Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Podmínky efektivního učení

Podmínky efektivního učení

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Pavla Múdra
Podmínky efektivního učení jsou závěrečnou prací studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Ostrava v období od 11. 10. 2006 do 29. 4. 2008.

V příloze najdete zajímavou práci Podmínky efektivního učení, která je závěrečným dílem studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Ostrava v období od 11. 10. 2006 do 29. 4. 2008. Závěrečná práce se zabývá třemi faktory, které podmiňují efektivitu učení a přináší několik praktických námětů k jejich vytváření. V úvodu je definován pojem efektivita v souvislosti s učením a nastíněny základní principy efektivního učení, za něž jsou považovány: optimální a smysluplný program výuky, realizace efektivní výuky a vytváření podnětného a bezpečného prostředí. Podkapitoly k těmto principům obsahují kromě krátkého teoretického pojednání o principu také ukázky z vlastní praxe autorky s náměty na práci se čtrnáctidenními plány, sebehodnocením, rovněž popis ukázkových hodin, které naplňují principy efektivní výuky.

Podmínky efektivního učení

Použitá literatura

BĚLECKÝ, Z.: Vzdělávací strategie - Smysl učení. Učitelské listy, ročník 14, číslo 2.
BROPHY, J. a kol.: Efektivní učení ve škole. Portál, 2005.
KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T.: Respektovat a být respektován. Spirála, Kroměříž, 2007.
KASÍKOVÁ, H.: Učíme (se) spolupráci spoluprací. AISIS, Kladno, 2005.
PETTY, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha, 2006.
ŠLAPAL, M.: Dílna čtení v praxi. Kritické listy, ročník 2007, číslo 27.
ŠLAPAL, M.: Hodnocení, klasifikace a stěžejní hodnocené činnosti v ČJ. Kritické listy, ročník 2008, číslo 29.
ŠLAPAL, M.: Losovací kartičky. Kritické listy, ročník 2007, číslo 28.
ROSECKÁ, Z. a kol.: Malá didaktika činnostního učení. Tvořivá škola, Brno, 2006.
WOJNAR, P.: 10 otázek o reformě aneb průvodce změnami českého školství. Rodina a škola, ročník 54, číslo 9.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám