Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > VÚP patří do dvacítky evropských institucí...

VÚP patří do dvacítky evropských institucí sdružených v CIDREE

Informativní příspěvek
Autor VÚP Praha
VÚP je členem sdružení CIDREE, které se zabývá rozvojem a výzkumem vzdělávání v Evropě.

Co je CIDREE?

CIDREE je Konsorcium institucí zabývajících se rozvojem a výzkumem vzdělávání v Evropě (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe). Je to nezávislá mezinárodní síť organizací, které hrají ve svých zemích klíčové role v oblasti rozvoje kurikula nebo ve výzkumu vzdělávání. Tuto mezinárodní síť blízkých pracovních vztahů vytvářejí samy členské organizace. Strategie CIDREE je založena na jednoduché myšlence: výměna informací a expertizy mezi profesionály poskytuje přidanou hodnotu jejich vlastním aktivitám a zároveň prohlubuje evropskou dimenzi vzdělávání. CIDREE je tak možností rozvíjet vzdělávání v ČR i na základě špičkového evropského know-how v oblasti vzdělávání.

Jaké jsou cíle CIDREE?

Hlavním cílem je management znalostí v oblasti všeobecného vzdělávání prostřednictvím mezinárodní sítě. Odborné instituce vytvářejí nové znalosti a zpřístupňují je ostatním. Sdílení znalostí zvyšuje kvalitu práce všech zúčastněných členských organizací a přispívá k efektivnějšímu naplňování jejich vlastních cílů. Jako síť se CIDREE snaží reprezentovat zájmy členských institucí v evropských organizacích a pracovních skupinách.

Jakými aktivitami dosahuje CIDREE svých cílů?

Mezi hlavní aktivity patří intenzivní studijní návštěvy, diskusní setkání expertů nad konkrétními otázkami vzdělávání, které potřebují jednotliví členové ve svých zemích řešit, společné výzkumné projekty, vytváření srovnávacích zpráv a příkladů dobré praxe o implementaci nových prvků ve všeobecném vzdělávání (např. nová témata výchovy k občanství, nové přístupy k přechodu mezi preprimárním a primárním vzděláváním, klíčové kompetence), vydávání tematických ročenek („Implementace klíčových kompetencí" v roce 2008) a pořádání konferencí.

Kdo je členem CIDREE?

Jak členství v CIDREE konkrétně podporuje práci VÚP?

Členství v CIDREE má přímou souvislost s řešením některých úkolů, na kterých VÚP dlouhodobě pracuje. Především umožňuje mezinárodní srovnávání. Zkušenosti partnerů jsou užitečné při monitorování a analýze problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy, uplatňují se v přípravě modelu cyklických úprav rámcových vzdělávacích programů nebo při práci s klíčovými kompetencemi. Výměna informací mezi odbornými institucemi sdruženými v CIDREE přináší i konkrétní podklady pro revize RVP, pro srovnávací zprávy, pro tvorbu koncepcí a je tak důležitou oporou rozvoje kurikula v ČR. Mimo to vytváří konsorcium příležitosti k prezentování výstupů práce VÚP na evropské úrovni. VÚP je členem CIDREE od roku 2008.

Více informací najdete na www.cidree.org.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám