Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Chytání vzpomínek – virtuální pátrání po...

Ikona teoreticky

Chytání vzpomínek – virtuální pátrání po současném umění s umělkyní Pavlou Scerankovou

Ikona odbornost
Autor: Lucie Štůlová Vobořilová
Anotace: Příspěvek představuje zajímavý e-learnigový kurz připravený Národní galerií v Praze, kterým lze obohatit výuku výtvarné výchovy.
Obor příspěvku:Výtvarná výchova 2. stupeň
Klíčová slova: umění, ICT, e-learning, umění nových médií

Národní galerie v Praze připravila pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ novinku: e-learningový kurz o současném umění. Kurz se jmenuje Chytání vzpomínek a je zaměřen na dílo umělkyně Pavly Scerankové, finalistky prestižní soutěže Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2007 (www.scerankova.wz.cz). V kurzu se žáci netradiční formou seznámí s video-artem, jako významnou podobou současného umění, a sami si vytvoří video-art, který mohou prezentovat v on-line galerii.

Obr.
1. Obr.
Obr.
2. Obr.
Co nabízí e-learningová forma

E-learnigová forma může být pro žáky zajímavá z několika důvodů. Přitažlivá je novost, mnozí z žáků se setkávají s e-learningem poprvé. Významným rozměrem je fakt, že kurz může každý žák procházet svým individuálním tempem. Žáci se seznámí s e-learningem jako formou, která jim zejména v budoucnu může přinést mnoho příležitostí pro celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj. Výhodou může být i to, že e-learningový kurz prezentuje díla současného umění, která jsou jinak veřejnosti nedostupná. Jde vlastně o rozšíření možnosti nahlédnout do sbírek Národní galerie, a to třeba i na velkou vzdálenost. Není nutné za uměním cestovat do galerie, umění video-artu za vámi přijde do školy.

Obsah kurzu Chytání vzpomínek

E-learningový kurz je zaměřen především na vztah současného umění, digitálních médií a paměti. Kurz je vytvořen s cílem skloubit zábavu a vzdělávání, má být inspirací pro žáky a přinést nové formy práce a obohacující zážitky a poznatky. V kurzu se žáci seznámí s video-arty umělkyně Pavly Scerankové, založenými na zkoumání jejích vzpomínek. Kurz zahrnuje také videozáznamy rozhovorů s umělkyní, virtuální zápisník, do kterého si zapisují žáci odpovědi na otázky, hry a kvízy, které mají přispět k atraktivnosti celého kurzu. Průvodci žáků jsou dvě animované postavy - Adam a Lenka.

Kurz je dělen do 9 tematicky pojatých oken - kapitol, které jsou dále členěny na podokna - podkapitoly a zaměřují se vždy na průzkum určitého fenoménu současného umění či paměti. Jde o tato okna - kapitoly:

  • Úvod - zde se žáci seznámí s průvodci kurzem, animovanými postavami Lenky a Adama. Představí se jim umělkyně, shlédnou první video-art Hrneček a odpovídají na otázky, které zahájí přemýšlení o aspektech, které ovlivňují obsah našich vzpomínek. Umělkyně koncept svého díla vysvětluje.
  • Vzpomínky - žáci odpovídají na otázky po smyslu současného umění, poté svoje postoje objasňuje umělkyně Pavla Sceranková. Žáci mají možnost zahrát si hru testující jejich krátkodobou paměť.
  • Umění nových médií - žáci se seznamují s pojmem nová média a konfrontují vyjadřovací možnosti různých médií (digitálních).
  • „Proplouvání" internetem - žáci objevují internet jako zdroj inspirace a zásobárnu nejrůznějších vizuálních materiálů, které mohou využít při tvůrčí práci. Seznamují se s video-artem Ihrisko, který vznikl právě s využitím internetu.
  • Cesta k současnému umění - žáci konfrontují své názory o smyslu umění s názory umělkyně Pavly Scerankové a seznamují se s dalším video-artem umělkyně. Mohou konfrontovat svoji interpretaci díla se záměrem umělkyně, který je rovněž představen.
  • Tvůrčí aktivita - žáci vytvářejí vlastní video-art, který je založen na využití internetu. Video-arty se váží ke vzpomínkám na první samostatnou cestu žáka/žákyně (námět práce je inspirován představenými pracemi Pavly Scerankové).
  • Poznámky - v tomto okně mohou žáci vytisknout své poznámky, které si zapsali do virtuálního zápisníku.
  • Hodnocení - prostor pro zhodnocení kurzu - žáci odpovídají na tři otevřené otázky (Jak a zda byl kurz pro žáky zajímavý, co si uvědomili nového o počítačích a jejich možnostech a co si uvědomili nového o výtvarném umění).
  • Závěr.

