Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Kdo dnes slaví?

Ikona aplikace
Autor: Lukáš Istenčin

1. Pravidla

Podstatou této „hry" je možnost žáků, aby si sestavili svůj vlastní rozvrh v den, kdy slaví svátek. K tomuto základnímu pravidlu jsou připojena další, která chod hry upřesňují. Do hry vstupují celé třídy, pokud se dohodnou. Na tomto místě chci zdůraznit slovo dohoda. Dohodou není podřízení se většinovému názoru, dohodou není většinové hlasování žáků. Dohodou je souhlas všech žáků s příslušnou myšlenkou. Na základě diskuse, vysvětlování, argumentování.
Samotný souhlas může mít různé úrovně - ztotožnění se, respekt atd. Kvalitativně se však jedná o něco zcela jiného, než podřízení se většinovému názoru. Žák má možnost volby rozvrhu v případě, kdy je ve hře celá jeho třída. A svůj rozvrh si sestavuje z rozvrhů tříd, které se hry účastní. Žáci tak mají možnost přemýšlet nad svými prioritami, dlouhodobě plánují svůj čas, protože se jedná o aktivitu celoroční, sestavují své vlastní rozvrhy.

Konkrétní realizace na naší škole vypadá takto: Celá hra má vyhrazenu informační tabuli, na které jsou vyvěšena přesná pravidla a seznam tříd, které se hry účastní. Každý den se zde také objevuje příslušné jméno. A to i v případě, že na škole nikomu nepatří. Žáci si v několikadenním předstihu sestaví svůj rozvrh a domluví se s vyučujícími (popř. se svým třídním vyučujícím) jednotlivých předmětů na případných změnách. Pokud mají raději technické předměty, mohou jít např. místo českého jazyka na hodinu technických prací. Zda do nižších ročníků, nebo naopak do vyšších, to už je na jejich uvážení. Mohou strávit několik hodin výpravami do minulosti díky dějepisu, protáhnout své tělo v hodinách tělesné výchovy, nebo se zkrátka jenom podívat, jak vypadá výuka těch nejmenších. To vše na základě svých zájmů, priorit atd.

2. Postřehy z praxe

Z vlastní zkušenosti musím říci, že tento jednoduchý nápad má u žáků veliký ohlas. Zažijí pocit svobody, protože jim rozvrh není striktně nařízen, zároveň také pocit zodpovědnosti, protože svou volbu předem konzultují s vyučujícími. Uvědomí si své silné stránky a naopak; sestavují si svůj žebříček priorit, aby se vhodně rozhodli.

Naše základní škola patří mezi středně velké vesnické školy. Škola má 320 žáků, což představuje dvě třídy v jednotlivých ročnících. Aktivity se neúčastní všechny třídy, větší zastoupení mají třídy z druhého stupně. Umím si však představit realizaci aktivity na menší, či naopak větší škole. Přibudou možná negativa (nároky na organizaci u větších škol), stejně tak se ovšem ukáží nové přínosy (možnost většího výběru, společná diskuse většího počtu účastníků nad společnou otázkou). Abych byl upřímný, musím ještě zmínit odezvu, jakou tento nápad vyvolal u mých kolegů. Vedle těch, kteří se ke hře připojili, je několik, kteří takovouto aktivitu žáků odmítají. Důvody, kterými vysvětlují svůj přístup, jsou přitom různé. Od další absence žáků na svých hodinách až po různá tvrzení typu: „Co by se stalo, kdyby se žák zranil při gymnastice ve chvíli, kdy měl sedět v lavici a psát si zápis z nové látky?". Osobně si myslím, že toto nejsou žádné závažné argumenty, žádné neřešitelné překážky. Jako kolegovi mi ovšem nezbývá nic jiného, než jejich názor respektovat, resp. o jejich názorech diskutovat, snažit se je přesvědčit vlastními argumenty, poslechnout si jejich připomínky a přemýšlet nad jejich názory.

3. Názory žáků

„Absolvovala jsem den svátků. Jmenuji se Tereza, a když jsem měla svátek, mohla jsem si po dohodě s vyučujícími sestavit svůj vlastní rozvrh. Takže jsem ten den absolvovala dvě matematiky - protože jsem chtěla - a dva tělocviky. Byla jsem ve třídě 9.A a 7.A. Dokonce jsem si vyzkoušela, jaké je to být p. učitelkou. Bylo by pěkné mít svátek 365 dní v roce." Tereza Bejšáková 8.B

„Měl jsem svátek, ten den se mi velice líbil. Chtěl jsem jít na hodinu matematiky do 7.B, protože mne tento předmět baví více než ostatní. Také jsem se chtěl podívat, jak vypadá výuka dějepisu v jiných třídách, ale nebylo mi dovoleno zmeškat hodinu českého jazyka. To je škoda, ale těším se na příště. Snad se to povede."
František Jareš 7. A

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 10. 2008
Zobrazeno: 5015krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ISTENČIN, Lukáš. Kdo dnes slaví?. Metodický portál: Články [online]. 01. 10. 2008, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2662/KDO-DNES-SLAVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Zuzana MátlováVloženo: 31. 01. 2010 14:32
A co děti co mají svátek o prázdinách? Dáváte jim nějaký náhradní termín nebo o tuto možnost přijdou?
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.