Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metody a formy práce Začít spolu vedoucí...

Ikona teoreticky

Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím

Ikona odbornost
Autor: Olga Novotná
Anotace: Závěrečná práce vzniklá v rámci studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: ŠVP, školní vzdělávací program, koordinátor

Text článku:

Tato práce byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Brno v období od 4. 10. 2006 do června 2008.

Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím

Použitá literatura a zdroje:
BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. 1. vydání. Praha: Portál, 2001, 375 s. ISBN 80-7178-479-6.
BERAN, V. a kol.: Učím s radostí: zkušenosti - lekce - projekty. 1. vydání. Praha: Agentura STROM, 2003, 237 s. ISBN 80-86106-09-8.
DVOŘÁK, D.: Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005, 142 s. ISBN 80-7178-556-3.
HUČÍNOVÁ, L. a kol.: Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 1. vydání. Praha: VÚP v Praze, 2007, 75 s. ISBN 978-80-87000-07-6.
KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení a vyučování - Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2007, 179 s. ISBN 978-80-246-0192-2.
KRAJČOVÁ, V. - KARGEROVÁ, J.: Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro 1.stupeň základní školy. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, 228 s. ISBN 80-7169-608-0.
MAŇÁK, J. - ŠVEC, V.: Výukové metody. Brno. Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
PETTY, G.: Moderní vyučování. 3. vydání. Praha: Portál, 2004, 380 s. ISBN 80-7178-978-X.
SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 1999, 192 s. ISBN 80-7178-262-9.
SVOBODOVÁ, J.: Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. 1. vydání. Brno: MSD, s. r. o., 2007, 220 s. ISBN 978-80-86633-93-0.
Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Open Society Fund Praha.
Začít spolu: program dětského vývoje. Praha: Open Society Fund Praha, 1995, 169 s.
Zvyšování pedagogických kompetencí pomocí ISSA pedagogických standardů: Příručka pro učitele. Praha: Step by Step ČR, o. s., Praha, 2006, 110 s.
http://www.sbscr.cz/
Materiály a poznámky z Cyklického vzdělávání v programu Začít spolu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 19. 09. 2008
Zobrazeno: 10535krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÁ, Olga. Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím. Metodický portál: Články [online]. 19. 09. 2008, [cit. 2019-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2627/METODY-A-FORMY-PRACE-ZACIT-SPOLU-VEDOUCI-KE-KLICOVYM-KOMPETENCIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.