Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Umíme třídit odpad? Aneb jak na to!

Umíme třídit odpad? Aneb jak na to!

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Renáta Foltová
Spoluautor: RNDr. Martin Kovář
Příspěvek reaguje na současnou situaci stále se zvyšujícího množství odpadů, s důrazem správně je třídit a následně recyklovat.

Tento příspěvek je možno použít ve výuce jak pro studenty nižšího, tak i vyššího gymnázia. Vyučovací hodina bude rozdělena na několik dílčích částí:

Úvodní část hodiny

V úvodu hodiny učitel vyzve studenty, ať zvednou ruku ti, kteří doma již třídí odpad, aby zjistil, s jakou skupinou lidí pracuje. Dále třídě položí otázku: „Proč si myslíte, že je třeba třídit odpad?". Nechá jim chvíli na rozmyšlení a poté poslouchá jejich odpovědi. Ty správné a důležité napíše na tabuli. Pokud se bude nějaký návrh opakovat, píše ke slovu čárky, aby tak shodující se důvody zdůraznil. Zeptá se také, zda-li je ve třídě student, který si myslí, že není třeba odpad třídit. Najde-li se někdo, zeptá se ho proč si to myslí.

Střední část hodiny

Tento úsek má za úkol položení teoretických základů a při samostatné práci použití pracovních listů. Ještě než učitel přejde k teoretické části, dostane každý student pracovní list (viz Příloha 1: Barevné kontejnery - kam co patří), které ihned vyplní.

Poznámka pro vyučujícího: často je pro nápojové kartony určen žlutý kontejner a kontejner s oranžovou nálepkou chybí, dochází totiž později k dalšímu třídění obsahu. Proto studenti budou zřejmě psát - pokud doma třídí - nápojové kartony ke žlutému kontejneru. Na konci je jim to třeba vysvětlit. Vždy je nutné se podívat na nálepku, která je vždy viditelně umístěna na přední straně kontejneru. Záleží totiž na provozovateli těchto kontejnerů, co vše „dovoluje" do něj odkládat.

Nakonec učitel sdělí správné odpovědi a zeptá se, jak studenti uspěli. Tento krátký a celkem nenáročný úkol ukáže učiteli (i samotným studentům), jaké již mají studenti z této oblasti znalosti.

Učitel dále pokračuje a seznamuje studenty s danou problematikou odpadů, jejich využitím apod. Následující body by neměly být sdělovány pouze formou výkladu, ale je velmi vhodné zapojit také studenty. Klást jim nejrůznější otázky, popř. je otázkami navádět na správnou odpověď, a tím je donutit nenásilnou formou přemýšlet a vytvářet závěry, které jsou podloženy již získanými vědomostmi a zkušenostmi. Některé body budou totiž sami pravděpodobně znát a budou je chtít sdělit. Tím se stane tato hodina pro ně nejenom zábavnější, ale i mnohem efektivnější.

Učitel se zaměří na následující body:

 • zdůrazní, kolik odpadů vyprodukuje 1 člověk za 1 rok (lze přepočítávat na různý počet lidí...)
 • vysvětlí jednotlivé typy odpadů (komunální, nebezpečný, bioodpad...)
 • poradí, jak a kde začít třídit
 • vysvětlí, proč je důležité třídit odpad
 • poradí, jak např. omezovat množství odpadů
 • uvede příklady výrobků, vzniklých recyklací odpadů
 • uvede stručně fungování skládek, spaloven, sběrných dvorů a rizika domácího spalování odpadů
 • nastíní základní hospodaření s odpady (lidé, obce)
 • zdůrazní, že odpadové hospodářství je poměrně důležité průmyslové odvětví

Nyní učitel opět zadá samostatnou práci, kdy každý student obdrží další pracovní list (viz Příloha 2: Značky - kódy - na obalech), kde jsou jednotlivá označení, která jsou uvedena na obalech výrobků, a podle kterých se lze jednoduše při třídění odpadů řídit. Nechá jim 1 minutu na prostudování a zeptá se:

 • zda tato označení znají
 • zda-li tam není nějaké, se kterým se dosud nesetkali
 • zdůrazní jim, aby si tento list pečlivě schovali

Nakonec studenti dostanou ještě jednu samostatnou práci v podobě třetího pracovního listu (viz Příloha 3: Co tam nepatří), aby si tak učitel mohl ověřit, zda-li si studenti z hodiny odnesli alespoň to nejdůležitější - JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD. Jakmile jej studenti vyplní, sdělí jim učitel správné odpovědi.

Závěrečná část hodiny

V této části dá učitel nejprve prostor pro dotazy (i když mnohé se jistě zodpověděly již ve střední části hodiny) a nakonec shrne význam látky a zopakuje klíčové pojmy.

Pozn.: Tato hodina byla v této podobně vyzkoušena na nižším i vyšším stupni gymnázia a studenti se velmi aktivně v hodině zapojovali.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám