Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Lidské tělo

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Lenka Schmuttermeierová
Spoluautor: Jana Šteflová
Žáci se učí poznávat části lidského těla.

Příprava

Zajistíme si všechny potřebné pomůcky na uvedené hodiny. Pokud jednotlivé vyučovací předměty učí různí učitelé, domluvíme se na termínu, kdy uvedené aktivity zařadíme do hodin.

Prvouka

Na plakátu (obrazu lidského těla) pojmenujeme části lidského těla v českém jazyce. Jeden žák přijde ukázat dotazovanou část těla na plakátu, ostatní ukazují na sobě. Poté pojmenováváme jednotlivé části těla v anglickém jazyce, ale v jiném pořadí než tomu bylo v českém jazyce.

Použitá slovní zásoba:

tělo - body
hlava - head
uši - ears
oči - eyes
nos - nose
ústa - mouth

krk - neck
ramena - shoulders

paže - arms
ruce - hands (s vysvětlením: od zápěstí po konečky prstů)
nohy - legs
kolena
- knees
chodidla - feet (1 foot - 1 chodidlo - jednotné číslo)
prsty na rukou - fingers
prsty na nohou - toes

(Pozn.: Zvýrazněná slova jsou použita v anglické písničce při hudební výchově.)

Výtvarná výchova - 1. část

Zopakujeme s žáky části lidského těla v českém jazyce (probráno v předmětu PRVOUKA) a poté v jazyce anglickém. Přidáme didaktickou hru. Dle pokynů učitele žáci ukazují na svém těle:

"Point to your head" - „Ukažte si na hlavu".

(Dvakrát až třikrát přeložíme do češtiny, popř. vícekrát - dle reakcí žáků.)

A pokračujeme: "Point to your nose/ear(s)/neck" atd., viz slovníček výše.

Rozdělíme žáky do skupin. Počet žáků ve skupině zváží učitel (doporučeno 3-5). Žáci ve skupině se dohodnou, kdo bude modelem a na připravený arch balicího papíru obkreslí jeho postavu. Dle pokynů učitele např. "Colour the head, the arms, the legs ...", („Vybarvi hlavu, paže, nohy ...") děti vybarvují vodovými barvami a zároveň ukazují části těla.

Výtvarná výchova - 2. část

V této fázi žáci již samostatně malují postavu na čtvrtku A3, opět vodovými barvami. V závěru hodiny každý žák představí svou práci a pojmenuje (s případnou pomocí učitele) části lidského těla v anglickém jazyce.

Pracovní činnosti

Získané znalosti žáci dále využívají při modelování lidské postavy z plastelíny. Dle pokynů učitele postupně modelují jednotlivé části lidského těla: "Form the head, the body ..." („Vytvoř hlavu, tělo ...").

Poté lze uspořádat výstavu, děti samy nebo s pomocí učitele pojmenovávají části lidského těla, tentokrát už v anglickém jazyce.

Hudební výchova

Téma je možné podpořit líbivou písničkou "Head and shoulders", viz nahrávka na CD.

Poznámky

Novou slovní zásobu v anglickém jazyce je třeba neustále opakovat, dle možností se ke slovíčkům vracet a procvičovat. Do některé z hodin Pracovních činností, Výtvarné výchovy, případně Prvouky můžeme zařadit stolní hru v angličtině určenou pro 2-4 hráče. Návod a hrací plán najdete v přílohách č. 2 a 3.

Přílohy

Příloha č. 1: Fotodokumentace k realizaci úkolů při hodině Výtvarné výchovy žáky ZŠ Tylovo nábřeží, Hradec Králové
Příloha č. 2: Návod k stolní hře Lidské tělo v angličtině
Příloha č. 3: Herní plán ke hře Lidské tělo

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám