Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Příručka pro učitele k rozvíjení finanční...

Ikona teoreticky

Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků

Ikona odbornost
Autor: Viola Horská
Anotace: Článek podává základní informaci o příručce finanční gramotnosti pro učitele základních a středních škol, která si klade za cíl seznámit učitele a další zájemce z řad pedagogické veřejnosti se základními finančními pojmy, pojetím finanční gramotnosti na základních a středních školách a způsoby jejího možného uplatnění ve výuce.
Téma příspěvku:Finanční gramotnost
Klíčová slova: příklady dobré praxe, finanční vzdělávání, finanční gramotnost žáků, standardy finanční gramotnosti

Národní ústav odborného vzdělávání vydal příručku pro učitele základních a středních škol pod názvem „Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol", která je nyní k dispozici také online včetně všech příloh. Příručka byla zpracována v rámci resortního projektu MŠMT autorským týmem pod vedením Ing. Petra Klínského (OA Heroldovy sady, Praha) a ve spolupráci se zástupci Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Součástí příručky jsou příklady dobré praxe, které na základě svých zkušeností z výuky zpracovali učitelé z vybraných základních škol, gymnázií a středních odborných škol.

Příručka představuje zatím jediný ucelený koncepční materiál v oblasti finančního vzdělávání, který je určen především učitelům základních a středních škol a poskytovatelům DVPP. Jejím účelem je seznámit širší pedagogickou veřejnost s problematikou finanční gramotnosti a možnostmi její aplikace v prostředí školy.

Text se zaměřuje na vysvětlení finanční problematiky, jejíž jednotlivá témata i jejich didaktické možnosti ilustruje na konkrétních příkladech. Seznamuje učitele a další uživatele z řad širší pedagogické veřejnosti se základními finančními pojmy, pojetím finanční gramotnosti na základních a středních školách a způsoby jejího možného uplatnění ve výuce. Příklady dobré praxe ze škol slouží jako ilustrativní materiál a mohou být využity jako náměty pro metodické zpracování finanční problematiky ve výuce. Příručka se může stát rovněž východiskem pro tvorbu učebnic a dalších metodických materiálů a didaktických pomůcek.

Obsah příručky vychází ze Standardů finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání (dále Standardy FG), které byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2007. Standardy FG byly v plném rozsahu zapracovány do schválených rámcových vzdělávacích programů pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání (RVP G/GSP, RVP SOV). Zapracování Standardů FG do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) se předpokládá v nejbližším termínu jeho úprav. Do té doby mohou základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií finanční problematiku implementovat do výuky na dobrovolné bázi.

Publikace zahrnuje výkladový text (ve formátu pdf), ukázky možného metodického zpracování finanční problematiky ve výuce a další doplňkové podklady, jako jsou Standard finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání, modelové příklady z finanční matematiky a odkazy na další prameny (ve formátu zip).

Použitá literatura:
P. Klínský a kol.: Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Praha: NÚOV, 2008.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 10. 2008
Zobrazeno: 9798krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORSKÁ, Viola. Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2008, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2674/PRIRUCKA-PRO-UCITELE-K-ROZVIJENI-FINANCNI-GRAMOTNOSTI-ZAKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.