Klíčové pojmy, s nimiž žáci pracují: současné umění, umění nových médií, video-art a vzpomínky (paměť).

Obr.
3. Obr.
Obr.
4. Obr.
Technická a organizační data

Délka studia kurzu je individuální, záleží na míře zaujetí každého z žáků a na dalších faktorech. Předpokládaná doba je však 90 minut, a to včetně realizace výtvarné aktivity. Další vyučovací hodinu je pak možné využít pro reflexi výstupů - video-artů vytvořených žáky, které vyučující nahrál do webové galerie www.galerie-chytanivzpominek.net.

Po absolvování kurzu lze v hodinách výtvarné výchovy využít dalších aktivit, které rozvíjejí témata v kurzu otevřená. Náměty na tyto aktivity jsou součástí manuálu pro pedagogy, který je distribuován spolu s kurzem.

Obr.
5. Obr.
Obr.
6. Obr.
Kde kurz získat či absolvovat

Kurz lze stáhnout po získání hesla z webových stránek. Více informací naleznete na www.artcrossing.cz. Lze také požádat o zaslání kurzu na CD na adrese artcrossing@ngprague.cz nebo na tel. čísle 224 301 003 (Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze).

Pro práci s kurzem je nutné nejprve kurz nainstalovat na všechny pracovní stanice. Je vhodné spolupracovat s IT správcem počítačové učebny školy a prostudovat podrobnosti z obdrženého manuálu.

Tip

Pokud nemáte v hodinách výtvarné výchovy možnost pracovat v počítačové učebně, můžete zkusit spolupracovat s kolegou vyučujícím informační a komunikační technologie. Studium kurzu přispívá k naplnění vzdělávacích cílů i tohoto předmětu (tvůrčí práce s ICT, seznámení s e-learningem).

V případě, že taková spolupráce není možná, můžete se vypravit do Veletržního paláce v Praze a kurz absolvovat v multimediálním ateliéru (připraveno je 15 počítačových stanic a lektor, který vám kurz krátce představí a pomůže případně s jeho realizací - rezervace je však předem nutná).

Vznik kurzu

Chytání vzpomínek vzniklo jako součást multimediálního projektu pro žáky a učitele ArtCrossing. Tento projekt byl realizován od září 2006 do srpna 2008 a byl podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autorkou kurzu je pedagožka Anna Babanová, graficky ho zpracovala umělkyně Sylva Francová.

V rámci projektu ArtCrossing byly vyvinuty i multimediální programy probíhající v Národní galerii, akreditovaný seminář pro učitele „Tvůrčí využití ICT ve výuce výtvarné a hudební výchovy" a vydána publikace ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Více se o projektu můžete dozvědět na stránkách www.artcrossing.cz.


Citace a použitá literatura:
[1] - et al. ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Národní galerie v Praze, 2008. ISBN 978-80-7035-378-3. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 11. 2008
Zobrazeno: 5216krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOBOŘILOVÁ, Štůlová. Chytání vzpomínek – virtuální pátrání po současném umění s umělkyní Pavlou Scerankovou. Metodický portál: Články [online]. 11. 11. 2008, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2769/CHYTANI-VZPOMINEK---VIRTUALNI-PATRANI-PO-SOUCASNEM-UMENI-S-UMELKYNI-PAVLOU-SCERANKOVOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.