Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Finanční krize odhaluje potřebnost finančního...

Ikona teoreticky

Finanční krize odhaluje potřebnost finančního vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Alena Hesová
Anotace: Informace o workshopu na téma Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
Téma příspěvku:Finanční gramotnost
Klíčová slova: finanční gramotnost, workshop, finance

18. června se v Brně uskutečnil workshop na téma Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Setkání zástupců významných institucí, odborníků, pedagogů i studentů připravil Institut pro finanční trh. Pozvání přijali zástupci MŠMT, MF, ČNB, NÚOV, VÚP, VŠ, v publiku zasedli pedagogové základních i středních škol, i vysokoškolští studenti.

Obrázek
1. Obrázek
Za VÚP na tomto workshopu vystoupila Mgr. Alena Hesová s příspěvkem na téma Finanční gramotnost a vzdělávací programy. Seznámila účastníky s tím, jak se VÚP Praha podílel na budování finanční gramotnosti (spolupráce při tvorbě Standardů FG, jejich implementace do RVP G, metodická podpora pro učitele) a jaké úkoly v současné době řeší (příklady dobré praxe z oblasti finančního vzdělávání, implementace Standardu FG do RVP ZV). Byly představeny konkrétní vazby mezi Standardy FG a klíčovými kompetencemi, vzdělávacími obory, očekávanými výstupy i průřezovými tématy. RNDr. Eva Zelendová pak ukázala možnosti podpory finančního vzdělávání na metodickém portálu www.rvp.cz. Ten byl představen jako médium pro čtenáře, ale i jako prostor pro autory. V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy posluchačů, které se týkaly přesnějšího vymezení obsahu potřebných metodických článků a vhodných metod a forem práce, jež vedou k rozvíjení finanční gramotnosti.
Obrázek
2. Obrázek
Ing. Eva Rathouská-Grmelová a Ing. Lukáš Hula, zástupci NÚOV, představili příručku Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol, která byla nabídnuta všem zúčastněným. Zástupci základních i středních škol (Mgr. Miroslav Hricz, Ing. Petr Klínský, Ing. Danuše Chromá) seznámili přítomné se svými zkušenostmi s finančním vzděláváním u nás. V dalších vystoupeních bylo poukázáno i na nutnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „Nositeli finančního vzdělávání jsou učitelé, proto je nutné jejich pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání přikládat náležitou pozornost," poznamenala PhDr. Milena Tichá, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

V řadě vystoupení byl zdůrazňován preventivní rozměr finančního vzdělávání (ochrana spotřebitele před nástrahami finančního světa) a nutnost zvyšování finanční gramotnosti jakožto východiska pro zodpovědné rozhodování v oblasti osobních financí. Diskutovalo se také o vymezení finanční gramotnosti a finančního vzdělávání (finanční gramotnost by měla být vnímána jako cílový stav, finanční vzdělávání jako cesta k tomuto cíli). Dalším námětem diskuse byly souvislosti mezi finančním vzděláváním a etickou výchovou, konkrétně v rovině řešení problémových situací a rozhodovacích dovedností žáků. V neposlední řadě účastníci diskutovali o tom, jak je, či spíše není provázáno finanční vzdělávání na všech stupních škol.

Závěry konference lze stručně shrnout: naléhavým úkolem v tuto chvíli je začlenění Standardů finanční gramotnosti do RVP ZV, dále příprava studentů učitelství v oblasti finančního vzdělávání, ale i systematická metodická podpora učitelů. Jak řekl Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., autor publikace Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia: Vhodná metodika je kostka cukru, díky které žáci spolknou i hořký lék."

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 06. 2009
Zobrazeno: 6276krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Finanční krize odhaluje potřebnost finančního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2009, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3180/FINANCNI-KRIZE-ODHALUJE-POTREBNOST-FINANCNIHO-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.