Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření...

Ikona teoreticky

Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě

Ikona odbornost
Autor: Eva Nováková
Anotace: Práce zpracovaná jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu klimatu ve třídě.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: ŠVP, klima, školní klima, adaptace, adaptační kurzy, koordinátor

Tato práce s názvem Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Jihlava v období od 25. 10. 2006 do 9. 4. 2008.

Závěrečná práce se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu pozitivního klimatu ve třídě. V práci jsou popsány zkušenosti, které má s adaptačními kurzy Gymnázium Žďár nad Sázavou, nejprve obecně, pak je pozornost věnována jednomu konkrétnímu kurzu. Jsou popsány také další programy, které Gymnázium Žďár nad Sázavou pořádá ke zlepšování atmosféry ve škole. V závěrečné části práce je pozornost věnována objektivním zjištěním, která popisují vliv kurzů na tvorbu klimatu, i subjektivním názorům účastníků kurzů.

Použitá literatura a zdroje:
Bakalář, E.: Psychohry. Praha: Mladá fronta. 1989.
Fraser, B. J.: Classroom Environment. London: Croom Helm, 1986.
Hermochová, S.: Hry pro život. Praha: Portál, 1994.
Hermochová, S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
Hrkal, J. - Hanuš, R. ed.: Zlatý fond her II. Praha: Portál, 1998.
Klusák, M. - Škaloudová, A.: Školní klima z perspektivy žáků. In: Co se v mládí naučíš. Praha: UK, 2001, s. 96.
Neuman, J. - Zapletal, M.: Hry do kapsy. Praha: Portál, 2005.
Másilka, D. - Zappe, P.: Vstupní adaptační kurzy. Gymnasion 7, 2007, s. 67 - 70.
Pike, G. - Selby, D.: Globální výchova: Praha: Grada, 1994.
Prázdninová škola Lipnice: Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2002.
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002, s. 333.
Zounková, D. ed.: Zlatý fond her III. Praha: Portál, 2007.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 09. 2008
Zobrazeno: 6440krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Eva. Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Metodický portál: Články [online]. 29. 09. 2008, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2650/ADAPTACNI-KURZY---PRVNI-KROK-NA-CESTE-K-VYTVARENI-POZITIVNIHO-KLIMATU-VE-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.