Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Květiny

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Žáci formou ledolamky vytvoří skupinky, ve kterých řadí názvy květin podle abecedy a zařazují rostliny do skupin. Výsledky společné práce prezentují. Ve dvojicích pak žáci výtvarně znázorní vybranou květinu a vystaví ji v „galerii“.
Příprava:

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem květin. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti:
Evokace (5 minut)

Představení tématu projektu.

Ledolamka - děti si vylosují lísteček s názvem květiny (rose, sunflower, daisy) - viz Příloha č. 1 Květiny - Flowers. Jejich úkolem je vytvořit skupiny tak, aby každý v tříčlenné skupině měl jinou květinu.

Aktivita - skupinová práce: Květiny kolem nás (45 minut)

Učitel dá každé skupině Pracovní list Květiny - Flowers - Zadání úkolů (viz Příloha č. 2) a upozorní je, že na tomto listě mají zadání všech svých úkolů. Ukáže jim, kde mají k dispozici informační zdroje (encyklopedie, učebnice, počítač s připojením na internet, herbáře atd.) a řekne jim, že bude k dispozici, pokud budou potřebovat název květiny. Čas na splnění úkolu - 30 minut.

Skupiny zpracovávají zadané úkoly. Učitel monitoruje dění ve třídě, je dětem k dispozici zejména při práci s informačními zdroji.

Prezentace jednotlivých skupin. Po každé prezentaci následuje zhodnocení spolužáků týkající se správného řazení názvů květin podle abecedy a diskuse o zařazení rostliny (pokojová, luční, zahradní aj.). Vedoucí skupiny zhodnotí spolupráci ve skupině, a jak fungovali jednotliví členové týmu ve svých rolích (časoměřič, zapisovač).

Jednotlivé výstupy učitel vyvěsí ve třídě.

Aktivita - práce ve dvojicích: Výtvarné ztvárnění vybraných květin (35 minut)

Žáci si vytvoří dvojice.

Mají za úkol z vyvěšených květin jednu vybrat a výtvarně ji ztvárnit. Materiál k použití - různé barvy krepového papíru, velké čtvrtky - A2, lepidlo. Informační zdroje jim pomohou si ujasnit, jak květina vypadá a jak se jmenuje anglicky. Její anglický název napíšou na horní část čtvrtky.

Učitel vystupuje v roli prodavače - krepový papír si u něj žáci musí „koupit" (použijeme papírové peníze anebo hrajeme, „jako" že platíme). Učitel: "What colour would you like?" Žák: "Yellow, please." Učitel: "Here you are." Žák: "Thank you. Good bye."

Reflexe (5 minut)
  • z hotových výstupů učitel vytvoří „galerii", kterou si žáci prohlédnou
  • názvy květin žáci připíší na flip se slovní zásobou ktématu projektu

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Lístečky s názvy květin
Příloha č. 2 - Pracovní list pro žáky

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám