Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hodnotící metody při práci s dětmi

Hodnotící metody při práci s dětmi

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Hodnotící metody při práci s dětmi jsou závěrečnou prací v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Karlovy Vary v období od 11. 1. 2007 do 11. 4. 2008.

Dlouho jsem nevěděla, jak pojmu téma své práce Hodnotící metody při práci s dětmi. Nakonec jsem se rozhodla, že se pokusím o srovnání školy ve Finsku, o které se mluví v souvislosti s předními příčkami školní úspěšnosti, a školy v České republice, konkrétně 2. ZŠ školy Cheb, jejíž snahou je přiblížit se finskému systému vzdělávání. Finové přidali nový rozměr našemu hodnocení, ale rozhodnutí ke změně muselo vyjít z nás samotných. Závěrečná práce je doplněna formami hodnocení, novými hodnotícími metodami a prostředky, které ve škole praktikujeme.

Použitá literatura

BELZ, H. - SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
BLOOM, B; HASTINGS J, T; MADHAUS G. F. Handbook on Formative and Summative Evaluation on Student Learning. New York: McGraw Hill, 1971.
CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.
DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha: Portál, 1992.
DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko psychologická diagnostika I. PF JU: České Budějovice, 1995.
DVOŘÁKOVÁ, M.: Pedagogicko psychologická diagnostika II. PF JU: České Budějovice, 2000.
HEJNÝ, KUŘINA. Dítě, škola a matematika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178‑581-4
HRABAL, V. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha, 1989.
HRABAL, V.. (st. a ml.) : Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum, 2002.
CHRÁSKA, M. a kol. Výzkumné metody v pedagogice. Olomouc: UP, 1999.
JAROŠOVÁ, Z. Známkování nebo slovní hodnocení. Moderní vyučování, č. 9, 2004.
JAROŠOVÁ, Z. Známka nebo slovní hodnocení? Učitelské noviny, roč. 107, č. 26, 2004.
KALHOUS, Z.; OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
Kolektiv autorů. Slovní hodnocení. Kroměříž: Iuventa, 1994.
Kolektiv autorů. Hodnocení žáků. Praha: VÚP, 2005.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Praha: Karolinum, 2007.
KOTEN, T. Škola? V pohodě! Most: Hněvín, 2006.
KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995.
KOVAŘOVIC, J. Evaluace v práci školy. In WALTEROVÁ, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004.
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004.
LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školní třídy a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
MAŇÁK, ŠVEC. Výukové metody. Paido, 2003.
MAREŠ, J. Učební a studijní styl žáka. Praha: Portál, 1998.
NOVÁČKOVÁ, J. Přednosti a rizika různých forem hodnocení žáka. Učitelské listy, roč. 12, č. 8., 2005.
NOVÁĆKOVÁ, J. Mýty ve vzdělávání. Kroměříž: Spirála, 2001.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2006. ISBN: 80-7178‑681-0 Universiteit
SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.
STARÁ, J. a kol. (ed.) Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006.
STARÝ, K. Formativní hodnocení vzhledem k aktuálním otázkám kurikulární reformy. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005a, s. 279-282.
STARÝ, K. Formativní hodnocení. Zpráva o mezinárodním semináři OECD. Pedagogika, 2005b, roč. 55, č. 4, s. 394-396.
STARÝ, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. In GREGER, D.; JEŽKOVÁ, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006.
ŠVAJCAR, R. Obce a platy učitelů. Učitelské noviny, roč. 107, č. 18, 2004.
VESTER,F. Myslet, učit se... a zapomínat. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1994.
ROSECKÁ, Z. Malá didaktika činnostního učení. Brno, 1998. Stuchlíková a kol.: Zvládání emočních problémů školáků, kap. Dějové improvizace. ISBN: 80­7178­534­2, převzato z ukázky na ucitelske­listy.ceskaskola.cz
Lokšová, Lokša: Tvořivé vyučování. Praha, Grada 2003, str. 25. ISBN 80­247­0374­2
Učitelské listy - http://ucitelske‑listy.ceskaskola.cz/
Maastricht Problem Based Learning site - www.unimaas.nl/pbl/

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf386 kBHodnotící metody při práci s dětmi
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek