Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Uplatnění aktivizačních metod při vyučování...

Uplatnění aktivizačních metod při vyučování fyziky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Milan Horák

Uplatnění aktivizačních metod při vyučování fyziky, takový je název závěrečné práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Pardubice v období od 25. 9. 2006 do 28. 4. 2008. Práce je zaměřena na analýzu uplatněných metod při vyučování fyziky v primě (ekvivalent 6. ročníku na základních školách).

Použitá literatura:

JEŘÁBEK J., TUPÝ J. a kol.: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. dotisk prvního vydání Praha: Taurus, 2006. ISBN 80-87000-02-1
Biskupské gymnázium Skuteč: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání realizovaný na nižším stupni gymnázia - Škola jako místo setkávání. Skuteč 2007
SVOBODA E.: Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami. 1. vyd. Praha: Prométheus, 1995. ISBN 80-85849-99-2
BOHUNĚK J., Kolářová R.: Fyzika pro 6. ročník základní školy. 2. vyd. Praha: Prométheus, 2002. ISBN 80-7196-246-5
BOHUNĚK J.: Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 6. ročník ZŠ. 3. vyd. Praha: Prométheus, 2006. ISBN 80-7196-292-9
HEJNOVÁ E. a kol.: Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP. 1. vyd. Praha: Prométheus, 2006. ISBN 80-7196-336-4
GRECMANOVÁ H., URBANOVSKÁ E.: Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 80-85783-73-8
BELZ H., SIEGRIST M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. [z německého originálu Kursbuch Schlüsslqualifikationen přeložila Dana Lisá] ISBN 80-7178-479-6
ŠVEC V.: Pedagogické znalosti učitele: Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Aspi, 2005. ISBN 80-7357-072-6

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám