Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

James Bond je zpět

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Zdeněk Sotolář
Žáci vyhledávají a třídí hodnotící prvky a na základě této práce na čtyřech variantách jedné zprávy srovnávají různé autorské postoje. Následně vyhledávají obdobnou zprávu a sami vytvářejí různé varianty vyjadřující různé autorské postoje. Současně si uvědomují stavbu mediálního sdělení.

Cíl a motivace

Cílem této lekce je rozvíjet u žáků dovednost rozpoznávat hodnotící prvky v mediálním sdělení a odhadovat autorský záměr sdělení. Motivačně jsem zvolil text, který je žákům blízký (zpráva o nově vycházející bondovce, navíc zdrojem je právě internetová podoba novin). Jako evokaci jsem na začátku hodiny položil jednoduchou otázku: „Co vám říká číslo 007?"

Popis lekce

Žáci pracují se čtyřmi variantami zprávy. Plní postupně tyto úkoly:

 1. Vyhledej v textu hodnotící prvky a roztřiď je do T-grafu na „kladné" a „záporné".
 2. Vypiš přívlastky neutrální (např. dobrodružný příběh, nový příběh).
 3. Roztřiď hodnotící prvky po jazykové stránce na přívlastky, ironie a ustálená slovní spojení).
 4. Pojmenuj autorské postoje a záměry jednotlivých textů.

Popis autorských postojů a záměrů:

 • Varianta A: nezaujatý, objektivní postoj autora , psáno se záměrem informovat čtenáře
 • Varianta B: vůči bondovkám kladně zaujatý, více se ale přiklání k filmu, má pochybnosti o novém autorovi, záměrem je nejenom informovat, ale také vyjádřit pochybnosti
 • Varianta C: k bondovkám má velmi kladný vztah, samozřejmě očekává filmové zpracování, novému autorovi zcela důvěřuje, záměrem je pochvalná informace o nové knize s cílem přilákat pozornost čtenářů
 • Varianta D: je proti bondovkám, ironicky se strefuje jak do čtenářů, tak do hlavní postavy, nového autora i vydavatelů, opatrný respekt má pouze k původnímu autorovi, tvůrci hlavní postavy, záměrem je kritika, autor zprávy dává najevo určitý despekt

Rozšiřující úkoly:

 • Prohlédni si titulky, srovnej je a vytvoř jejich další vhodné varianty.
  Poznámka: Je možný opačný postup: nejdřív samostatně tvořit titulky, teprve potom je hodnotit a srovnávat.
 • Žáci se seznámí s originálem textu a jeho zdrojem.
 • Vyhledej na vhodném webu jiné drobné zprávy z kultury a utvoř dvě varianty zprávy, první „kladnou" a druhou „zápornou".

Závěr a hodnocení

První tři úkoly lze zadat jak k individuální, tak i ke skupinové práci. Na čtvrtém úkolu by se ale měli podílet všichni.

Hodnocení provádíme společně, žáci vytvářejí společné flipy s T-grafem hodnotících výrazů, seznamem neutrálních přívlastků a přehledem roztříděných hodnotících výrazů. Hlavním cílem lekce je samozřejmě 4. úkol, ve kterém na základě vyhledaných hodnotících prvků žáci odhalují autorský postoj a záměr. Jako nápovědu autorských postojů používám čtyři symboly:

 • 0 (neutrální)
 • + (kladný)
 • ++ (velmi kladný)
 • - (záporný)

Symboly rozmístím do čtyř rohů třídy a při hodnocení jednotlivých textů se žáci přesunují vždy k tomu symbolu, který nejvíce vystihuje jejich názor/postoj. „Ke kterému postoji byste zařadili text č. ... ?" Své rozhodnutí musí žáci vždy vysvětlit a obhájit pomocí citace z textů.

Rozšiřující úkoly se samozřejmě nevejdou do jedné vyučovací hodiny, práci s vyhledáváním a tvořením textů obvykle zadávám jako domácí cvičení.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc30 kBPříloha 1
doc30 kBPříloha 2
doc26 kBPříloha 3
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek