Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Naše obec – KULTURA

Naše obec – KULTURA

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Vladimíra Sučková
Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).

Tomuto tématu se žáci druhé třídy ZŠ věnovali po dobu dvouměsíčního celoškolního projektu s názvem Naše obec-naše Černice. Jejich úkolem bylo nejen pochopit, co se pod pojmem kultura skrývá, ale i zjistit, jaké možnosti skýtá v této oblasti naše obec.

Děti se věnovaly těmto aktivitám:

Brainstorming na téma kultura - pod vedením učitele zapisovaly vše, co je napadá, řekne-li se slovo kultura. Ve svém zápisu označily, jakou kulturu nabízí naše obec, čímž si sestavily výchozí plán svého pátrání.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Beseda na téma kultura v Černicích dříve - jeden žák pozval svoji babičku a maminku, aby nám řekly, jaká byla kultura v naší obci v době jejich dětství a mládí. Děti pak vytvořily plakát s ilustracemi i textem k tématu.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Výstavka fotografií - žáci pátrali po tom, které kulturní akce organizuje škola a které obec. Prohlédli si alba školy i kroniku. Shromáždili fotografie z kulturních akcí a svátků (maškarní, vánoční dílny, dětský den, drakiáda apod.), popsali je a umístili na společný plakát.

1. návštěva místní knihovny - 4-5 členné skupiny dětí se zamýšlely nad tím, co vědí o knihovnách a co se o nich chtějí dozvědět. Z jejich práce vyplynuly otázky, které pak kladly knihovnici v místní knihovně ihned po té, co je seznámila s chodem knihovny. Odpovědi zaznamenali na společný plakát
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

Beseda s tiskařem z řad rodičů - při krátké besedě se děti dozvěděly, jak se pracuje v tiskárně, své poznatky si ověřily v krátkém kvizu. Ve skupinách sestavily obrázkovou osnovu na téma, Jak vzniká kniha. Tato práce je součástí dalšího plakátu.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Výstava oblíbených dětských knih - děti mezi knihami hledaly souvislosti, přiřazovaly je k jednotlivým žánrům.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Tvorba vlastních příběhů - žáci pracovali po dobu 14 dnů v různých časových úsecích na tvorbě vlastních textů metodou volného psaní. Svoji práci mohli průběžně konzultovat se svými spolužáky. Někteří vytvářeli sérii krátkých příběhů s jedním hrdinou, jiní zaznamenali jeden souvislý text, popřípadě vytvářeli komiks. S postupem času jejich zájem velmi rostl, zvlášť možnost pokračovat ve svém psaní formou tajného domácího úkolu pro ně byla velkou motivací. Na závěr svoji knihu jednoduše svázali a opatřili titulní stranou s ilustrací, popř. obsahem.

Prezentace knih - probíhala v několika fázích. V první představili knihu svým rodičům, poté dvěma nejbližším kamarádům, kteří jim dávali nejen ocenění, ale i doporučení pro další tvorbu. Aby měli možnost nahlédnout do knih i ostatní žáci, otevřeli jsme ve třídě dvoudenní knihovnu s těmito knihami. Děti měly své čtenářské průkazy i možnost vyzkoušet si práci knihovníka. Své práce žáci představili i paní knihovnici při druhé návštěvě knihovny. Knihy byly i součástí výstavy, která navazovala na veřejnou prezentaci celoškolního projektu.

3. návštěva knihovny - žáci zjišťovali, které knihy si děti nejraději půjčují. Připravovali se tak na vlastní nákup knih pro školní knihovnu.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Nákup knih - každá dvojice měla možnost vybrat v knihkupectví knihu v hodnotě asi 200 Kč pro žákovskou knihovnu. Po nákupu musela obhájit před ostatními, proč právě tato kniha má být v naší knihovně. Tato akce byla velmi zdařilá a jistě ji v budoucnu zopakujeme, protože se tak zvýšil zájem o čtení knih umístěných ve třídě. Děti se k nim dodnes vracejí v čase volného čtení.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Exkurze do zákulisí multikina - děti si prohlédly nejen sály, ale i prostory běžným divákům nepřístupné. Získaly tak mnoho odpovědí nejen na předem připravené otázky. Učily se orientovat v programu. Exkurze byla samostatným podtématem projektu.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anketa - děti zjišťovaly, které filmy jsou mezi žáky naší školy nejoblíbenější, odpovědi zpracovaly do jednoduchého diagramu. I tyto dvě aktivity děti zpracovaly na plakát.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Tvorba vlastních animovaných filmů - v rámci projektu ANIMÁNIE 2007 jsme shlédli několik dětských animovaných filmů. Dozvěděli jsme se, jak takový film vzniká a pod vedením zkušených lektorů jsme se o to sami pokusili. Na své kraťoučké filmy jsou děti dodnes velmi pyšné a jejich výrobu považují za jednu z nejzdařilejších částí našeho projektu.
Časová dotace: 7 vyučovacích hodin

Závěrečné shrnutí zjištěných skutečností - děti zhodnotily, zda jim škola i obec umožňuje dostatečné vyžití a vyslovily i další návrhy akcí, o které by měly v budoucnu zájem. Jejich přání byla součástí dopisu adresovaného panu starostovi.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Veřejná prezentace celoškolního projektu - žáci seznámili své spolužáky z vyšších ročníků a následující den i rodiče a veřejnost s výsledky své práce. Při prezentaci uplatnili všechny zhotovené plakáty, animované filmy, i vlastní knihy. Prezentaci doprovázely i fotografie, které zdokumentovaly průběh celého projektu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf26 kBText písničky Černice
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek