Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče...

Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Petr Jakeš

Jedním z prostředků, jak efektivně hospodařit, je naučit se optimálně rozhodovat při nákupu spotřebičů. Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.

Žák:

  • spočítá celkové náklady na provoz daného spotřebiče
  • porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
  • zjistí, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče
  • nalezne ekonomické argumenty pro nákup daného spotřebiče.

Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Vybírá ji podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

  1. frontální práce
  2. samostatná práce - jeden žák / skupinová práce
  3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

  1. samostatný zápis do sešitu
  2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
  3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz

Příklad:
Porovnejte celkové náklady na provoz elektrických spotřebičů a rozhodněte, kterému byste dali přednost při nákupu.

Příklad: žárovka – zářivka

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce frontální práce samostatná práce projekt
vstupní údaje
elektřina - cena za jednotku učitel učitel žáci
průměrná životnost – žárovka učitel učitel žáci
průměrná životnost – zářivka učitel učitel žáci
cena při nákupu – žárovka učitel učitel žáci
cena při nákupu – zářivka učitel učitel žáci
příkon – žárovka učitel učitel žáci
příkon – zářivka učitel učitel žáci
Žárovka
náklady na nákup žárovek na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba elektrické energie za 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

celkové náklady na 5000 hod. svícení jednou žárovkou

učitel+žáci

žáci

žáci

Zářivka
náklady na nákup zářivek na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba elektrické energie za 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

celkové náklady na 5000 hodin svícení jednou žárovkou

učitel+žáci

žáci

žáci

rozhodování při nákupu
rozdíl v ceně při nákupu

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v příkonu

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná doba svícení denně

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl ve spotřebované elektrické energii denně

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v nákladech na svícení denně

učitel+žáci

žáci

žáci

za kolik dní vyrovná rozdíl v nákladech na svícení rozdíl při nákupu

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Pro jaký spotřebič byste se rozhodli při nákupu z ekonomického hlediska?
Vybírali byste zdroj osvětlení i podle jiných kritérií?
Je efektivní a ekonomické zhasínat svítidla v krátkých intervalech, proč?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Úlohu je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Je třeba zvážit složení konkrétní třídy, z dosavadní praxe vyplynul různý stupeň zaujetí různých skupin pro řešení úlohy. Většinou jsou žáci překvapeni finanční efektivitou při použití úspornějších elektrických spotřebičů.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
xls41 kBCelkové náklady na provoz spotřebiče
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám