Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rabasova galerie Rakovník

Rabasova galerie Rakovník

Informativní příspěvek
Autor Rabasova galerie Rakovník
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Rabasovy galerie v Rakovníku.
Pohled do expozice V. Rabase
1. Pohled do expozice V. Rabase
 

Rabasova galerie Rakovník je muzeum výtvarných umění, které systematicky sbírá moderní a současné umění s regionální vazbou k Rakovnicku a Středočeskému kraji. Instituce se od roku 2002 výrazně soustřeďuje na rozvoj spolupráce se školami. Pro tento účel zaměstnává edukativního pracovníka s pedagogickým vzděláním.

 

Dlouhodobá expozice díla významného českého malíře Václava Rabase (1885-1954) je umístěna v prvním patře bývalé synagogy (Vysoká 232) a jsou k ní připraveny stálé interaktivní programy pro školy.

Krátkodobé výstavy jsou instalovány v moderních a architektonicky ceněných prostorách Nové síně pod Vysokou bránou (Vysoká 226). K téměř všem výstavám jsou připravovány vzdělávací programy zaměřené na obecná témata vztahující se k výtvarnému umění.

Heroldova síň (bývalá synagoga)
2. Heroldova síň (bývalá synagoga)
 
Nová síň pod Vysokou bránou
3. Nová síň pod Vysokou bránou
 

Na rakovnickém náměstí galerie provozuje Výstavní síň na radnici, kde probíhají menší, často fotografické, výstavy. Galerie pořádá i několik výtvarných soutěží pro školy, a v této síni pak instaluje výstavy sestavené z těchto soutěží.

 

Muzeum má k dispozici také Heroldovu síň (bývalou synagogu), která slouží k pořádání komorních koncertů, vernisáží, křestů a přednášek. Školy ji často využívají pro pořádání školních koncertů nebo při svých slavnostních obřadech (předávání vysvědčení, pamětních listů apod.)

Vzdělávací nabídka pro školy

Nabídka vzdělávacích programů zahrnuje dva stálé vzdělávací programy pro školy, jeden program dle aktuální nabídky ke krátkodobé výstavě a také možnost domluvit si speciální program podle konkrétních potřeb skupiny.

Stálé programy

Interaktivní program pro 1. a 2. ročník ZŠ

Program je postaven na práci s jedním Rabasovým obrazem a klade si za cíl pomoci malému návštěvníkovi porozumět výtvarnému dílu. Zábavnou formou vybízí k zamyšlení nad osudem titulní postavy obrazu. Obsahuje prvky dramatické výchovy. Rozvoji kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální ve vzdělávacích oblastech Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace. Základní časovou dotací programu je 60 minut.

Interaktivní program pro 2. stupeň ZŠ

Program se vztahuje ke vzdělávacím oblastem Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace a je zaměřen na přiblížení základních témat Rabasových děl. Pracuje s jedním pro malíře typickým obrazem, který žáci s pomocí několika různých aktivit interpretují. Rozvíjí tak své komunikativní, občanské, sociální a personální kompetence. Základní časová dotace je 60 minut.

Animace obrazu V. Rabase
4. Animace obrazu V. Rabase
 
Žáci domýšlí příběh obrazu
5. Žáci domýšlí příběh obrazu
 
Programy k aktuálním výstavám

Velkou pozornost galerie věnuje vzdělávacím programům, které připravuje k téměř všem krátkodobým výstavám konaným v Nové síni pod Vysokou bránou. Programy jsou různě tematicky zaměřeny, využívají širokou škálu forem práce od interaktivních her po galerijní dialog. Jsou připravovány pro různé věkové kategorie. Pro mateřské školy a první a druhou třídu ZŠ jsou programy postaveny na drobných hrách, neformálních rozhovorech a podle možností bývají doplněny o výtvarnou dílnu. Žáci základních škol jsou v galerii za pomoci her a úkolů vedeni k vlastní výpovědi a utváření vlastního pohledu na svět. Pro střední školy jsou programy připraveny tak, aby studentům učily číst výtvarné znakové systémy a pochopit jejich roli v životě.

Komunikační hra v programu k výstavě Z. Prokopa
6. Komunikační hra v programu k výstavě Z. Prokopa
 

 

Práce z výtvarné dílny k výstavě Z. Prokopa
7. Práce z výtvarné dílny k výstavě Z. Prokopa
 
Kontaktní adresy

Vysoká 232, 269 01 Rakovník
tel.: 313 513 953, 313 511 549, fax: 313 516 484
www.rabasgallery.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek