Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Velikonoce

Žáci vyprávějí, jaké velikonoční zvyky se dodržují v jejich rodině. Poté si zasejí osení. Následuje venkovní hra, při které skupiny hledají „vajíčka“ s částmi textu, ze kterého poskládají úkol. Úkol splní ve třídě a navzájem si své výtvory prezentují.
Příprava:

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem Velikonoce. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Žáci si přinesou do ranního kruhu jejich rodinné velikonoční symboly - malovaná vajíčka, formu na beránka, pomlázku, květináč s osením atd.

Následuje diskuse, jak která rodina slaví Velikonoce. Učitel jednotlivým žákům pomáhá návodnými otázkami, motivuje k dotazům i ostatní děti. Jsou ve třídě také děti s cizí státní příslušností? Jak se slaví tento svátek u nich? Chodí některé z dětí do kostela? Jak se Velikonoce jmenují anglicky? Pokud nikdo z žáků neví, je možné použít např. přesmyčku.

A - T - E - S - R - E (EASTER)

Aktivita - setí osení (25 minut)

Žáci si zasejí osení - např. ve dvojici.

Učitel dbá na dodržování správných pracovních návyků (pomoc kamarádovi, uklizení místa atd.).

Aktivita - skupinová práce: Easter Egg Hunt (hledání vajíček) - 40 minut

Poznámka - aktivitu lze nejlépe realizovat venku (viz příloha č. 2), v přesně vymezeném prostoru (např. krepovým papírem), v případě nutnosti je možné si hru zahrát ve třídě.

Učitel vypráví o velikonoční tradici (nejen) v Americe: velikonoční zajíček schová vajíčka na zahradě; žáci když ráno vstanou, vydají se vajíčka hledat. Navrhne žákům, zda by si Easter Egg Hunt chtěly vyzkoušet.

Podle barevných lístečků učitel rozdělí žáky do skupin. Skupina si nacvičí pokřik s anglickým názvem svého týmu - např. We are blue, blue, blue!

Skupiny hledají vajíčka své barvy (kinder vajíčka s barevným štítkem), viz příloha č. 3. Pro každou skupinu je v terénu 5 - 6 vajíček. V každém z nich je schované jedno slovo zadání úkolu. Například: Make a paper egg. Příklad částí úkolů na lístečkách je v příloze č. 4. Úkolem skupiny je najít všechna svá vajíčka, slova poskládat a úkol ve třídě splnit. Při skládání zadání úkolu mohou využít slovníky.

Reflexe (15 minut)

Při hodnocení hraje rychlost splnění úkolu pouze malou roli, podstatná je týmová spolupráce a kvalita splnění.

Žáci si navzájem předvedou své výtvory. O osení budou pečovat každý den a sledovat, jak roste.

Nová slova si žáci připíší na flip se slovní zásobou k tématu projektu.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk. Části jednotlivých úkolů mohou být napsané/vytištěné na barevném papíře; barva odpovídá barevnému označení vajíčka.)

Přílohy

Příloha č. 1 - Velikonoční symboly
Příloha č. 2 - Ilustrace realizace aktivity venku
Příloha č. 3 - Ilustrace označení vajíček
Příloha č. 4 - Příklad rozepsání úkolů na lístečky

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám