výchovou

Autor: Člověk v tísni
Anotace: Nová publikace z dílny vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni tentokrát čtenářům nenabízí konkrétní výukové metody, ale zabývá se právě otázkou podmínek – vnitřních i vnějších – které mají vliv na výslednou podobu multikulturní výchovy v jednotlivých školách.
Klíčová slova: multikulturní výchova

V posledních deseti letech vznikla v České republice poměrně pestrá škála materiálů zabývajících se multikulturní tématikou a jejím začleňováním do vzdělávací praxe. Úspěšnost použití těchto materiálů ovšem závisí na celé řadě faktorů - klimatu škol, v nichž je multikulturní výchova (MKV) zaváděna, míře ochoty studentů pracovat na posílení svého respektu k diverzitě, a v neposlední řadě také na přístupu jednotlivých učitelů k realizaci MKV. Nová publikace z dílny vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni tentokrát čtenářům nenabízí konkrétní výukové metody, ale zabývá se právě otázkou podmínek - vnitřních i vnějších - které mají vliv na výslednou podobu multikulturní výchovy v jednotlivých školách. Teprve po pečlivém zmapování výchozí situace, včetně reflexe vlastních zkušeností, hodnot a motivace k MKV, může totiž ze strany pedagogů následovat výběr vhodných informačních materiálů, pedagogických metod a didaktických technik.

V úvodní, teoretické části publikace, se čtenáři seznámí s vybranými teoretickými východisky multikulturní výchovy a některými existujícími přístupy k ní. Pozornost je věnována mj. srovnání přístupu tzv. kulturně-standardního, jenž vychází primárně ze skupinového pojetí MKV, a přístupu transkulturního, založeného na osobnostním pojetí pedagogiky. Teoretická část publikace obsahuje také stručné shrnutí vývoje vzdělávacího systému v České republice po roce 1989, s důrazem na školskou reformu probíhající v posledních čtyřech letech. Podrobněji se věnuje například úloze rámcových vzdělávacích programů a multikulturní výchovy coby jednoho z jejich průřezových témat.

Ve druhé, praktické části publikace, se autorka Dana Moree snaží obsáhnout klíčové faktory, jež ovlivňují výslednou podobu multikulturní výchovy v jednotlivých třídách. Velký prostor přitom věnuje samotným učitelům. Ti jsou na jedné straně klíčovými hráči při začleňování MKV do škol, na straně druhé to jsou lidé s vlastní životní zkušeností podmíněnou historickými událostmi, osobním nastavením a vlastní biografií, tudíž se jejich postoje, hodnoty a motivace významně promítají i do práce s MKV ve výuce. Praktická část publikace může čtenářům posloužit jako určité vodítko, kterak reflektovat a využít své životní zkušenosti při přípravě a realizaci multikulturní výchovy ve vzdělávací praxi. Kromě osobnosti učitele se Dana Moree zabývá v jednotlivých kapitolách také vnějšími faktory ovlivňující výuku jako je například přístup vedení škol k MKV, zacílení školní politiky, složení pedagogického sboru a jednotlivých tříd, skryté kurikulum a další.

Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu je publikace, která nepřináší jednoduché a přesné návody. Čtenářům - pedagogům má posloužit především jako inspirace pro hledání a formování vlastního originálního a nestereotypizujícího způsobu práce s multikulturní výchovou, který bude zároveň zohledňovat individuální potřeby všech žáků ve třídě. Zároveň pro ně může být prostorem pro nahlédnutí vlastních zkušeností, předsudků či strachů, tedy setkáním se sebou sama.

mk
 
 

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 07. 2009
Zobrazeno: 3999krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TÍSNI, v. Než začneme s multikulturní výchovou. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2009, [cit. 2019-12-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3243/NEZ-ZACNEME-S-MULTIKULTURNI-VYCHOVOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.