Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Naše obec – ARCHITEKTURA

Naše obec – ARCHITEKTURA

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Blanka Škopková
Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (architektura, historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).

Celému projektu předcházelo celoškolní losování jednotlivých témat mezi všechny třídy. Prvňáci si vylosovali téma - architektura.

Naše bádání se opíralo o vycházky do okolí, výtvarně jsme zpracovali dva panely, nacvičili dramatizaci, kterou jsme předvedli před rodiči a v neposlední řadě jsme si vytvořili fotodokumentaci.

1. vycházka:
  • Prošli jsme společně starou i novou zástavbu naší obce. Hledali jsme a fotografovali různé staré stavby. Našli jsme domy s klenutými štíty a dvě kapličky. Podařilo se nám navštívit původní, dnes již zrekonstruovaný statek a prohlédnout si nejen stodolu, silo, stáje, ale i staré nářadí a nástroje. Místní starousedlík nám vysvětlil, na co se jednotlivé nástroje používaly.
  • Po návratu do školy následoval brainstorming: Které stavby jsme viděli? Co jsme viděli na statku?
  • V rámci ateliéru jsme kreslili návrhy různých starých domů, které jsme cestou viděli. Děti si vybraly svůj nejpovedenější návrh, vystřihly ho a nalepily po obvodu prvního panelu. Pak se pustily do kresby kapličky. Každý formou hlasování dal hlas jednomu návrhu. Po spočítání hlasů jsme zjistili vítězný návrh, nalepily doprostřed panelu a tak vytvořily plánek návsi.
2. vycházka:
  • Díky panu starostovi jsme si mohli prohlédnout kapličku sv. Antonína, zjistit, jaké předměty se v ní nacházejí. Naše prohlídka byla spojena i s poučením o chování v kostelech a veřejných budovách.
  • Brainstorming: Které předměty jsme viděli?
  • Výtvarné zpracování jednotlivých předmětů a nalepení do plošné makety znázorňující obrys kapličky.
3. dramatizace - prezentace našeho bádání před rodiči.

Celá dramatizace byla pojata jako rozhovor dvou chlapců, kdy jeden se ptá a druhý mu odpovídá na to, co děti vyzkoumaly. Ostatní děti pak s pomocí rekvizit (velké molitanové kvádry, krychle, válce, kužely) postupně vytvářely vybrané stavby a vysvětlovaly jednotlivé otázky.

1. CH: Co jste si vylosovali?
2. CH: Architekturu.
1. CH: Co to je?
DĚTI: Přece domy (přiběhnou a sestaví několik domů)
1. CH: A co ještě?
DĚTI: Přece kostely (sestaví kostel).
1. CH: A to je všechno?
DĚTI: Ne!! Ještě mosty a kapličky (opět sestaví z kostek).

Pak dvojice chlapců postupuje k jednotlivým stavbám a dostává vysvětlení.

1. zastavení je u domů:

1. CH: Co je na vás zvláštního?
DĚTI: Máme klenuté štíty, dřevěná oblouková vrata, několik statků (v té chvíli děti vytvoří z domů jeden velký statek).
1. CH: Co je ve vás ukryto?
DĚTI: Stodola - stáj - silo (ošatka, lopatka na chleba, trakař, bruska, cep) - a taky "dědek"
1. CH: Komu to nadávají?
2. CH: (vysvětluje) „Dědek" je nástroj, pomocí kterého se vyráběly násady na lopaty, rýče či košťata.

2. zastavení u malé kapličky:

1. CH: Kdo jsi ty?
DĚTI: jsem kaplička - stojím hned vedle školy - je mi 140 let - každý den okolo mě běhají děti

3. zastavení:

1. CH: A co je tohle za stavbu?
DĚTI: jsem tu 132 let - jsem o 11 let mladší - stojím na návsi - jsem zasvěcena sv. Antonínovi - hlídají mě dvě staré lípy - mám zvonici a na ní zvonec (některé z dětí dá nad kapličku velký papírový zvonec), a tím je našeho vyprávění konec (poslední větu řeknou všechny děti společně)

Celý projekt byl ukončen společnou výstavou panelů, fotografií, výtvarných prací všech tříd. Rodiče i všichni obyvatelé Černic si ji mohli prohlédnout během dalších dvou dnů.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek