Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Co nabízí spolupráce s Britskou radou & AMATE...

Co nabízí spolupráce s Britskou radou & AMATE českému vzdělávání

Informativní příspěvek
Autor Jana Jílková
Článek inspirující k využití cizích jazyků a podpoře studia angličtiny v základních i středních školách.

 

 

Co nabízí spolupráce s Britskou radou & AMATE českému vzdělávání
(pro učitele, školitele, metodiky, další pedagogy, studenty a uživatele anglického jazyka)

Britská rada je známa zejména učitelům anglického jazyka a studentům, kteří se připravují ke složení některé úrovně Cambridgeských zkoušek, jako například First Certificate English (FCE). Rádi bychom Vás seznámili s aktualitami a upozornili na možnosti využití zdrojů ke vzdělávání v České republice.

Zkratka AMATE je možná méně známá, ale jedná se o asociaci metodiků a školitelů, která byla založena s významnou podporou Britské rady v roce 2001 a je v současné době asociací, jejíž expertízy využívá mimo jiné Ministerstvo školství, Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) a jiné vzdělávací instituce.

Nabídka Britské rady je široká a postupně se aktualizuje a doplňuje. Je tedy z čeho vybírat i případně nabízet vlastní nápady.

Se současnými projekty, kterých se účastní Česká republika, se lze seznámit zde.
Důraz je kladen na cílovou skupinu mladých lidí.

Patří sem

 • Evropa jako výzva - projekt podporující skupinu mladých Evropanů, kteří chtějí aktivně ovlivnit diskuzi o změnách klimatu ve svých zemích a na mezinárodní úrovni.
 • Kreativní města - projekt podporující uvědomění si výhodnosti investic do podnikání a inovací.
 • Navigace kulturami - projekt reagující na výzvy multikulturního světa.
 • Účinnost spolupráce - projekt vytváření partnerství s místními organizacemi a diskusních fór s cílem vytvářet síť osobností, které pozitivně ovlivní budoucí vývoj Evropy.
 • Výzvy pro školy - projekt podporující řešení negativních jevů současné společnosti, které se objevují na školách, jako například násilí, šikana, používání drog, ale také nadměrné využívání virtuální komunikace a další jevy vyplývající ze sociálně - ekonomického zázemí žáků.
 • Sny a týmy - projekt, který si klade za cíl podporovat rozvoj vůdcovských schopností a porozumění jiným kulturám prostřednictvím sportu a mezinárodní spolupráce škol.
 • Dosah anglického jazyka - projekt pomáhá učitelům, studentům i dalším uživatelům anglického jazyka, včetně odborníků různých profesí, k získání přístupu ke zdrojům pro zdokonalení se v angličtině.

Mnohé z dalších projektů využívají nástroje informačních a komunikačních technologií (ICT), např.:

K dispozici jsou i klasické tištěné produkty

 • Přehled migrační integrační politiky (MIPEX) členských států Evropské unie
 • literatura v partnerských knihovnách, možnost účastnit se čtenářských skupin

Pro milovníky hudby je k dispozici

 • SELECTOR - výběr nejlepší a nejnovější hudby Spojeného království, který vysílá v České republice ČRo 4 - RADIO WAVE 100,7 FM Praha, střední Čechy, každý pátek 20:00-22:00  www.wave.cz.
  Nebo si můžete svou angličtinu zlepšovat poslechem z internetových stránek www.selector-radio.com/selector_content.html.

Britská rada průběžně zařazuje také soutěže. Projekt ALTER EGO vybízí k zamyšlení, jaké by to bylo, kdybychom se narodili v jiné zemi. Bližší popis a některé práce účastníků naleznete na www.alterego-europe.eu.

Předsednictvo AMATE jednalo v průběhu září s novým ředitelem Britské rady panem Nigelem Bellinhamem. Vyvrcholením bylo společné setkání, na kterém byly upřesněny možnosti opětovné užší spolupráce a podpory studia a využití cizích jazyků v podmínkách českého školství.

Ceněna bude zejména expertní spolupráce členů AMATE v rámci priorit Britské rady, které se velkou měrou shodují se záměry a prioritami vzdělávání v ČR i v rámci Evropské unie. Jsou nám zde tedy otevřeny zajímavé příležitosti a je na nás, jednotlivých členech, jak je profesionálně využijeme. Nespornou výhodou vzdělávání v oblasti cizích jazyků je, že jsou využitelné v nejrůznějších oborech. V mnoha situacích jsou dokonce nezbytným základním předpokladem úspěšné komunikace. Větší projekty může zaštiťovat jak AMATE, tak pracoviště jednotlivých členů. Projekty lze uzavírat prostřednictvím AMATE i přímo s Britskou radou.

Nabídky mohou využít učitelé anglického jazyka i vyučující dalších předmětů. V případě zájmu o další informace, spolupráci, případně členství v asociaci metodiků a školitelů AMATE a jejích aktivitách, naleznete další informace na stránkách www.amate.cz.

Jana Jílková
metodik a školitel, členka předsednictva AMATE
FSV UK Praha & ICV Kutná Hora

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám