Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Anna Chocholová
Spojení metod kritického myšlení a OSV při seznámení žáků s kořeny státního svátku Francie.

Cíl:

 • oborový
  • žáci a žákyně se seznámí s pojmem Velká francouzská revoluce, uslyší francouzskou hymnu
  • vyhledají klíčová místa uvedeného období, uvědomí si rozdíl mezi pojmy monarchie absolutní, konstituční, republika
 • dovednostní
  • vyhledají v textu příslušné informace, vytvoří si smysluplný zápis
 • postojové
  • vysloví vlastní názor na vybrané články Deklarace práv člověka a občana, své názory podloží argumenty

Postup

Před vlastní prací v Atlase Novověk II. si vyhledáme a prohlédneme mapu č. 1 - stav Evropy před revolucí.

Evokace

 • poslech Marseillaisy (žáci jsou vyzváni, aby poslouchali text písně bez mluvení)
 • zápis individuálních myšlenek na základě poslechu tzv. volným psaním
 • sdílení zápisu ve dvojicích
 • dobrovolníci přečtou své zápisy nahlas před celou třídou, a to buď celé, nebo vybrané části

Předpoklad učitele: někteří žáci poznají francouzskou hymnu, většina z nich napíše, že se jedná o píseň slavnostní, bojovnou, vítěznou, vyjadřující hrdost, nadšení, odhodlání...

Uvědomění

 1. rozhovor s celou třídou
  • připomínka situace v habsburské monarchii od nástupu Habsburků, stavy, nespokojenost stavů, povstání a následek Bílé hory, osvícenští panovníci
 2. minilekce učitele
  • Francie za Ludvíka XVI. - stavy privilegované a neprivilegované, finanční krize - revoluce - pád Bastilly 14. 7. 1789 - požadavky Národního shromáždění
 3. práce s úryvkem dokumentu Deklarace práv člověka a občana (deklarace str. 30 - 31)
  • žáci samostatně čtou text v učebnici
  • provedou zápis podvojným deníkem (každý žák si vypíše úryvek - třeba 1 větu - a napíše vlastní komentář, čím ho úryvek oslovil)
  • žáci si v přátelských skupinách přečtou úryvky navzájem, za každou skupinu mluvčí vybere hlavní myšlenku, shrne ji a přednese třídě (v zápisech se projeví vztah žáků obecně k právu člověka, dají najevo své znalosti o současných právních dokumentech - Základní listina lidských práv a svobod)
 4. práce s textem - str. 28 - 37
  • 5 skupin (stejné skupiny jako u bodu 3)
   • osnova článku, konstituční monarchie a republika a Jakobínská diktatura
   • politické kluby a Jakobíni
   • vnější ohrožení Francie
   • pád monarchie (píseň Marseilleisa)
   • popis obrázků v učebnici - doprovod textu (významné postavy)
 5. skupiny zapíší hlavní myšlenky svých úkolů na papíry A4 ve skupinách a vyvěsí ve třídě tak, aby byly přístupné všem žákům, následuje individuální čtení ve stejné době

Reflexe

 • žáci ve stávajících skupinách vytvoří nejméně 3 otázky, které se týkají života Francie a jiných částí Evropy v historické i současné době - např.: Za jakých podmínek by zůstala Francie republikou? Myslíte si, že situace ve Francii ovlivnila naše panovníky a podle čeho tak soudíte? Kdy slaví Francie státní svátek a úroč?
 • žáci se vyjádří k vlastní práci v hodině, přečtou si znovu své texty po úvodním poslechu Marseillaisy a zformulují názor, zda je píseň odrazem doby

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám