Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Starověký Orient

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Markéta Krůželová
Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně.

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o starověké Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně. Nejprve se pokusí samostatně doplnit neúplný text, poté pracují ve dvojici a vymalovávají jednotlivá pole s údaji. V závěru hodiny pracují na společných myšlenkových mapách.

Cíl hodiny

Znalosti, schopnosti, dovednosti:
Žák:

 • umí do textu doplnit vynechaná slova týkající se starověkého Orientu
 • chápe souvislosti mezi jednotlivými událostmi
 • je schopen rozlišit údaje týkající se jednotlivých národů
 • dokáže ve skupině utvořit myšlenkovou mapu

Postoje, hodnoty:
Žák:

 • vyzkouší si, jak umí nabyté znalosti využít při různých úkolech
 • je schopen pracovat nejen samostatně, ale též poskytnout radu ve dvojici a ve skupině

Kroky realizace

1. EVOKACE

 • Žák dostane před sebe nakopírovaný text. Samostatně se jej pokusí doplnit. Po určitém čase spolupracují žáci společně i s učitelem tak, aby měli text doplněný úplně všichni.
 • Příloha č. 1 - Doplňovačka

2. UVĚDOMĚNÍ SI

 • Učitel rozdá žákům do dvojic papír s pojmy týkajícími se starověkého Orientu (dvojice pracuje s jedním papírem).
 • Úkolem žáků je vybarvit všechna pole tak, aby žádné nezůstalo bílé.
 • Vše, co se týká Mezopotámie, žáci vybarví červeně, vše o Egyptu modře, vše o Indii zeleně, vše o Číně fialově a údaje o Předním východě žlutě.
 • Příloha č. 2 - Barevná pole

3. REFLEXE

 • Žáci se sami rozdělí do skupin po 3 žácích, každá má svůj velký papír, na kterém je uprostřed napsáno Starověký Orient.
 • Každá skupina se pokusí o vytvoření myšlenkové mapy na téma Starověký Orient (myšlenková mapa viz STEELOVÁ, J. - MEREDITH, L. - KURTIS, S. - TEMPLE, Ch. - WALTER, S.: Rozvíjíme kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 1997, s. 22).
 • Asistenti a učitel žáky povzbuzují, případně je přivádějí na další myšlenky.

Hodnocení

Na všech úkolech pracovali žáci s velkým zanícením. Líbilo se jim, že mohou použít získané znalosti a zjistit, jak do sebe vše zapadá. S myšlenkovou mapou potřebovali někteří pomoci, jiní pracovali sami.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám