Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Komunikace – Paragraf 11/55

Komunikace – Paragraf 11/55

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Aisis o.s.
Spoluautor: Mgr. Jan Zouhar, Mgr. Jan Kotík
V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS tento materiál věnující se problematice komunikace. Komunikací rozumíme přenos informací (z latinského informare – utvářet mínění) mezi autorem projevu a adresátem. Součástí tohoto textu je definice a dobré zásady komunikace. Zajímavostí celého textu je jeho struktura. Teoretické postřehy se zde střídají s aktivitami, které mají pomoci jednotlivé nešvary v komunikaci odhalit, popřípadě naučit se jak se jim vyhnout. Materiál se může stát inspirací všem vedoucím pracovníkům i učitelům všech vzdělávacích institucí. Primárně je určen učitelům vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. Připravil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Jana Zouhara, pro potřeby portálu RVP.cz upravil Mgr. Jan Kotík.


Celý materiál:
Komunikace

Jednotlivé kapitoly:
Komunikace - teorie
Žvambíra
Aktivní naslouchání
Ano - Ne
Cvičení ke schopnostem zdůvodňovat a hodnotit
Emocionalita v rozhovoru
Fáma
Hra na fax
Jednosměrná a dvousměrná komunikace
Jednosměrná a dvousměrná komunikace - kreslení obrázků
Jsem Lennon?
Kočkodům
Moje zrcadlo
Obraz cvičení na naslouchání
Parkoviště
Pohádka ve dvojicích
Promenádní molo
Řeč spatra
Změna prezidenta

Použitá literatura a zdroje:
BERAN V.: Jak na žákovskou samosprávnou demokracii. Učitelské listy,  roč. IX, 2001/2, č. 3, příloha I-II.
KOPŘIVA, P.: Komunitní kruh a škola - I. část. Učitelské listy, roč. IX, 2001/2  č. 2, str. 9-10.
KOPŘIVA, P.: Komunitní kruh a škola - II. část. Učitelské listy, roč. IX,  2001/2  č. 3, str. 10-11.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám