Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Strach – literární dílo jako předloha pro dramatickou tvorbu na I. stupni
Odborný článek

Strach – literární dílo jako předloha pro dramatickou tvorbu na I. stupni

31. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Adéla Hůlková

Anotace

Strach – strukturované drama inspirované literárním dílem Zápisník Norberta Borovičky od Marie Kšajtové určené pro žáky 3. až 5. ročníku a učitele, kteří mají zkušenosti se strukturovaným dramatem a jsou schopni alespoň trochu improvizovat v nečekaných situacích.

K  tématu mě inspirovala kniha Zápisník Norberta Borovičky od spisovatelky Marie Kšajtové. Zážitky Norberta jsou velmi pestré a dobrodružné, přesto jsem se opřela pouze o jedno téma z mnoha, které tato kniha nabízí, a tím je strach z tělocviku. Kniha mě inspirovala svým tématem, postavou a situací. Držím se základní linie příběhu, přičemž v mé lekci vzniká částečně příběh nový. Hrdinu jsem zachovala, i některé příhody, které se Norbertovi přihodily, ale některé jsou zcela záměrně smyšlené.

Tématem STRACH jsem se s dětmi ze začátku zabývala obecně a nechtěla ho směřovat pouze k tělocviku. Zaměřila jsem to na pocity a stavy, které strach doprovází a na jeho důsledky. Na závěr byla dětem kniha doporučena k četbě, při které si mohou prožít další příhody a dobrodružství Norberta.  Kniha je psána deníkovou formou a některé ze zápisů jsem použila v lekcích.

Toto konkrétní drama jsem vybrala, protože si myslím, že otázka strachu z nějakého předmětu nebo věci ve škole, do které dítě chodí, je časté a aktuální. Spousta dětí v dnešní době má strach z tělocviku právě z důvodu své tělesné váhy, nebo zkrátka proto, že mu něco nejde, nebo nevyniká tak, jak by samo chtělo.

Žáci se tak stanou aktivními účastníky školního dramatu - chlapec jim je velmi věkově blízký, i oni mohou mít podobné problémy a může se stát, že právě někdo to samé zažívá nebo zažil. Drama jim může ukázat možnou cestu, návod řešení toho, co je trápí.

Drama také plní motivační cíl k četbě této knihy.

Struktura

Časový rozsah:
Cíle lekcí by měly být dosaženy během tří vyučovacích hodin (3 x 45 minut).

Věk:
Lekce jsou schopny realizovat již děti třetích tříd.

Námět:
Motivovala mě kniha Zápisník Norberta Borovičky od autorky Marie Kšajtové. Kniha byla vydána v Praze v roce 2001 nakladatelstvím Albatros.

Téma:
Tématem lekcí je strach obecně, strach z něčeho  konkrétního, příběh chlapce, který má strach z tělocviku.

Cíle:

 • motivace k četbě knihy
 • vyjádřit představu strachu pohybem a hudebním doprovodem
 • zabývat se důsledky jednání postav
 • zkoumání konfliktu na základě vlastního jednání
 • vyjádřit vlastní názor a zážitek
 • hledání vlastní představy strachu, jaké mohou mít lidé příčiny strachu a proč
 • jaké následky sebou přináší pro člověka strach
Příprava lekcí
Téma: STRACH

1.

Technika: cvičení na rozvoj vyjádření emocí.
Pedagogický cíl: rozvoj emocionálního vyjádření, mimiky, soustředění na vlastní emocionální stav.
Dramatický cíl
: rozehřátí, podnícení zájmu (motivace), využití celého prostoru.
Organizace
: žáci v celém prostoru, učitel vede bočně.
Obsah
: Žáci chodí volně po prostoru. Chůzí a postavením těla vyjadřují každý za sebe pocit, jak se momentálně cítí, poté pocity, které jim učitel postupně říká, například: radost, štěstí, únava, unuděnost, ....až na závěr učitel říká STRACH, postupně strach graduje...větší strach, ještě větší strach, největší strach.

2.

Technika: brainstorming.
Pedagogický cíl
: schopnost vyjádřit svůj názor, snaha pojmenovat myšlenky, pocity, asociace, které žáka v souvislosti se strachem napadají.
Dramatický cíl
:
zamyšlení nad tématem, aktivizace představivosti a fantazie.
Organizace
:
děti sedí v kruhu.
Obsah
:
„Co vás, děti, všechno napadá, když se řekne strach? Zkuste se zamyslet a napište to, co vás napadne na papír a svou myšlenku než zapíšete, řekněte nahlas."
Pomůcky
:
balicí papír a fixy.

3.

Technika: reflexe předchozího brainstormingu a nalezení souvislostí myšlenek.
Pedagogický cíl
:
společné hledání souvislostí.
Dramatický cíl
:
charakterizace strachu, analýza a seskupení myšlenek.
Organizace
:
děti sedí v kruhu.
Obsah
:
Nahlas žáci přečtou to, co na papír napsali a poté mají za úkol propojit čarami, co by mohlo s čím souviset a říci, proč tak učinili.
Pomůcky
:
fixy.

4.

Technika: improvizace s vymodelovaným imaginárním předmětem.
Pedagogický cíl
:
rozvoj fantazie a obrazotvornosti.
Dramatický cíl
:
hledání vlastní představy strachu.
Organizace
:
děti sedí v kruhu.
Obsah
:
Žáci mají za úkol vymodelovat rukama nějakou věc, která jim vyvolává pocit strachu a pantomimicky předvést, jak nebo proč jim způsobuje pocity strachu tak, aby ostatní poznali, o co se jedná.

5.

Technika: vyprávění.
Pedagogický cíl
:
soustředění skupiny na hlavní téma a vnímání vyprávěného.
Dramatický cíl
:
podnícení zájmu, příprava na celkový rámec dramatu.
Organizace
:
sezení v kruhu.
Obsah
:
„Chtěla bych vás seznámit s jedním chlapcem, jmenuje se Norbert a má také z něčeho strach, jako měl jednou každý z nás. Z čeho měl strach a jaký byl, a jakou měl povahu, zjistíte sami."

6.

Technika: sestavování charakteristiky hlavního hrdiny pomocí obrázků a věcí.
Pedagogický cíl
:
všímání si detailů, sestavování charakteristiky člověka, syntéza vlastností a umění je pojmenovat.
Dramatický cíl
:
zjištění charakteristiky hl. hrdiny v dramatu.
Organizace
:
volné sezení tak, aby všichni viděli na obrázky a předměty Norberta.
Obsah
:
Žáci se pomocí obrázků a předmětů Norberta snaží zjistit co nejvíce informací a najít příčinu jeho strachu. Na závěr čte někdo ze skupiny úryvek z jeho deníku, který je mezi věcmi Norberta.
Pomůcky
:
obrázky, předměty Norberta (vysvědčení, fotka, úryvek z deníku Norberta: „V úterý máme vždycky tělocvik. Když jsme dohopsali na kladině, oznámila nám paní učitelka Malátová, že je s námi naposledy. Bude vyučovat tělesnou výchovu Na Zbuzanech, a nebude tak muset jezdit do školy přes celé město. Teprve teď jsem poznal, že jsem ji měl docela rád, protože si nedělala legraci z toho, že jsem trochu tlustší, a proto méně obratný. Určitě věděla, že jsem se při hodinách tělesné výchovy stále schovával a vymlouval se, ale nedala to na sobě znát. Kdo ví, co mě čeká, až přijde nový tělocvikář...").

7.

Technika: improvizace ve skupinách.
Pedagogický cíl
:
spolupráce ve skupině, kolektivní domluva, sebekázeň při realizaci improvizace.
Dramatický cíl
:
vytváření představ a jejich variace.
Organizace
:
3 skupiny po 7 nebo 6 účastnících, každá skupinka se připravuje ve svém miniprostoru. Po přípravě improvizace se prostor mění na prostor jeviště a hlediště.
Obsah
:
Děti mají připravit improvizaci na téma: co Norberta čeká, až přijde nový tělocvikář?
Pomůcky
:
volí si účastníci sami podle potřeb.

8.

Technika: čtení z deníku.
Pedagogický cíl
:
vnímání textu, rozvoj soustředěnosti na čtené.
Dramatický cíl
:
posouvání dramatu kupředu.
Organizace
:
účastníci sedí v kruhu.
Obsah
:
Učitel čte úryvek z knihy: „Už se blíží pátek a já se trochu bojím, protože v pátek máme zas tělocvik. Připadá mi, že máme tělesnou výchovu skoro pořád, i když to není pravda. Při včerejší hodině jsem se zkoušel schovat za Karolína, ale pan učitel mě stejně vyhmát‘. „Jak se jmenuješ?" vybafl na mě. „Borovička", řekl jsem. „Tak, Borovičku, na žíněnku a kotoul vpřed a kotoul vzad!" nařídil. Kotoul se mi nepovedl, skulil jsem se na stranu jako hruška a pak jsem se jen taktak vyhrabal nahoru. „Já si, Borovičko, hned všiml, jak ti břicho vyčuhuje z řady," křičel na celou tělocvičnu a já byl červený skoro jako spolužákovo tričko. Kluci se smáli a já se koukal do země, kam bych se nejraději propadl. No, nemohl jsem ani večer rozrušením usnout, jak jsem si představoval, co bude zítra.

9.

Technika: improvizace ve skupinách.
Pedagogický cíl
:
schopnost empatie, práce s abstrakcí, spolupráce, hudební rozvoj, pohybový rozvoj, práce v prostoru.
Dramatický cíl
:
ukázat podoby strachu, napětí.
Organizace
:
4 skupiny po 5 účastnících, každá skupinka se připravuje ve svém miniprostoru, po přípravě improvizace se prostor mění na prostor jeviště a hlediště.
Obsah
:
Účastníci mají připravit improvizaci ve skupinách, která má být doprovázená hudbou na téma: Jak vypadá Norbertův strach? Účastníci mohou strach vyjádřit tancem, pohyby, básní, ...podmínkou je hudební doprovod.
Pomůcky
:
podle potřeb účastníků, hudební nástroje: bubínek, triangl, činelky, tyčky...

10.

Technika: vyprávění.
Pedagogický cíl
:
posunutí příběhu; vnímání vyprávěného; soustředění skupiny na další průběh děje; převedení pozornosti od zážitků z improvizace k vyprávěnému.
Dramatický cíl
:
příprava na pokračování děje; od snů a vnitřních myšlenek se přechází k realitě.
Organizace
:
v prostoru volné sezení.
Obsah
:
„Norbertův strach byl tak velký, že začal přemýšlet, co udělat, aby do školy a na zítřejší tělocvik nemusel jít. Mají totiž skákat na známky přes kozu a Norbert se bojí."

11.

Technika: 3 živé obrazy ve skupinách.
Pedagogický cíl
:
hledání možností řešení, úniku.
Dramatický cíl
:
ukázka spektra možností řešení. Strach může zapříčinit i špatné řešení problému, špatné rozhodnutí.
Organizace
:
viz 9.
Obsah
:
Účastníci mají za úkol vytvořit tři živé obrazy ve skupinách: co by Norbert mohl vymyslet a udělat, aby nemusel do školy?
Pomůcky
:
dle potřeb účastníků.

12.

Technika: vyprávění.
Pedagogický cíl
:
vnímání vyprávěného, soustředění skupiny na téma.
Dramatický cíl
:
posunutí příběhu, rozšíření příběhu, přínos nových informací.
Organizace
:
volně v prostoru.
Obsah
:
„I přesto, co Norbert všechno vymyslel, do školy jít musel. Po matematice šel po chodbě do šatny, ale dostal takový strach,... „Co když se zase ztrapním před celou třídou? Mám strach, že přes kozu nepřeskočím., mám jít na tělocvik?"

13.

Technika: hlasování.
Pedagogický cíl
:
umět se rozhodnout, mít svůj názor na věc.
Dramatický cíl
:
vytvoření kontrastu názorů.
Organizace
:
Ti co si myslí, že by Norbert na tělocvik jít měl, jdou na jednu stranu třídy, ti, co myslí, že by na tělocvik jít neměl, jdou na druhou stranu.
Obsah
:
„Teď se nezávisle na tom, co si myslíte, že je správné, rozdělte na ty, kteří chtějí, aby na tělocvik Norbert šel a na ty, kteří nechtějí, aby šel."

14.

Technika: vnitřní hlasy.
Pedagogický cíl
:
schopnost empatie, práce s barvou hlasu, formulace spektra myšlenek, kolektivní soustředění a aktivní naslouchání.
Dramatický cíl
:
osobní pronikání do problému, prohlubování vnitřního konfliktu, přiblížení se charakteru Norberta.
Organizace
:
účastníci vytvoří uličku, po které jde Norbert do šatny. Na jedné straně uličky stojí ti, co chtěli, aby na tělocvik šel a na druhé co nechtěli.
Obsah
:
Učitel prochází uličkou a ke komu se přiblíží, ten sděluje pocity, které Norbertovi běží hlavou, co cítí a jak mu je a zároveň ho podněcují ke svému rozhodnutí. Například: „Já se bojím, ale nejsem takový strašpytel a půjdu." „Bolí mě z toho břicho, nebudu se ztrapňovat a jdu domů, uteču ze školy."
Pomůcky
:
znak pro Norberta - kšiltovka.

15.

Technika: vyprávění.
Pedagogický cíl
:
schopnost soustředění na mluvené slovo.
Dramatický cíl
:
viz 12.
Organizace
:
volně v prostoru.
Obsah
:
„Norbertovi se honily myšlenky hlavou, a v tu chvíli potkal na chodbě svého nejlepšího kamaráda/ku, kamarádovi se svěří."

16.

Technika: nepřipravený dialog.
Pedagogický cíl
:
rozvoj schopnosti vést dialog a improvizovat v určité roli; soustředění ve ztížených podmínkách - všichni pracují souběžně. Schopnost kamaráda reagovat na sdělení a umět se vcítit, popřípadě poradit, hledaní řešení.
Dramatický cíl
:
vžít se do role Norberta, hledání možného řešení, zamyšlení se nad problémem...co já osobně bych dělal/la v takové situaci?
Organizace
:
Volně po prostoru ve dvojicích, jeden je Norbert druhý z účastníků je sám sebou.
Obsah
:
„Co poradím Norbertovi, kterého zoufalého potkávám na chodbě?" Účastníci mají za úkol reagovat na situaci, tak jak by reagovali ve skutečnosti.

17.

Technika: reflexe předchozího dialogu.
Pedagogický cíl
:
umět sdělit podstatné z rozhovoru, zamyslet se nad tím co jsem říkal a proč jsem to říkal, naslouchat ostatním.
Dramatický cíl
:
hledání řešení, pohled na možné postoje a řešení.
Organizace
:
v kruhu.
Obsah
:
účastníci sdělují ostatním co se při jejich improvizaci, při dialogu odehrálo a proč. Jak jejich improvizace, dialog skončil?

18.

Technika: cvičení na uvolnění.
Pedagogický cíl
:
uvolnění se.
Dramatický cíl
:
oproštění se od tématu STRACH, povzbuzení.
Organizace
:
účastníci leží na koberci hlavami v kruhu.
Obsah
:
Každý nahlas v kruhu řekne, čeho se bojí (viz cvičení 4) a účastník vedle po pravé straně tomu druhému řekne něco na povzbuzení, proč se nemá, nemusí bát nebo ho podpoří.

19.

Technika: závěrečná reflexe.
Pedagogický cíl
:
pokusit si uvědomit a pojmenovat celý Norbertův příběh; umět vyjádřit, co bylo hlavním problémem, a k čemu jsme dospěli naší spoluprací - pojmenovat prožité, vyjádřit vlastní názor a postoj; umění naslouchat.
Dramatický cíl
:
ukončení, zhodnocení a reflexe nové zkušenosti, získané díky konkrétnímu příběhu; posunutí svých názorů a postojů.
Obsah
:
závěrečná diskuse, zhodnocení a reflexe celého příběhu. Převést tento konkrétní příběh do obecného principu.

Reflexe a hodnocení hodin

Děti se zapojily do všech aktivit a přinášely zajímavé nápady a dramatické situace. Velmi dobře spolupracovaly a reagovaly na zadání a povely. Dodržovaly pravidla dramatické výchovy, na které jsou již zvyklé. Malým problémem byla modelace předmětu či věci, která jim činí strach, žáci si nevěděli rady, jak úkol uchopit a dost často znázorňovali věc podobně jako předchozí účastníci dramatu nebo jej nemodelovali, ale kreslili na koberec. Velmi dobře, až nad mé očekávání se vcítili do situace Norberta, ačkoliv nikdo z dětí se podle výpovědí do školy nebojí. Někteří z žáků nedokázali držet roli a smály se, proto jsem je nechala úkol 14 pouze pozorovat. Ostatní žáci velmi pěkně promlouvali a vnášeli zajímavé argumenty.

Protože dvojice nevycházely kvůli absenci žáka, zapojila jsem se do úkolů a nahradila partnera tomu, na koho dvojice nevycházela. Zde se může stát, že žák s učitelem nebude chtít být a nebo se bude stydět. Jelikož své žáky znám, spolupracovala jsem s nimi a věděla, že to nebude nikomu činit problém.

Po některých aktivitách jsem cítila, že je nutná reflexe předchozího úkolu, proto jsem ji vkládala, například po improvizacích, živých obrazech.

Na závěr jsem dětem knížku představila. Někteří byli zklamaní, že Norbert neexistuje. Později jsem se dověděla, že knihu dva žáci přečetli a zaujalo je, že Norbert v knize neřeší jen problémy s tělocvikem, ale také svou první lásku.

Doporučuji použít zvoneček pro utišení dětí, či pro ukončení příprav improvizací a úkolů.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – KŠAJTOVÁ, M. Zápisník Norberta Borovičky. Praha : Albatros, 2001.
[2] – MACHKOVÁ , Eva. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací.. 9. vydání. Praha : ARTAMA, 1999. ISBN 80-7068-166-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Adéla Hůlková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

balicí papír a fixy, obrázky, předměty Norberta (vysvědčení, fotka, úryvek z deníku Norberta), hudební nástroje: bubínek, triangl, činelky, tyčky.