Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Př...

Ikona informativni

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Autor: Památník Antonína Dvořáka
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás postupně zveme. V tomto článku zavítáme do Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.
Klíčová slova: Antonín Dvořák, Vysoká u Příbrami, památník

Ve Vysoké u Příbrami, malé obci ležící v malebné zalesněné krajině nedaleko Brd, našel na více než dvacet let svůj druhý domov jeden z největších géniů české hudby Antonín Dvořák (1841 -1904). Novorenesanční zámeček s rozsáhlým parkem, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina se staly po dobu více než dvaceti let místy inspirace jeho tvůrčího života.

pam

Dvořákův švagr, hrabě JUDr. Václav Kounic, majitel vysockého panství, nechal v roce 1878 postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky, dnešní Památník Antonína Dvořáka. Skladatel sem často jezdíval jako host Kounicových a pobýval ve správcovském dvorci na kraji obory. Roku 1884, po velkém úspěchu v Anglii, koupil od svého švagra pozemek se špýcharem, který v krátké době proměnil v útulný venkovský domov (vila Rusalka). Tam s nadšením sadařil, choval holuby a komponoval.

S prostředím tohoto kraje je neodmyslitelně spjato zralé a vrcholné období Dvořákovy skladatelské tvorby. Počínaje Kvartetní větou F dur z října 1881 až po operu Armida z července 1903 zde zkomponoval, započal či dokončil přes třicet nových děl a řadu dřívějších skladeb upravil a přepracoval. Z těch významnějších jsou to opery Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča, Rusalka a Armida, oratorium Svatá Ludmila, kantáta Svatební košile, Requiem, symfonie č. 7 d moll a č. 8 G dur, druhou řadu Slovanských tanců, předehry Domov můj, V přírodě a Karneval, Humoreska, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, Píseň bohatýrská...

Vysoká byla místem, které znamenalo nesmírně mnoho pro oživení Dvořákovy tvůrčí fantazie. Sám Antonín Dvořák píše v dopisech svým přátelům „ cítím se zde velice šťastným".

Hrabě V. Kounic byl častým hostitelem významných osobností literatury i hudby 19. století Nejen Antonín Dvořák, ale častými a vítanými hosty byli Alois Jirásek, J. V. Sládek, J. Zeyer, J. Vrchlický, J. Neruda, J. Stroupežnický, L. Janáček, J. Suk, V. Novák.

O pobytu J. V. Sládka ve Vysoké svědčí nejen skupinová fotografie a ukázka korespondence a kondolenčních listů, které jsou vystaveny v expozici, ale je mu věnována i stálá výstava v zahradní kavárně "Sládkovna", kde básník a překladatel při svých návštěvách pobýval. Každoročně v letních měsících (červenec, srpen) je zde možné vidět ukázky z korespondence s J. Vrchlickým, dobové fotografie, Sládkovy překlady Shakespearových děl (např. Hamlet) a dalších děl.

Stálá expozice

První stálá výstava byla veřejnosti otevřena v roce 1963, v květnu 1994 byla zpřístupněna všechna tři podlaží zámečku. Ve zcela novém architektonickém a výtvarném pojetí je připomenut význam místa a krajiny pro tvorbu a inspiraci hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Úvodní část stálé expozice přibližuje osobnosti původních majitelů, hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny (roz. Čermákové), významné pražské herečky. Kounicův hudební salón s původním interiérem (např. funkčním krbem), doplňuje klavír Bosendorfer z roku 1884, na který hrával i Mistr Antonín Dvořák. Salón Josefíny je zařízen a vybaven dobovým nábytkem a doplněn stylovými předměty, které patřily slavné herečce Prozatímního divadla.

Další část stálé expozice je věnovaná Antonínu Dvořákovi. Podává informace o životě, díle i pobytu skladatele ve Vysoké. Makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka tvoří závěrečnou část stálé výstavy.

Prohlídka úvodní části probíhá za účasti průvodce, Dvořákova expozice a výstavní prostory individuelně s doprovodem hudby.

dvo

V zámečku je koncertní síň, ve které se pravidelně pořádá cyklus komorních koncertů Hudební podzim ve Vysoké, hudební maratón při příležitosti Festivalu muzejních nocí a tradiční adventní koncert. V roce 1997 se památník zúčastnil finále soutěže o cenu Evropské muzeum roku ve švýcarském Lausanne. Památník Antonína Dvořáka je od roku 2009 zapsán na seznamu památek „evropské dědictví".

Hudební dokument „Dvořák na Vysoké" seznamuje s více než dvacetiletým pobytem Dvořáka ve Vysoké a s vazbou na rodinu a přátele skladatelova švagra JUDr. Václava Kounice. Obsahuje velké množství dobových fotografií, rukopisů, partitur a hudebních ukázek z produkce současných interpretů. Součástí jsou i ukázky z činnosti muzea. Zcela výjimečné jsou záběry interiéru vily Rusalka ve Vysoké, která je společně s rozsáhlou zahradou dosud v majetku Dvořákovy rodiny a tudíž veřejnosti jinak nepřístupná.

Badatelna a knihovna památníku A. Dvořáka se specializovaným fondem nabízejí kompletní servis a zodpovězení dotazů a požadavků, týkajících se informací o A. Dvořákovi a jeho díle. Ke studiu je možné využít knih, dokumentů a hudebních nosičů, dále je možnost vyhledávání na internetu. Nabízí se i využití kopírovacího stroje. Zájemci mohou studovat pouze v badatelně a podle platného Knihovního řádu Památníku A. Dvořáka.

Koncertní a výstavní činnost

Velkým svátkem hudby je „MUZEJNÍ NOC", která si na Vysoké vytvořila svoji tradici. Jedná se o zcela výjimečné spojení noční prohlídky expozice s doprovodem živé hudební produkce. Ve dvouhodinových programových blocích se v Kounicově hudebním salónu v zámku vystřídají posluchači nejprestižnějších hudebních škol v republice - Konzervatoře v Plzni, Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU v Praze - za účasti svých profesorů. Obsah koncertů je z části zaměřen na pěveckou tvorbu Antonína Dvořáka a také na produkci světových skladatelů obecně.

Noční prohlídka expozice, živá hudební produkce a osvětlený zámecký areál umocňuje genius loci spojením s Dvořákovým dlouhodobým pobytem, jakož i jeho hudebních přátel. Současně kopíruje životní styl, tzv. vysocké muzicírování, původního majitele zámku hraběte Václava Kounice, uznávaného mecenáše umělců.

Pro krátkodobé výstavy je určen speciální výstavní prostor Galerie Václava Kounice a arkáda kavárny Sládkovna.

Zajímavosti v okolí
Zámecký park
  • romantický areál se dvěma jezírky, projektovaný architektem Č. Gregorem
  • u vstupu zahradní domek s pamětní deskou básníka J. V. Sládka
  • u zámečku pomník A. Dvořáka sochaře Karla Otáhala (r. 1962)
Rusalčino jezírko
  • místo Dvořákovy inspirace k jeho nejznámější opeře, 400 m od zámku
Vila Rusalka
  • ve východní části obce - původně ovčín, upravený v r. 1884 A. Dvořákem v obytný dům se zahradou, dosud v majetku skladatelovy rodiny
Třebsko
  • kostel - 2 km od Vysoké, místo svatebního obřadu hraběte V. Kounice a herečky Josefiny Čermákové (r. 1877), cíl častých skladatelových procházek (kostelu věnoval varhany)
Příbram, Svatá Hora
  • mariánské poutní místo s barokním areálem, jeden z námětů skladatelovy tvorby
Rožmitál pod Třemšínem
  • místo, kde působil, zemřel a je pohřben J. J. Ryba

Vzdělávací nabídka pro školy

Prohlídka expozice Památníku Antonína Dvořáka je vhodná pro všechny věkové skupiny. V úvodní historické části průvodce přizpůsobí výklad časově i obsahově věku dětí, návštěvu životopisné síně mohou shlédnout žáci od základních škol.

Filmový dokument „Dvořák na Vysoké" není odstupňován pro různé věkové skupiny, ale je vhodný pro žáky od 4. třídy základních škol a trvá cca 24 minut.

d

Stálé programy

Mateřské školy

Zkrácená prohlídka expozice památníku začíná v historické části, kde si děti prohlédnou zařízení Kounicova sálu a Josefínina salonu. Hlavní část prohlídky pro předškolní věk je přesunuta do Rusalčiny síně s proskleným chodníčkem a až tajemnou atmosférou a je zaměřena na pohádkové libreto opery Rusalka. Stručný výklad je doplněn ukázkami vybraných árií z této opery a barevnými diapozitivy z filmového provedení opery s Magdou Vašáryovou a Milanem Kňažkem. V suterénu zámku je připraveno promítání pohádkové verze opery Rusalka.

dv

Základní školy

Pro 1. a 2. třídu základních škol lze přizpůsobit prohlídku obdobně jako u předškolních dětí po domluvě s pedagogy. Od dalších tříd výše je úvodní výklad rozšířen o pojmy z výtvarné výchovy = slohové zařazení zámku, stylového nábytku a mobiliáře.

dv

Prohlídka pro druhý stupeň je doplněna o ukázky dopisů známých spisovatelů. Rozšiřují se tak informace z literatury a českého jazyka. Zajímavého výkladu se žáci a studenti dočkají u fotografie skupiny osob, kterou pořídil J. V. Sládek a u Rodokmenu, vytvořeného grafickým přepisem tohoto snímku. Hudební dokument „Dvořák na Vysoké" využívá autentického prostředí krajiny a interiéru vily Rusalka k lidskému odhalení osobnosti Antonína Dvořáka.

V sále historiografie je kompletní přehled děl Antonína Dvořáka, který je sestaven v časovém sledu. Názvy děl jsou doplněny titulními stranami partitur a fotografiemi Dvořáka z různých období jeho života a fotografiemi jeho přátel - básníků, libretistů a skladatelů z Čech (J. Vrchlický, K. J. Erben, A. Hejduk M. Červinková - Riegrová), ale i z ciziny (J. Brahms, P. I. Čajkovskij, J. Thurberová).

dv

Následující místnost je věnována slavným interpretům Dvořákova díla a je doplněna prosvětlenými diapozitivy pražských koncertních sálů - Národní divadlo, Smetanova síň Obecního domu a katedrála sv. Víta.

Prohlídka je podbarvena nádhernou hudbou z díla A. Dvořáka. Na požádání je možné využít individuálního zařízení k poslechu vybrané skladby.

Střední školy

Prohlídka expozice s výkladem a promítáním hudebního dokumentu „Dvořák na Vysoké" je obohacena o zeměpisné povědomí. Pobyty A. Dvořáka v cizině - hlavně v Anglii a Americe představuje 12 fotografií na čelní stěně předsíně v 1. patře. V Galerii V. Kounice, která je umístěna v suterénu zámku, promítáme studentům středních škol filmovou verzi opery Rusalka z roku 2002, která byla uvedena v Opéra National de Paris se světovým obsazením.

Přednášky na předem dohodnuté téma dle rámcových programů je možné domluvit.

dv

Základní umělecké školy

Nabídka pořádání absolventských koncertů v sále památníku s možností využití klavírního koncertního křídla Petrof Organizace výchovných koncertů ve spolupráci s hudebními pedagogy ZUŠ, případně zajištění pořadu na objednávku (celoročně v prostorách zámku).

Konzervatoře

Spolupráce na koncertním programu „ Festival muzejní nocí". Pro studenty konzervatoří nebo vysokých hudebních škol spočívá unikátnost v možnosti vystoupit v hudebním maratónu jako koncertní umělec před vnímavým publikem, v kvalitním prostředí.

dv

Střední umělecké školy

Spolupráce a nabídka prostor v rámci výtvarných soutěží a výstav studijních prací.
Nabídka prostor pro workshopy.

Kontakty

Památník Antonína Dvořáka
Vysoká u Příbrami 69
262 42 p. Rožmitál p.Tř.
tel./fax: +420 318 618 115
e-mail: pamatnik@antonindvorak.cz
www.antonindvorak.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 05. 2009
Zobrazeno: 6380krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DVOŘÁKA, Antonína. Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Metodický portál: Články [online]. 29. 05. 2009, [cit. 2019-11-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3144/PAMATNIK-ANTONINA-DVORAKA-VE-VYSOKE-U-PRIBRAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.