Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Look – Listen – Clap Your Hands

Look – Listen – Clap Your Hands

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Iva Fastová
Pracovní list – vystřihovánka k rytmické říkance. Pokyny.

Nová slovní zásoba
Look, listen, clap, your, hands, you can, jump, dance, colour, cut.

Motivační cvičení (5 minut)
Zopakujte s žáky pokyny, které již znají. Pokud ještě neznají žádné, naučte je pokyny (Stand up. Sit down. Come here.) tak, že jim je předvedete pantomimicky.

Aktivita - práce s celou třídou (5 + 10 minut)
Předveďte žákům mimicky další pokyny - Look. Listen. Clap your hands. Jump. Dance. Slova je nechte opakovat společně s pohybem.

Hry s pokyny:

  1. Ukazuj pokyny správně! Učitel může žáky mást, když ukazuje pokyny špatně!
  2. Simon says. Hráči mohou předvést pohyb pouze tehdy, když učitel řekne: Simon says.
  3. Please. Hráči mohou předvést pohyb pouze tehdy, když učitel řekne s pokynem slovíčko please.
  4. Hry s kartami. Učitel namísto předávání pokynů ústně je může ukazovat nakreslené na kartách.

Práce písničkou
Žáci si poslechnou společně nahrávku 2-3x, aby se naučily melodii, při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat.
Doprovoďte písničku ihned gestikulací. Písničku ještě 1-2x zazpívejte s nahrávkou či bez, ale již s gesty.

Práce s listem - samostatná práce a individuální přístup (17 minut)
Naučte žáky další pokyny: Colour. Cut. Řekněte: colour a vybarvujte na tabuli obrázek. Zeptejte se, co to znamená česky. Vysvětlete, že vybarvovat se řekne anglicky colour. Potom vezměte nůžky a podobně vysvětlete slovo cut.

Vyrobte si papírovou loutku. Zeptejte se žáků, zda uhodnou, co budou vyrábět a jak loutku vyrobí. Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopily. Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Během samostatné práce žáků můžete pouštět novou písničku ještě několikrát tlumeně. Při poslechu písničky využijte veselý proužek. Žáci ukazují na části těla, o kterých zpívají.

Závěr hodin (3 minuty)
Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte i s loutkou, která pohyby předvádí.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Přílohy

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázky k vystřihování a vybarvování
Příloha č. 2: Noty k písničce
Příloha č. 3: Ilustrační obrázek
Příloha č. 4: Zvukový záznam písničky

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek