Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Američtí žáci podle mezinárodního srovnání...

Ikona informativni

Američtí žáci podle mezinárodního srovnání zaostávají

Autor: Julie Ravingerová
Anotace: Žáci amerických základních škol vyšli z mezinárodního srovnání hůře, než jejich vrstevníci z evropských zemí. Mezi americkými odborníky proběhla diskuze o zlepšení úrovně gramotnosti žáků a o celonárodním sjednocení vzdělávacích standardů.
Klíčová slova: mezinárodní srovnávací testy
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Američtí žáci základních škol ve všech členských státech USA podstoupili mezinárodní srovnávací testy v oblasti čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti, známé též pod zkratkami PISA a TIMSS. Nyní byli američtí žáci srovnáváni se svými vrstevníky ze států celého světa pomocí třístupňového známkování (A,B,C) tak, aby byly výsledky srozumitelné i široké veřejnosti.

Studie prokázala, že takřka ve všech státech USA žáci dosahují úrovně C, nebo C+, což je nižší úroveň, než je stupeň B, který měl být podle autorů studie pro americké žáky cílem, neboť jej dosahují žáci například v Německu, Velké Británii či Dánsku. Studie navíc odhalila, že rozdíl mezi stupněm C a B je značně velký, a že rozdíl, který dělí Spojené státy od předních míst, kam patří třeba Hong-Kong, je stejně tak propastný, jako mezi jednotlivými členskými státy USA. Se státy, které dosáhly nejlepších výsledků, se může srovnávat pouze Massachusetts.

Tyto výsledky však mohou působit mnohem horším dojmem, než jaká skutečnost doopravdy je. Například žádný ze států celého světa, dokonce ani tradičně vysoce hodnocené Japonsko, nedosáhl na úroveň A. Naopak američtí žáci nižších ročníků, zejména čtvrtých tříd, úrovně svých vrstevníků v ostatních rozvinutých zemích buď dosahují, nebo ji dokonce překračují. Rovněž se mezi americkými odborníky rozvinula debata o tom, že by se Spojené státy měly zaměřit především na sjednocení úrovně vzdělání svých jednotlivých členských států, a také diskutovat o tom, co je vlastně pro skutečné zlepšení gramotnosti žáků potřebné. Za dosud neprokázané jsou označeny dohady o tom, že by výsledky těchto mezinárodních testů mohly souviset se současnou ekonomickou konkurenceschopností zemí. Otázkou ovšem je, jak budou souviset s jejich konkurenceschopností v budoucnosti, až žáci s ne příliš dobrými výsledky vstoupí na trh práce. Více informací zde.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 07. 2009
Zobrazeno: 2409krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAVINGEROVÁ, Julie. Američtí žáci podle mezinárodního srovnání zaostávají. Metodický portál: Články [online]. 28. 07. 2009, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3238/AMERICTI-ZACI-PODLE-MEZINARODNIHO-SROVNANI-ZAOSTAVAJI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.