Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Paličkování na základní škole

Paličkování na základní škole

Informativní příspěvek
Autor Jana Hladíková
Zájmová činnost se zaměřením na zájmový útvar paličkování.

Školský zákon platný od roku 2005 přináší mnohé novinky do vzdělávání, jeho obsahu a forem. Tyto změny se dotýkají také zájmového vzdělávání. Vyhláška 74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání MŠMT ČR stanovuje formy vzdělávání a podmínky úplaty za zájmové vzdělávání.

Význam a nutnost zájmového vzdělávání na ZŠ je nesporný a má ve výchově na tomto typu školy svoje nezastupitelné místo. Pravidelná činnost v zájmových útvarech je prevencí před negativními vlivy sociálně patologických jevů, učí aktivnímu využívání volného času a rozvíjí osobnost žáka.

Historie paličkované krajky

První písemné zmínky o paličkované krajce pochází z Itálie z roku 1493. Itálie je nazývána kolébkou krajky, protože se tu rozvinula z hlediska techniky a vzorů a odtud se šířila do dalších zemí. Jeden z nejstarších vzorníků vyšel v Benátkách již v roce 1530.

Počátky krajkářství v Čechách se datují do 16. století. První zprávy o výrobě krajek u nás pocházejí z Krušných hor. Druhou oblastí, kde je krajkářství doloženo už v 16. století, je Šumava a Český les. Nejstarší písemný doklad pochází z roku 1587. Je jím list císaře Rudolfa II., jímž se povoluje usazení krajkářů na Domažlicku. Zmínky o krajkářství v podhůří Orlických hor pocházejí ze 40. let 17. století. Vamberecko se stalo postupem času nejvýznamnější krajkářskou velmocí. V roce 1946 bylo ve Vamberku založeno výrobní družstvo, roku 1889 zde byla založena První odborná krajkářská škola a roku 1929 zde bylo založeno muzeum krajek. Paličkovalo se i jinde. Třeba ve Slezsku, na Valašsku, na Hané a na Slovácku.

Téměř 300 let bylo krajkářství hlavní obživou obyvatelstva v horských a podhorských oblastech naší vlasti. K úpadku krajkářství přispěl vynález paličkovacího stroje v Anglii na počátku 19. století. I u nás se tato levnější strojová výroba začíná rozšiřovat a vytlačovat ruční práci.

Již od svých počátků našla krajka své uplatnění jako ozdoba oděvů, doplněk interiérů šlechtických i měšťanských sídel a kostelů. Časem nacházela uplatnění i mezi prostým lidem, převážně na lidovém kroji. Materiálem pro výrobu krajek bylo nejčastěji kopřivové, bavlněné a hedvábné vlákno, ale také zlatý a stříbrný dracoun. Od jednoduchých vzorů se přecházelo ke složitějším, které si krajkářky navzájem vyměňovaly a vymýšlely nové.

Technika paličkování

Pomůcky

Na paličkování krajky je nejlépe použít příze z přírodních materiálů (bavlna, len, vlna), nebo se také používají efektní (doplňkové) příze na zdůraznění vzoru (lurex, dracoun). Dále pak potřebujete špendlíky bez hlaviček, tenký háček, nůžky, tvrdý papír, který se připevní na podušku = herduli - váleček naplněný senem nebo pilinami a potažený látkou, podvinek neboli vzor - technický nákres, paličky. Počet paliček je závislý na velikosti paličkovaného vzoru. Pro začátečníky postačí 8 - 10 párů paliček. Základní technikou je řetízek z 2 párů paliček.

Krajkářské zásady:

1. Základní jednotkou pro popis technik a pro uvádění počtu paliček je pár - tedy dvě paličky. Jednotlivá nit se objevuje v paličkování jen vzácně.
2. Paličky, poduška (herdule), se udržují v čistotě.
3. Paličky jsou na stejné délce niti. Jsou v jedné rovině.
4. Paličkování musí být přesné. Okraje rovné, špendlíky se píchají přesně do míst, kde je to na podvinku určeno.
5. Krajka musí být pevná a dobře utažená.
6. Není-li podvinkem (předlohou) určeno jinak, musí být nitě v krajce stejnoměrně rozloženy.
7. Krajka se paličkuje po rubu, veškeré uzlíky se umisťují nad hustá místa v krajce, tak aby po otočení byly co nejméně vidět.
8. V krajce by neměla být žádná chyba. Není ostudou párání - to pak nebude vidět a nikdo se o něm nedozví, ostudou je ponechaná chyba.

Moje cesta k paličkování

V naší rodině nebyl nikdo, kdo by se této činnosti kdy věnoval. Vím, že moje babičky šily, háčkovaly a vyšívaly, maminka ráda pletla. Pravděpodobně z časopisů, které odebíraly, jsem začala sbírat první informace o paličkování. V roce 1986 - 1988 jsem absolvovala Lidovou konzervatoř Východočeského kraje v Hradci Králové, obor lidová tvorba. Zabývali jsme se tam nejenom paličkováním, ale i tkaním, frivolitkami, síťováním, batikou, tenerifou, zvykoslovnými předměty, vyšíváním, drháním. Pracovali jsme s kůží, kukuřičným šustím a se slámou. Ze všech technik, se kterými jsem se na konzervatoři seznámila, mě nejvíce zaujalo pávě paličkování, kterému jsem se začala více věnovat.

Historie kroužku paličkování

ZŠ a MŠ Kopidlno

Kroužek zahájil svoji činnost na škole ve školním roce 1989/1990 s dívkami 4. - 9. ročníků. Scházely jsme se 2krát za měsíc od 12.30 do 14.30 hodin. V prvním roce pracovala děvčata podle jednotného ročního plánu.

Plán práce kroužku paličkování
školní rok
stupeň 1

ZÁŘÍ

- ukázka techniky paličkované krajky
- seznam potřebných pomůcek
- krajkářské zásady
- navíjení paliček, uzlík, řetízek ze dvou párů

ŘÍJEN

- navazování přetržené (krátké) příze
- složený řetízek
- pikotka

LISTOPAD

- vzorník - křížení řetízků - dvojité plátno
- vzorník - plátno na očka
- vzorník - přiháčkování

PROSINEC

- výrobek - řetízkové ozdoby
- výrobek - jablko - začínání v rovné lince
- výrobek - žirafa, kuře, ptáček

LEDEN

- výrobek - profil 1,2 - přidávání párů
- výrobek - návrh vlastního monogramu
- výrobek - zajíc - začínání ve špičce, konec ubírání párů

ÚNOR

- výrobek - náramek - začátek a konec v řetízku
- výrobek - profil 3 - postupné přibírání párů
- výrobek - motýl, ryby

BŘEZEN

- vzorník - obtáčené plátno, krácené řady
- vzorník - zakončení v řetízku
- výrobek - kočka, doutníky, pes, strom - rovný začátek

DUBEN

- výrobek - kytička na šaty, motýl, srdíčko...
- vzorník - plátno na očka s mřížkou

KVĚTEN

- vzorník - plátno za dva páry
- vzorník - plátno za dva páry s mřížkou
- vzorník - přiháčkování - kraj za dva páry
- výrobek - list, ptáček, jitrocel, kytička

ČERVEN

- výrobek - motýl, cibule, ryba, hruška, jablko, závojnatka, vlastní návrh

Vzhledem k různému pracovnímu tempu přihlášených dívek a během roku průběžným odchodům a příchodům dalších zájemkyň, jsem byla nucena vytvořit individuální přehled každého jednotlivce, ze kterého bylo patrné, kterou techniku si osvojil a jaké výrobky vytvořil. V následující tabulce je poslední verze tohoto individuálního plánu.

Cesta za úspěchem

Krajkářka: __________________________
třída: ______

Vzorník

splněno

Výrobek

splněno

řetízek

 

 

 

složený řetízek

 

 

 

pikotky

 

 

 

křížení řetízků

 

 

 

plátno na očka

 

 

 

přiháčkování dlouhá oka

 

 

 

přiháčkování, obtáčené plátno

 

 

 

plátno na očka s mřížkou

 

 

 

plátno za dva páry

 

 

 

plátno za dva páry s mřížkou

 

 

 

přiháčkování

 

 

 

kroucené páry

 

 

 

spoj dvou vodivých párů

 

 

 

kočičím zobem

 

 

 

polohod na očka

 

 

 

polohod na očka s mřížkou

 

 

 

polohod s dírkovým krajem

 

 

 

střídání plátna a polohodu

 

 

 

vložená barevná nit, pár...

 

 

 

dírky

 

 

 

řetízkové smyčky

 

 

 

točená páska

 

 

 

dírková půdice

 

 

 

buňková půdice

 

 

 

růžová půdice

 

 

 

hrachovinka

 

 

 

hvězdičky

 

 

 

pavoučci

 

 

 

lístky

 

 

 

pecičky

 

 

 

retičela

 

 

 

kočičí tlapka

 

 

 

mřížka

 

 

 

vějířky

 

 

 

cípky

 

 

 

hrášková půdice

 

 

 

vláčková půdice

 

 

 

rohy

 

 

 

stříhaná krajka

 

 

 

volná krajka

 

 

 

moderní krajka

 

 

 

Každá ze zapsaných dívek si vede svůj sešit s popisem jednotlivých technik a upaličkované vzorníky si zakládá do svého portfolia, ve kterém uchovává i svoje hotové výrobky, které si po upaličkování ponechá.

Autorka článku Mgr.Jana Hladíková se svými svěřenkyněmi na jedné ze schůzek kroužku paličkování v ZŠ
1. Autorka článku Mgr.Jana Hladíková se svými svěřenkyněmi na jedné ze schůzek kroužku paličkování v ZŠ

 

 

Naše činnost se postupně setkala se zájmem a podporou rodičů a jejich příbuzných a známých. Později vešla do povědomí širšího okolí. Sama si velmi považuji děkovný dopis od paní Olgy Havlové, který oceňuje záslužnou práci kroužku. Obdržela ho žákyně Pavlína Jančová, jako poděkování za svoje paličkované výrobky, které zaslala nemocným dětem prostřednictvím Nadace Olgy Havlové.

Krása paličkované krajky a touha naučit se ji vytvářet přilákala do kroužku i některé dospělé ženy.

V letech 1998 - 2000 kroužek spolupracoval s kroužkem paličkování při ZUŠ Jičín, který vedla bývalá žákyně Základní školy v Kopidlně a členka našeho kroužku Hana Augustová. Za roky existence zájmového kroužku se základům paličkování naučilo asi 100 dívek. Některé navštěvovaly kroužek krátce, ty nejpilnější ovšem až 7 let.

Činnost kroužku podporuje zřizovatel - základní škola - na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, které mohou být použity pouze k úhradě nákladů na jeho činnost. Z prostředků je hrazen nákup odborné literatury, podvinků, drobného spotřebního materiálu a potřeb na paličkování, předplatné odborných časopisů.

Práce kroužku by nebyla možná bez počáteční morální a finanční podpory rodičů. Základní pomůcky na paličkování si musí každá z dívek obstarat sama. Jedná se o herduli, stojánek, paličky s pláštíkem, špendlíky, háček, nůžky, desky na vzorníky a příze. Celkové počáteční náklady činí přibližně 1 000 Kč. Veškeré pomůcky se dají koupit prostřednictvím internetu (např. na webových adresách: www.palickovani.cz, www.krajka.com, www.martina-krajka.cz) nebo na krajkářských trzích v Praze a ve Vamberku.

Někteří rodiče spolupracují s kroužkem při organizování dopravy na výstavy či jiné akce na místa, které jsou veřejnými dopravními prostředky špatně dostupné. Bez zájmu rodičů, bez jejich materiální i finanční pomoci by nebylo možné takové aktivity kroužku zajišťovat.

V tabulce uvádím přehled různých aktivit v průběhu jednotlivých let:

Přehled akcí ZŠ Kopidlno

1993/1994

11. 4. -    15. 4.

Výstava ZŠ Hilmarova ulice, Kopidlno

1995/1996

1. 4. -      10. 4.

Výstava paličkovaná krajka s velikonoční tematikou Hilmarova ulice, Kopidlno

1996/1997

26. 5. -30. 5.

Výstava paličkovaná krajka a frivolitky, ZŠ Hilmarova ulice, Kopidlno

 

podzim

Kurz frivolitek - 5 lekcí

 

jaro

Kurz paličkování - 5 lekcí

1998/1999

12. 9. -    14. 9.

Výstava k 475. výročí udělení znaku města a znovu udělení statutu města, ZŠ Hilmarova ulice, Kopidlno

 

10. 10.

Kopidlenský kvítek - výstava na chodbě zahradnické školy v Kopidlně

1999/2000

6. 12. -    12. 12.

Výstava Vánoce s paličkovanou krajkou, obřadní síň MÚ Kopidlno

 

 

Soutěž „ O nejkrásnější jarní kytičku", pořadatel: Sdružení krajka Praha

 

4. 7.

VII. Mezinárodní setkání krajkářek ve Vamberku. Na výstavním panelu Sdružení krajka Praha jsme našly paličkované práce odeslané do soutěže „O nejkrásnější jarní kytičku". I přes to, že jsme se v soutěži neumístily, byl to 2. úspěch kroužku.

2000/2001

13. 10. -    14. 10

Kopidlenský kvítek v Kopidlně - ve spolupráci s pí N. Novotnou aranžmá celé místnosti na téma Krajka a květina

 

 

Soutěž „Rozkvetlá krušnohorská louka", Okresní muzeum Chomutov

 

 

Soutěž „ Zvířátka z krajky", Sdružení krajka Praha

 

16. 6. -    23. 6.

Výstava: Taneční s paličkovanou krajkou. Sokolovna Kopidlno, žákyně 9. tříd se loučí s kroužkem paličkování

2001/2002

10. 10.

Kopidlenský kvítek v Kopidlně - pouze prodejní výstava

2002/2003

 

Soutěž časopisu Krajka na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA, paličkovaly jsme záložky do knih, které byly vystavené v rámci Týdne knihoven v Kopidlně.

 

 

Paličkované dárky do tomboly na ples Podnikatelů a města Kopidlna

 

duben

Hotel pod Šikmou věží v Českém ráji, návštěva v kurzu paní Halíkové a německých krajkářek

 

24. 5.

Depozitář Školského ústavu, návštěva Krajkářských trhů Praha

 

červen

Krajkářské slavnosti Vamberk

ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice

Od školního roku 2003/2004 již nepůsobím na ZŠ v Kopidlně. Kroužek zde ale dále existuje a pokračuje v činnosti, díky pomoci paní Marie Zábrahové, jedné z dospělých zájemkyň o techniku paličkování. Na svém novém působišti - ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - jsem založila obdobný kroužek paličkování. Vzhledem k tomu, že obě místa jsou od sebe vzdálena pouhých 10 km a mnohé aktivity jsou pro oba kroužky společné, děvčata se vzájemně podporují a navštěvují. Kroužek paličkování na Lindnerově ZŠ v Rožďalovicích působí jako součást školního klubu, určeném žákům 2. stupně školy. Zájmové vzdělávání je žákům poskytováno za úplatu.

Ročníkové práce

Pro možnost sledovat pokrok a vývoj v technice paličkování jsem od června 2007 zavedla ročníkovou práci. Každý na konci školního roku vytvoří libovolnou práci podle vlastního návrhu, ve které se pokusí uplatnit všechny techniky, které se v daném školním roce naučil. Ročníkovou práci vlepenou do předepsaného formuláře na PC každý odevzdá. Po ukončení docházky do kroužku jsou každému všechny ročníkové práce vráceny.

Ukázky ročníkové práce

Ročníkové práce
3. Ročníkové práce

 

 

Ročníkové práce
2. Ročníkové práce

 

 

Prázdninová paličkování

S rozšířením činnosti na dvě základní školy přišel i nápad na prázdninová paličkování. První se uskutečnilo o letních prázdninách v roce 2005, vždy v pondělí od 9 do 12 hod. na naší zahradě v Kopidlně. Vznikla nová tradice, která se stala vyhledávaným místem pro setkání současných ale i bývalých absolventek kroužku. Na setkání si najdou cestu příbuzné děvčat a další dospělé ženy, které se učily paličkovat současně s žákyněmi na obou ZŠ. Prázdninová paličkování bývají tematicky zaměřená (např.: korálky v oděvní tvorbě, vláčková krajka, kravaty a plavky, twist art provázek, drátek a paličkovaná krajka). Při letošním setkání se zaměříme na pedig, dýhu a skleněné doplňky. Protože setkání probíhají v době prázdnin, činnost na nich je volná a každý si může vybrat, co ho zajímá a co by si chtěl sám upaličkovat. I do oblasti paličkování proniká internet, a tak bylo při loňském prázdninovém paličkování možné vidět vedle sebe herduli, paličky a nootebok.

Prázdninová paličkování
4. Prázdninová paličkování

 

 

Přehled akcí ZŠ Rožďalovice

2003/2004

září

návštěva ze ZŠ Kopidlno v ZŠ Rožďalovice- ukázka techniky

 

16. 3.

návštěva výstavy v Galerii Radost v Jičíně, vystaveny byly knižní záložky, které kroužek odeslal pro účastníky Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA v Praze

 

6. 4. -7. 4.

výstava: Vajíčko jako symbol Velikonoc, MěÚ Kopidlno

 

23. 3.

paličkování v hotelu Pod šikmou věží v Českém ráji, návštěva v kurzu

 

 

1. prázdninové paličkování

2004/2005

18. 6.

zámecké slavnosti v Domově důchodců v Rožďalovicích, prezentace kroužku

 

 

2. prázdninové paličkování

2005/2006

24. 9.

zámecké slavnosti v Domově důchodců v Rožďalovicích, prezentace kroužku

 

19. 5.

účast na Jarních krajkářských trzích v Praze

 

10. 6.

zámecké slavnosti v Domově důchodců v Rožďalovicích, prezentace kroužku

 

 

3. prázdninové paličkování

2006/2007

7. 6.

zámecké slavnosti v Domově důchodců v Rožďalovicích, prezentace kroužku

 

 

4. prázdninové paličkování

2007/2008

9. 11.

účast na Podzimních krajkářských trzích v Praze

 

16. 5.

účast na Jarních krajkářských trzích v Praze

 

 

5. prázdninové paličkování

Od roku 1994 vedu knihu návštěv na výstavách, které jsme s kroužkem realizovaly. Kromě stovek podpisů, slov chvály a obdivu v nich nalezneme i verše, které vznikly na základě dojmů ze zhlédnuté výstavy:

Ručka malá, větší, hbitá
paličkami jenom kmitá,
do vzorníku oči noří
a z těch nitek krásu tvoří.
(L. Čapková, 1994)

Svítí, svítí sluníčko
na paličky, klubíčko
z barevných a bílých nitek
ať vykvete jarní kvítek
(L. Čapková, 1996)

Paličky a nitě
proplétají hbitě...
Divák úsměv v tváři...
jak se práce daří!
(L. Čapková, 1997)

Okolo špendlíčků
nitky se točí,
pilně je hlídají
ruce i oči.

Z obrázků z nitek
kdo krásu tuší,
úsměv má v tváři,
radost má v duši.
(L. Čapková, 1999)

Informace o činnosti kroužku přinesl několikrát regionální Jičínský deník (28. 6. 1995, 28. 4. 2005, 19. 7. 2006, 1. 2. 2007) a zprávy o našich aktivitách uvádí také místní čtvrtletník Kopidlenské listy.

Paličkování se v současné době stává smysluplnou zálibou mnoha žen, ale úspěch v této oblasti zaznamenávají i muži. Tato zájmová činnost učí trpělivosti, pečlivosti, rozvíjí cit pro krásu, vytváří kladný vztah k ruční práci a lidovým tradicím.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek