Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Náklady na palivo v závislosti na spotřebě...

Náklady na palivo v závislosti na spotřebě motoru

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Petr Jakeš
Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci
řeší průměrnou spotřebu paliva motoru automobilu. Dále na základě výpočtů porovnají náklady na palivo při různých spotřebách paliva při jízdě různými rychlostmi.

Při řešení úlohy žák získá představu, jaké jsou náklady na palivo automobilu, jak ovlivňuje průměrná spotřeba paliva motoru výši nákladů na palivo, jak lze průměrnou spotřebu ovlivnit a jaké jsou možnosti úspor v této oblasti.

Žák:

  • vypočítá průměrnou spotřebu paliva
  • vysvětlí význam průměrné spotřeby automobilu pro ekonomiku jeho provozu, nalezne možnosti jejího snížení
  • uvede průměrnou spotřebu paliva jako jedno zhledisek při nákupu automobilu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

  1. frontální práce
  2. samostatná práce: jeden žák / skupinová práce
  3. projekt: jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

  1. samostatný zápis do sešitu
  2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
  3. přímo v PC v tabulkovém procesoru: s předem zadanými vzorci v buňkách/bez vzorců

Příklad 1

Náklady na palivo - určení průměrné spotřeby paliva automobilu

Text úlohy:
Určete průměrnou spotřebu paliva v l/100 km u automobilu, když na natankování jedné nádrže o objemu ...l ujede automobil ... km.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách tabulky zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách tabulky zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

Projekt

vstupní údaje

objem palivové nádrže

učitel

učitel

žáci

ujetá vzdálenost na jedno natankování

učitel

učitel

žáci

Řešení

průměrná spotřeba paliva

učitel+žáci

žáci

žáci

Po prvním výpočtu je možno se žáky odvodit, jak změny vstupních údajů ovlivňují výsledek.

Příklad 2

Náklady na palivo - závislost na průměrné spotřebě paliva automobilu

Text úlohy:
Jaká je úspora nákladů na palivo u automobilu Škoda Fabia na ujetí vzdálenosti ... km, pokud jeho spotřeba při rychlosti 90 km/hod. je 4,9 l /100 km a spotřeba při rychlosti 120 km/hod. je 7,3 l /100 km?

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

Projekt

vstupní údaje

spotřeba při rychlosti 90 km / hod.

učitel

učitel

žáci

spotřeba při rychlosti 120 km / hod.

učitel

učitel

žáci

ujetá vzdálenost

učitel

učitel

žáci

cena paliva u čerpací stanice

učitel

učitel+žáci

žáci

Řešení

rozdíl spotřeby paliva při daných rychlostech

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl spotřeby paliva na danou vzdálenost

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v nákladech na palivo na danou vzdálenost

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

1. Jak ovlivňuje náklady na provoz automobilu jeho průměrná spotřeba a jaké jsou možnosti jejího snížení?
2. Jak lze průměrnou spotřebu paliva ovlivnit?
3. Uveďte výhody a nevýhody jízdy různými rychlostmi.

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity:

První příklad bývá napoprvé řešen frontálně - nejobtížnější je společné nalezení vzorce pro výpočet spotřeby, po obměně vstupních údajů může být změněna metoda, druhý příklad je zadáván hned napoprvé jako samostatná práce a většinou úspěšně zvládán. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor v provozu automobilu.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
xls41 kBNáklady na palivo
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám